Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ)

De Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) is ontworpen om innovatieve activiteiten te stimuleren die gericht zijn op de transformatie en herstructurering van zorg- en ondersteuningsprocessen door middel van digitale of hybride oplossingen. Het uiteindelijke doel is om de efficiëntie van zorg- en ondersteuningsdiensten te verbeteren, de werklast van medewerkers te verminderen en mensen met chronische ziekten of beperkingen te ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen.

Achtergrond van de subsidie

Innovatie in de zorg STOZ subsidieregelingDe Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) is een initiatief dat beoogt zorg- en ondersteuningsprocessen te transformeren door digitale en hybride technologieën te implementeren. De STOZ is gebaseerd op een eerdere subsidieregeling Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET). De positieve ervaringen van de SET subsidie zijn meegenomen in de ontwikkeling van de subsidieregeling STOZ.

Het doel van de STOZ regeling is om zorgaanbieders te helpen hun personeel efficiënter in te zetten waardoor de werkdruk wordt verlaagd. Ook richt de regeling zich op processen waardoor het meer mogelijkheden biedt voor mensen die thuis wonen met chronische aandoeningen of beperkingen om zelfstandig te blijven. De regeling richt zich op drie specifieke subdoelen:

 • Implementatie en opschaling van digitale of hybride processen in de zorg.
 • Structurele inbedding van deze processen in reguliere werkmethoden.
 • Duurzame borging van deze technologieën in inkoop- en contractafspraken.

Belangrijkste voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moeten de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de STOZ-regeling. Specifieke voorwaarden zijn onder andere:

 • De aanvragers zijn een clusterorganisatie, een individuele zorgaanbieder of een penvoerder namens een samenwerkingsverband.
 • Subsidies kunnen worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:
  1. De eerste stappen in het implementeren van een strategische aanpak voor de technologie-inzet (implementatiestart).
  2. Investering in of exploitatie van innovatieclusters in de zorg;
  3. Initiatieven voor proces- en organisatie-innovatie;
  4. Opleidingsprogramma’s voor de implementatie van nieuwe technologieën;
 • De looptijd van het project is maximaal 3 jaar.

Budget en subsidiebijdrage

Het subsidiepercentage en de hoogte van de bijdrage zijn afhankelijk van het type activiteit:

 • Voor de implementatiestart bedraagt de subsidie tot 100% van de kosten met een maximum van € 25.000.
 • Binnen de opschalings- of evaluatieroute (activiteiten 2 t/m 4) bedraagt de subsidie maximaal 50% van de kosten. Met een minimum subsidie van € 25.000 en een maximum van € 750.000.

De subsidiabele kosten omvatten personeelskosten, advieskosten, kosten voor procesbegeleiding door kennisinstellingen of onafhankelijke adviesorganisaties, en specifieke kosten gerelateerd aan de implementatie en exploitatie van innovatieclusters.

Het totale budget voor deze STOZ regeling is € 54 miljoen.

Aanvraagperiode

Aanvragen voor de STOZ-subsidie kunnen worden ingediend van 14 mei 2024 9:00u tot en met 20 december 2024 17:00u. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, dus tijdige indiening is cruciaal.

Meer Informatie?

Meer informatie over de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg of ondersteuning nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact met ons op. Subsidiebureau Nederland staat klaar om u te helpen bij het aanvragen van subsidie voor uw innovatieve zorgproject.

Lees ook onze pagina over subsidiemogelijkheden binnen de zorgsector voor meer informatie over de verschillende subsidies binnen de gezondheidszorg.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten