Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Social Sustainability Fund (SSF) – Internationaal ondernemen

Is uw bedrijf actief in Nederland en wilt u de sociale duurzaamheid in uw internationale waardeketen verbeteren? Als u sociale risico’s aanpakt, zoals inkomens, lonen en arbeidsomstandigheden verbetert, en kinderarbeid bestrijdt in uw toeleveringsketen, dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie uit het Social Sustainability Fund (SSF).

Doelgroep Social Sustainability Fund

Het Social Sustainability Fund (SSF) biedt ondersteuning aan Nederlandse bedrijven die:

 • Streven naar verbetering van sociale duurzaamheid in hun internationale waardeketens;
 • Samenwerken met lokale leveranciers om negatieve sociale gevolgen te voorkomen, verminderen of elimineren;
 • Maatregelen nemen om de OESO-richtlijnen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) te volgen.

Penvoerder en samenwerkingsverband SSF

De penvoerder is de vertegenwoordiger van een Nederlands bedrijf, een Nederlandse non-gouvernementele organisatie (ngo), of een buitenlands bedrijf of ngo met een blijvende aanwezigheid in Nederland. Deze partijen voeren gezamenlijk hun activiteiten uit binnen een samenwerkingsverband.

Een van de voorwaarden is dat bedrijven hun lokale producenten en leveranciers betrekken. Een samenwerkingsverband bestaat in elk geval uit de volgende partijen:

 • 1 bedrijf met een (permanente) vestiging in Nederland (dit kan de penvoerder zijn);
 • 1 lokaal bedrijf;
 • 1 ngo (dit kan de penvoerder zijn);
 • 1 lokale ngo, tenzij de eerder genoemde ngo voldoende kennis heeft van de lokale context en een lokaal netwerk heeft.

Bedrijven en maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld ngo’s) in een samenwerkingsverband moeten voldoen aan het volgende:

 • Elke partner is een rechtspersoon.
 • De penvoerder heeft een integriteitsbeleid.
 • Elke partner is nodig om de doelen van het subsidieproject te bereiken.
 • De bedrijven maken deel uit van dezelfde waardeketen;
 • De penvoerder is gevestigd in Nederland en voert belangrijke activiteiten uit in Nederland;
 • De partners vermoeden sociale risico’s of misstanden in hun productieketen, zoals lage lonen, slechte arbeidsomstandigheden of kinderarbeid.

Thema’s Social Sustainability Fund

De penvoerder vraagt subsidie aan voor activiteiten die gericht zijn op een of meer van de volgende thema’s voor sociale duurzaamheid: bestrijding van kinderarbeid, werken aan leefbare lonen of inkomens, en zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. De thema’s van het Social Sustainability Fund worden hieronder nader toegelicht:

 • Bestrijding van kinderarbeid: De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) stelt dat wereldwijd 160 miljoen kinderen kinderarbeid verrichten. Kinderarbeid betekent dat kinderen te jong zijn om te werken of taken uit te voeren die te gevaarlijk zijn, en werk belemmert hun scholing en ontwikkeling. Kinderen hebben recht op goed onderwijs, om te spelen en om kind te zijn.
 • Leefbare lonen en inkomens: De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) stelt dat wereldwijd 160 miljoen kinderen kinderarbeid verrichten. Kinderarbeid betekent dat kinderen te jong zijn om te werken of taken uit te voeren die te gevaarlijk zijn, en werk belemmert hun scholing en ontwikkeling. Kinderen hebben recht op goed onderwijs, om te spelen en om kind te zijn.
 • Zekerheid van goede arbeidsomstandigheden: Goede arbeidsomstandigheden maken deel uit van verantwoord ondernemen. De basisnormen van de IAO omvatten:
  • Fatsoenlijke loonniveaus;
  • Geen kinderarbeid of dwangarbeid;
  • Geen geweld op de werkvloer; en
  • Geen discriminatie.
  • Vakbondsvrijheid.

U mag milieuproblemen aanpakken, maar alleen als er een direct verband is met 1 of meer van de 3 hoofdthema’s. Denk aan regeneratieve landbouw: dat draagt bij een milieu-oplossing, aan hogere inkomens, of aan betere arbeidsomstandigheden.

Landen van de SSF-lijst

Het SSF-project moet worden uitgevoerd in één of meer landen op de SSF-lijst. Dat zijn de landen: Algerije, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Tsjaad, Colombia, Ivoorkust, de Democratische Republiek Congo, Egypte, Ethiopië, Ghana, India, Indonesië, Irak, Jordanië, Kenia, Libanon, Libië, Mali, Moldavië, Marokko, Mozambique, Niger, Nigeria, Oeganda, Oekraïne, Palestijnse gebieden, Rwanda, Senegal, Somalië, Zuid-Afrika, Zuid-Soedan, Soedan, Suriname, Tanzania, Tunesië, Vietnam en Zimbabwe.

IMVO voorschriften

Uw project conformeert zich aan de voorschriften voor (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen (I)MVO. Bij de evaluatie van het subsidieproject wordt (I)MVO als een cruciale factor beschouwd. Daarbij moet worden aangetoond dat is gehandeld in overeenstemming met de OESO-richtlijnen. en dat de uitgevoerde projectactiviteiten voldoen aan deze OESO-richtlijnen.

Budget & subsidiebijdrage

Het Social Sustainability Fund (SSF) is een 3-jarig subsidieprogramma dat loopt van 2023 tot en met 2025. Voor de tweede aanvraagronde in 2024 is een totaalbedrag van € 5,5 miljoen beschikbaar.

In Nederland gevestigde ondernemers of maatschappelijke organisaties (ngo’s) kunnen maximaal 70% van de subsidiabele kosten en maximaal € 500.000 subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden via het SSF verkennen?

Wilt u subsidie aanvragen via het Social Sustainability Fund? Neem dan contact op met Subsidiebureau Nederland om de subsidiemogelijkheden te verkennen. Wij hebben ervaring met het SFF en andere subsidieregelingen binnen het thema internationaal ondernemen.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten