Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

SDGP: Substainable Development Goal Partnerschapsfaciliteit

Voor 2019/2020 is er een subsidiebudget van € 30 miljoen beschikbaar gesteld om in ontwikkelingslanden tot een duurzame wijze van voedselproductie en private sector ontwikkeling te komen. Overheden, ngo’s, kennisinstellingen of ondernemingen werken in de SDGP samen om dit te kunnen realiseren. De SDGP is een opvolger van de Faciliteit Duurzaam Ondernemerschap en Voedselzekerheid (FDOV).

Thema’s en activiteiten

De SDGP zal volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken bijdragen aan het behalen van meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in ontwikkelingslanden. De eerste actie is gericht op het verbeteren van voedselzekerheid en het stimuleren van private sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Onder anderen de SDG’s 2, 8 en 17 zullen aan bod komen. Deze staan voor: een einde aan honger, fatsoenlijke banen en economische groei en partnerschappen voor het behalen van doelen. Die partnerschappen zullen bestaan uit publiek-private partnerschappen (PPP’s).

PPP’s kunnen in de eerste oproep projectvoorstellen indienen met een van de volgende thema’s:

 • Efficiënte waardeketens;
 • Voedingswaarde;
 • Circulaire economie agrosector;
 • Beter werk en inkomen voor jongeren en vrouwen.

Subsidievoorwaarden SDGP

Om subsidie aan te mogen vragen moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

 • Een PPP bestaat uit maximaal 6 partners waarvan ten minste 1 Nederlandse organisatie, 1 lokale organisatie, 1 ngo of kennisinstelling, 1 onderneming en 1 overheidsorganisatie. De voorkeur gaat uit naar een lokale overheidsorganisatie;
 • SDGP staat open voor activiteiten in de landen die zijn opgenomen in de SDGP-landenlijst;
 • Gezamenlijke initiatieven van publiek-private partnerschappen (PPP’s) kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning;
 • Een initiatief draagt bij aan een of meer van de volgende doelen:
  • Verminderen van ondervoeding;
  • Bevorderen van groei in de landbouw- en visserijsector;
  • Tot stand komen van ecologisch verantwoorde en duurzame voedselketens;
  • Creëren van betere werkomstandigheden en efficiënte werkwijzen;
  • Toename van private investeringen.

Budget & bijdrage

Voor de 2e openstelling is een budget beschikbaar van € 30 miljoen. Er kan subsidie aangevraagd worden van minimaal € 500.000 en maximaal € 3 miljoen per project. De SDGP draagt maximaal 50% bij aan de financiering van een project.

Aanvraagtijdvak 2019

Het aanvragen van subsidie voor de SGDP kan vanaf 15 november 2019 tot en met 31 december 2020.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de SGDP of ondersteuning bij het indienen van deze subsidieaanvraag? Neem dan contact met ons op! Wellicht komt uw bedrijf ook in aanmerking voor andere subsidieregelingen! Vul vrijblijvend de gratis subsidiescan in.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten