Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

SBIR subsidie-instrument

Het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) is een op innovatie gericht programma voor kleine en middelgrote bedrijven. Het programma is gebaseerd op een succesvolle vergelijkbare aanpak in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten besteden overheidsinstellingen jaarlijks een vast percentage van het onderzoeks- en ontwikkelingsbudget bij het innovatieve mkb.

Het Nederlandse SBIR programma

Via het Nederlandse SBIR programma ontwikkelen midden- en kleinbedrijven (mkb’ers) in opdracht van de overheid innovaties die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van defensie, landbouw, milieu voedselkwaliteit, welzijn, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, onderwijs of cultuur. Tegelijkertijd krijgen de bedrijven een kans om eigen nieuwe en innovatieve producten, processen en diensten te ontwikkelen.

SBIR projectfases innovatie

SBIR projecten worden aanbesteed via een tender, waarbij onderscheid wordt gemaakt in drie fasen:

 • Haalbaarheid (fase 1): in een haalbaarheidsstudie onderzoekt een ondernemer de haalbaarheid van een onderzoeks- en ontwikkelingstraject. In deze fase wordt de technische, economische en organisatorische haalbaarheid van het project onderzocht. Het onderzoek is bedoeld om onzekerheden weg te nemen, alvorens een onderzoek- en ontwikkelingstraject te starten. Een haalbaarheidsonderzoek duurt maximaal 6 maanden;
 • Onderzoek en ontwikkeling (fase 2): in de ontwikkelingsfase gaat het om het daadwerkelijke onderzoek en ontwikkeling tot een eerste prototype dat nog niet voor commerciële doeleinden kan worden aangewend. Het onderzoeks- en ontwikkeltraject duurt maximaal 2 jaar.
 • Fase 3 betreft het marktrijp maken van een product, proces of dienst. Hiervoor wordt vanuit de SBIR subsidie geen opdracht verstrekt.

Belangrijkste voorwaarden SBIR

 • De SBIR tenders staan open voor ondernemingen, die zelf aan onderzoek en (product)ontwikkeling doen en waarbij het project aansluit op de overheidsvraag en de doelstellingen van het desbetreffende SBIR programma. Enkele voorbeelden van programma’s in de afgelopen jaren zijn: Blockchain, Satellietdatagebruik en Plantaardige eiwitten.
 • Alleen projecten die succesvol een SBIR fase 1 haalbaarheidsonderzoek hebben afgerond, kunnen een aanvraag indienen voor fase 2;
 • De volgende projecten zijn uitgesloten:
  • Projecten gericht op bestaande producten, processen en diensten. Het voorstel wordt beoordeeld aan de hand van de internationale stand van de techniek/kennis. In tegenstelling tot de WBSO subsidieregeling, waarbij wordt gemeten aan de hand van de stand van de techniek/kennis binnen de eigen organisatie.
  • Projecten waarvoor al een opdracht is gegeven of al succesvol beroep is gedaan op subsidie-instrumenten van één of meerdere overheden. Dit geldt niet voor de WBSO omdat dit geen subsidie is in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), maar een vermindering op de belastingafdracht,
  • Projecten met een omvang van meer dan de in de oproep vermeldde maximale omvang, incl. btw.,
  • Projecten met een looptijd van meer dan 6 maanden (fase 1) of 2 jaar (fase 2).

RVO heeft een interactieve kaart waarop onder andere de ondersteunde SBIR-projecten staan weergegeven.

SBIR tenders 2019

In het Regeerakkoord van Kabinet Rutte III is aangekondigd dat de overheid als launching customer innovatie gaat aanjagen door meer gebruik te maken van de Small Business Innovation Research subsidie (SBIR). In 2019 wordt specifieke informatie bekendgemaakt over de SBIR programma’s.

Vanwege de beperkte voorbereidingstijd tussen het moment van aankondigen en de sluiting van de tender, adviseren wij om direct contact met ons op te nemen indien u verwacht dat uw innovatieproject aansluit op het overheidsbeleid. Naast de SBIR subsidie kan er mogelijk ook gebruik worden gemaakt van andere innovatiesubsidies.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten