Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie – SDE+ 2019

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ heeft als doel om op een kosteneffectieve manier stappen te zetten richting de Nederlandse en Europese duurzame energie doelstelling van 14% in 2020 en 16% in 2023. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en wordt daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’ genoemd. De SDE+ 2019 wordt op 12 maart 2019 opengesteld.

Werkwijze SDE+ 2019

SDE 2018De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. De SDE+ 2019 richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen die duurzame energie willen produceren. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is dan ook niet altijd rendabel.

De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie. De subsidie wordt verstrekt voor de productie van de volgende vormen van hernieuwbare energie:

 • duurzame elektriciteit
 • hernieuwbaar gas (groen gas)
 • duurzame warmte of de gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit.

Doelgroepen en categorieën

De SDE+ subsidie kan door uiteenlopende organisaties worden aangevraagd. Primaire doelgroepen voor de SDE+ zijn bedrijven, instellingen en non-profitinstellingen. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname. De investering heeft betrekking op zonnestroom (zonnepanelen), zonnewarmte (zonnecollectoren), vergistingsinstallaties (biomassa), waterkrachtinstallaties, windturbines of aardwarmte.

Voorwaarden SDE+ 2019

Hieronder volgt een overzicht van algemene SDE+ voorwaarden die van toepassing zijn op iedere energie-investering. Voor ieder type energie-investering gelden specifieke subsidievoorwaarden.

 • Per categorie productie-installaties kan per adres waarop een productie-installatie wordt geplaatst maximaal één SDE+ aanvraag worden ingediend;
 • Op het moment van indiening van de aanvraag voor een productie-installatie moet er toestemming van de eigenaar van de beoogde locatie zijn, voor het plaatsen van deze productie-installatie;
 • Het is niet mogelijk om projecten in te dienen in de vrije categorie tegen een basisbedrag dat hoger is dan het berekende basisbedrag van een technologie.
 • Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie is bij de grotere installaties een verplicht onderdeel van de SDE+. Het betreft productie-installaties met een vermogen groter dan 0,5 MW/500 kWp of 50 Nm³/uur. Het resultaat van de haalbaarheidsstudie moet in dat geval worden toegevoegd aan de subsidieaanvraag.
 • Daarnaast gelden er specifieke voorwaarden per categorie/technologie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Openstelling voorjaarsronde 2019

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie 2019 heeft twee openstellingsrondes; een voorjaarsronde en een najaarsronde. De eerste voorjaarsronde wordt op 12 maart 2019 om 09:00 uur opengesteld en sluit op 4 april om 17:00 uur. De tweede SDE+ ronde wordt in het najaar van 2019 opengesteld.

De voorjaarsronde in 2019 bestaat uit drie fases met elk een maximum fasebedrag:

 • Fase 1: 12 maart, 09:00 uur tot 18 maart, 17:00 uur;
 • Fase 2: 18 maart, 17:00 uur tot 25 maart, 17:00 uur;
 • Fase 3: 25 maart, 17:00 uur tot 4 april, 17:00 uur.

Budget en hoogte subsidiebijdrage

in 2019 wordt een budget van € 10 miljard beschikbaar gesteld voor SDE+. Voor zowel de voorjaarsronde als de najaarsronde wordt € 5 miljard subsidie beschikbaar gesteld. Ten opzichte van de SDE+ 2018 is dat € 1 miljard minder per ronde.

De hoogte van de meerjarige exploitatiesubsidie (5, 10 of 15 jaar) is afhankelijk van het type energie-investering en het moment van indienen van de subsidieaanvraag. De subsidie wordt aan een maximumbedrag per kilowattuur (kWh) gebonden. De twee rondes van de SDE+ 2019 worden gefaseerd opengesteld, waarbij het subsidiebedrag in de eerste fase het laagste is en in de derde en laatste fase het maximum bereikt.

Nieuwe regeling per 2020: SDE++

Het jaar 2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm zal bestaan. De stimuleringsactiviteiten worden vanaf 2020 vanuit een nieuwe regeling voortgezet. De nieuwe regeling, genaamd de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie maar gaat zich richten op CO2-reductie. Dit vergemakkelijkt o.a. de meting van de CO2-reductie.

Meer informatie over SDE+

Wilt u meer informatie over de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken. Subsidiebureau Nederland kan het aanvraagtraject van de SDE+ 2019 op basis van no-cure, no-pay verzorgen.

 

Neem contact op

Direct regelen

Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
Maximaal 7mb


Sluiten