Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie 2020 (SDE++)

Met ingang van 2020 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie verbreed. De nieuwe regeling, genaamd de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie 2020 (SDE++), zal zich niet langer beperken tot duurzame energieproductie, maar zich gaan richten op CO2-reductie. Dit vergemakkelijkt het meten van de CO2-reductie en het aantoonbaar maken van de behaalde resultaten t.a.v. de klimaatdoelstellingen van Parijs. In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de hoofdlijnen geschetst van de SDE++ subsidieregeling.

Werkwijze van de SDE++

De SDE++ moet op een kosteneffectieve manier gaan bijdragen aan het bereiken van een emissiereductie van 49% in 2030. Net als de huidige SDE+ zal de SDE++ technieken stimuleren door de onrendabele top te vergoeden. In plaats van concurrentie op basis van ‘opgewekte duurzame energie’ gaan de technieken voortaan concurreren op basis van ‘vermeden CO2’ (en andere broeikasgassen). Bijvoorbeeld een windmolen die duurzame energie produceert, afgezet tegen energieproductie uit fossiele brandstof, waarbij wel CO2 vrijkomt. Het milieueffect van het duurzame alternatief wordt beter meetbaar (volgens de juiste parameter).

Net als bij de huidige SDE+ moet de in aanmerking komende techniek marktrijp zijn, hetgeen inhoudt dat deze grootschalig ingezet moet kunnen worden. Om concurrentie op CO2-reductie te stimuleren, komen technieken die kosteneffectief CO2 reduceren als eerste in aanmerking voor een subsidie doordat investeerders in deze technieken het zich kunnen veroorloven om tegen een lager tarief in te schrijven. Dalende subsidiebedragen of een periodieke herijking per techniek zorgen dat de ondersteuning tijdelijk is en alleen toekomstbestendige technieken worden gestimuleerd via de SDE++.

De SDE++ is een instrument waarmee marktpartijen worden gestimuleerd tot het vermijden van CO2-uitstoot en producenten tot het ontwikkelen van CO2-vrije technieken. Parallel zal mogelijk een CO2-belasting worden geïmplementeerd waarmee vervuilende CO2-uitstotende technologieën kunnen worden belast.

Actuele status Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie 2020

Op dit moment wordt de SDE++ in samenspraak met marktpartijen verder uitgewerkt. Daarbij wordt gekeken welke technieken in aanmerking komen, welke subsidiebedragen per techniek gelden en of er productie- of budgetplafonds wenselijk zijn. Naar verwachting kan het definitieve voorstel voor de SDE++ in het najaar van 2019 naar de Tweede Kamer, zodat het op 1 januari 2020 in werking treedt.

Zodra er meer informatie is bekendgemaakt over de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie informeert Subsidiebureau Nederland u daarover. Houdt u deze SDE++ pagina en ons Twitter-account daarom goed in de gaten.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten