Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidie aanvragen zonder stress, met een hogere slagingskans

Geplaatst op mei 19th, 2019 by Subsidiebureau Nederland

Ondernemers of werknemers die subsidie aanvragen ontkomen er niet aan: het werken met deadlines en tijdsdruk, en mogelijk een bepaalde mate van stress als gevolg. Inzicht en een goede voorbereiding kunnen stress tot een minimum beperken en het mislopen van subsidie, als gevolg van (fatale) fouten, voorkomen. In dit artikel geven we aan de hand van bekende subsidieregelingen een aantal voorbeelden van verschillende subsidieprocedures. Daarnaast geven we tips waarmee subsidieaanvragers het stressniveau verlagen en de kans op een toekenning kunnen vergroten.

Überhaupt geen tijd en zin om zelf subsidies aan te vragen? Scrol dan snel door naar de laatste alinea van dit artikel.

MIT-Haalbaarheidsprojecten: Afhandeling op volgorde van binnenkomst

Wanneer subsidieaanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst, dan schuilt het gevaar in de uitputting van het beschikbare budget. Een regeling waarvan de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld is de MKB Innovatiestimulering Regio & Topsectoren (MIT), onderdeel Haalbaarheidsprojecten. Wanneer we naar deze subsidieregeling kijken dan valt op dat, in vrijwel alle provincies, het subsidiebudget op de eerste dag van openstelling is uitgeput. Kortom: er kan gedurende een periode van enkele maanden subsidie worden aangevraagd, maar na de eerste dag(en), is de kans op subsidietoekenning nihil.

ESF Duurzame Inzetbaarheid: Indienen binnen een vast tijdvak

De subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen was in 2019 opengesteld van 8 april t/m 12 april. Tijdens deze periode van één week kon er op ieder moment subsidie worden aangevraagd. Aangezien de aanvragen niet op volgorde van binnenkomst werden afgehandeld, maakte het moment van indienen geen verschil. Bij dergelijke tijdvakken kan het verleidelijk zijn om voorbereidingen, dan wel het indienen van de aanvraag, uit te stellen tot het laatste moment. Regelmatig krijgen we te horen dat men een vereiste bijlage van de aanvraag over het hoofd heeft gezien, of dat een systeemcrash of connectiviteitsprobleem het indienen verhinderd. Zonde!

PS Ondanks dit artikel toch nog last van stress? Kijk dan eens naar de mogelijkheden via de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid ;).

WBSO: Continu aanvragen mogelijk, maar…

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een regeling die in principe continu kan worden aangevraagd. In principe, want er dient rekening gehouden te worden met een bepaald aanvraagregime. Bedrijven met personeel op de loonlijst moeten rekening houden met de zogenaamde “tussenmaand”. Er moet een volle kalendermaand zitten tussen het moment van aanvragen en de startdatum van het WBSO-tijdvak. Indienen op 1 februari houdt in dat er per 1 april van de regeling gebruik kan worden gemaakt. Zou de aanvraag op 31 januari zijn ingediend, dan zou er op 1 maart kunnen worden gestart. Voor zelfstandig ondernemers zonder personeel gelden afwijkende voorwaarden.

EIA, MIA en Vamil: fatale meldingstermijn

Voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA), de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en de Vamil geldt een fatale meldingstermijn. Bedrijven die investeren in energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen dienen uiterlijk 3 maanden na de datum van opdrachtbevestiging (aangaan investeringsverplichting) een aanvraag in te dienen.

Advies Subsidiebureau Nederland

Subsidieaanvraag hogere slagingskansSubsidiebureau Nederland adviseert om subsidieaanvragen niet uit te stellen tot het laatste moment. Dit lijkt eenvoudiger dan het in werkelijkheid is, want voordat een aanvraag daadwerkelijk kan worden ingediend zijn er een aantal hobbels te nemen. Wij adviseren om de volgende processtappen te hanteren:

1) Kern van het project samenvatten
2) Inzicht vergroten door subsidiekansen in beeld te brengen
3) Let op bijzonderheden van het aanvraagtraject en de verantwoordingsfase
4) Project afstemmen op de voorwaarden/criteria:
5) Tijdsplanning opstellen
6) Aanvraag voorbereiden en uitwerken
7) Op tijd indienen

Subsidietraject uitbesteden

Wilt u subsidie aanvragen voor het project van uw organisatie en heeft u geen tijd om alle bovengenoemde zaken in de gaten te houden?
Wacht dan niet langer en neem contact met ons op.

Subsidiebureau Nederland voert dan allereerst een vrijblijvende subsidiescan uit, aan de hand waarvan de slagingskansen op hoofdlijnen worden ingeschat. Indien een aanvraagtraject kansrijk wordt geacht, ontvangt u een een concreet aanbod van ons voor het vervolgtraject.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten