Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

SNN subsidies

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is een samenwerkingsorganisatie van de drie noordelijke provincies (Provincie Groningen, Provincie Friesland en Provincie Drenthe) en de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Emmen en Assen.

Taken van het SNN

Het SNN is de subsidieverstrekker van een groot aantal subsidieregelingen. Daarnaast faciliteert het SNN de samenwerking in de noordelijke provincies en verricht het SNN lobbywerkzaamheden in Den Haag en Brussel. Dit alles ter stimulering van de ontwikkeling van Noord-Nederland en het realiseren van maatschappelijke en economische impact.

Subsidies van het SNN

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) verstrekt subsidies aan ondernemers en non-profit organisaties. Subsidiebureau Nederland heeft hieronder de SNN subsidies vermeld die in 2020 aangevraagd kunnen worden.

Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA) 2020

De doelstelling van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities is meerledig. De regeling bestaat uit een aantal onderdelen. Het doel van de paragraaf organisatie-innovatie is het mkb in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen te stimuleren om meer toekomstgericht te gaan ondernemen. Doel van de paragraaf softwareontwikkeling is het mkb in deze provincies te stimuleren tot innovatie op het gebied van softwareontwikkeling. Tot slot ondersteunt de derde paragraaf onderzoek & ontwikkeling (R&D) binnen het mkb.

Uitvoeringsregeling Valorisatie 2020

Het doel van de Uitvoeringsregeling Valorisatie is mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen, te stimuleren om meer kansrijke innovaties met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de praktijk te brengen, zowel binnen de regio als daarbuiten.

Human Resource MKB Regeling Drenthe

Het doel van de Subsidieregeling Human Resource MKB Drenthe is mkb-ondernemers aan te moedigen een toekomstgericht professioneel personeelsbeleid te voeren en te investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

Uitvoeringsregeling Proeftuinen 2020

De Subsidieregeling Proeftuinen is bedoeld voor innovatieclusters (één juridische entiteit) die een proeftuin beheert en beschikbaar stelt. Er kan subsidie worden verstrekt voor het opzetten, uitbouwen of verbeteren dan wel onderling (beter) verbinden van proeftuinen. De proeftuin is gevestigd in Drenthe, Friesland en/of Groningen.

Economic Board Groningen (EBG) 2020

Het doel van de Economic Board Groningen (EBG) is om de economie (het bedrijfsleven) in het aardbevingsgebied (Noord-Groningen) een nieuwe impuls te geven. EBG beschikt over een aantal subsidieregelingen, namelijk de EBG Adviesregeling, de EBG Innovatieregeling en de EBG Arbeidsplaatsenregelnig.

Loket Leefbaarheid 2020

Het doel van de Subsidieregeling Loket Leefbaarheid (Provincie Groningen) is initiatiefnemers in staat te stellen de leefbaarheid te vergroten in het Groningse aardbevingsgebied. Er kan subsidie worden verstrekt voor het (1) het inschakelen van professionele ondersteuning bij fondsenwerving, planontwikkeling en planuitvoer, (2) het uitvoeren van een evenement en (3) het uitvoeren van een leefbaarheidsinitiatief.

SNN subsidie aanvragen?

Neem contact op met Subsidiebureau Nederland indien u subsidie bij het SNN wilt aanvragen. Wij kunnen een inschatting maken van de slagingskans en het aanvraagtraject namens uw organisatie verzorgen.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten