Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Regeling Verhuurdersheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming)

Op 1 februari 2019 wordt de Regeling Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) opengesteld. Met de RVV verduurzaming kunnen verhuurders, die investeren in huurwoningen waarvan de huurprijs niet hoger is dan de liberalisatiegrens, fiscale vermindering op de verhuurderverheffing ontvangen. De regeling is bedoeld voor verhuurders met meer dan 50 huurwoningen.

Opvolger van de STEP regeling

De Regeling Vermindering Verhuurdersverheffing zal aansluiten bij de eisen van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) die komt te vervallen. De RVV Verduurzaming wordt hiermee ook de opvolger van de STEP. Het grote verschil met de STEP is dat deze regeling een subsidie is en de RVV Verduurzaming een fiscale maatregel.

Hoofdlijnen van de RVV Verduurzaming

 • Insteek is om de heffingsvermindering te baseren op de verbetering in de energieprestaties van een huurwoning. Het het niveau vóór en ná de renovatie wordt vergeleken. Hierbij moet de Energie-Index minimaal drie stappen verbeteren.
 • Er geldt een minimumniveau: een Energie-Index van ten hoogste 1,4 (voorheen energielabel B). Dit niveau past bij de doelstelling van het Energieakkoord. Woningcorporaties moeten gemiddeld op label B uitkomen. De heffingsvermindering verduurzaming is daarmee ook bruikbaar is voor het aardgasvrij maken van huurwoningen;
 • De aanvrager moet een verhuurder zijn die verhuurderheffing betaalt: de aanvrager moet meer dan 50 huurwoningen onder de liberaliseringsgrens bezitten;
 • Verhuurders komen in aanmerking voor een fiscaal voordeel voor investeringen die na 1 januari 2019 worden gedaan. Projecten kunnen met terugwerkende kracht worden ingediend;
 • De renovatie moet starten vanaf 2019 en moet binnen 3 jaar voltooid zijn.

Beschikbaar budget & bijdrage RVV Verduurzaming

In de periode 2019 t/m 2021 wordt het budget jaarlijks verhoogd van €26 miljoen in 2019 tot € 52 miljoen in 2020 en € 78 miljoen in 2021. Vanaf 2022 wordt er structureel €104 miljoen beschikbaar gesteld voor de heffingsvermindering voor verhuurders die investeren in verduurzaming.

De hoogte van de heffingsvermindering wordt berekend op basis van minimale investeringsbedragen en op basis van verbetering van de energieprestatie van de woning. Er moet sprake zijn van ten minste drie stappen verbetering in de Energie index, waarbij het minimale niveau 1,4 (Energielabel B) moet zijn. De heffingsvermindering per woning varieert van € 3.000 tot € 10.000 per woning, afhankelijk van het aantal Energie-Indexstappen.

Meer informatie over deze regeling?

Subsidiebureau Nederland kan de RVV Verduurzaming namens uw organisatie aanvragen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten