Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

STEP subsidie voor energiebesparende maatregelen (gesloten)

Verhuurders van een sociale huurwoning kunnen sinds 1 juli 2014 subsidie aanvragen voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP subsidie). Met deze subsidie kunnen energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd om het energielabel van deze woningen te verbeteren. De STEP subsidie geeft een extra impuls aan de investeringen in energiebesparing in de bestaande voorraad woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. De regeling draagt daardoor bij aan de realisering van het Nationaal Energie akkoord, waardoor extra werkgelegenheid en energiezuinige woningen kunnen worden gerealiseerd, die zorgen voor een betere beheersing van de totale woonlasten.

Belangrijkste voorwaarden STEP subsidie

Het aanvragen van de STEP subsidie gaat gepaard met een groot aantal voorwaarden. Tevens worden er specifieke eisen gesteld tijdens de subsidieverantwoording. De belangrijkste voorwaarden van de STEP subsidie zijn:

 • step subsidieAanvragen kunnen worden ingediend door de eigenaar/verhuurder. Dit kunnen zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders zijn.
 • Een aanvraag kan betrekking hebben op meerdere woningen;
 • Alle aanvragen van voor 1 september 2015 die zijn ingediend óf verleend en niet zijn ingetrokken, lopen door onder de oude voorwaarden van STEP zoals geformuleerd in de regelingentekst van 16 juni 2014 en de wijziging gepubliceerd op 12 december 2014;
 • Er wordt geen subsidie wordt verstrekt, als de woning in laatste 2 jaar voor de datum van indiening van de aanvraag niet gedurende ten minste drie maanden als woning is verhuurd;
 • Subsidie op grond van deze regeling aan een onderneming, anders dan een woningcorporatie, wordt verstrekt met toepassing van de algemene groepsvrijstellingsverordening;
 • Voor zover ter bepaling van de energie-index van een of meer woningen gebruik is gemaakt van representativiteit, ligt de opnamedatum van de referentiewoning niet meer dan zes maanden voor de datum van de aanvraag tot subsidieverlening;
 • De aanvraag bevat de vereiste gegevens en verklaringen.

STEP vervangen door RVV Verduurzaming

Sinds 1 januari 2019 is de STEP subsidieregeling stopgezet en vervangen door de Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming (RVV Verduuzaming). Deze regeling is bedoeld voor verhuurders met minimaal 50 huurwoningen met een huurprijs die niet hoger is dan de liberalisatiegrens.

Wilt u STEP subsidie aanvragen?

Subsidiebureau Nederland kan het aanvraagtraject van de STEP subsidie op basis van “no-cure, less-pay” verzorgen. Indien de STEP subsidieaanvraag wordt toegekend brengen wij een fee in rekening welke wordt berekend over het toegekende subsidiebedrag. Zonder subsidietoekenning bent u enkel de dossierkosten verschuldigd. Neem contact met ons op voor meer informatie of vul de gratis SubsidieScan in.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten