Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

SDE+ najaarsronde 2018

Geplaatst op september 17th, 2018 by Subsidiebureau Nederland

Op 2 oktober aanstaande wordt de SDE+ najaarsronde opengesteld. De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is bedoeld voor grootverbruikers die investeren in de productie van hernieuwbare energie. De SDE+ is een subsidie die het verschil vergoedt tussen de kostprijs en de marktprijs (onrendabele top) van de hernieuwbare energieproductie. Overweegt u van deze regeling gebruik te maken, neem dan direct contact met ons op.

Resultaat SDE+ voorjaarsronde

Tijdens de SDE+ voorjaarsopenstelling (13 maart t/m 5 april) ontving RVO in totaal 4.535 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energieprojecten. Dit is het totaal aantal aanvragen van alle categorieën (Biomassa, Geothermie, Water, Wind en Zon). Het geclaimde bedrag was in totaal € 5,3 miljard. Van dit aantal aangevraagde projecten zijn uiteindelijk 3.899 aanvragen gehonoreerd, met een totale waarde van bijna € 3,6 miljard. Binnen de categorie Zon-PV (elektriciteitsopwekking d.m.v. zonnepanelen) ontvingen 3.774 projecten een positieve beschikking (57% van het beschikte budget).

Toekenningen SDE+ voorjaarsronde 2018

Openstelling SDE+ najaarsronde

De SDE+ najaarsronde wordt geopend op 2 oktober 09:00 uur en sluit op 8 november 17:00 uur. Ook voor deze ronde is een budget beschikbaar van € 6 miljard en de regeling wordt wederom gefaseerd opengesteld. Meer informatie over de SDE+ leest u op deze pagina.

Tijdig starten met voorbereidingen

Het voorbereiden van een SDE+ aanvraag kan veel tijd in beslag nemen. Dit geldt met name voor het vormgeven van de businesscase, waarbij de terugverdientijd van de investering centraal staat. Rekening gehouden dient te worden met onder andere: de capaciteit van de energieopwekkende installatie, het investeringsbedrag, het SDE+ inschrijftarief en de verhouding eigen verbruik/teruglevering.

Indien u een SDE+ aanvraag wilt indienen, dan adviseren wij om direct contact met ons op te nemen, zodat er voldoende voorbereidingstijd is tot aan de openstelling van de subsidieregeling.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten