Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Referenties

Subsidiebureau Nederland heeft de afgelopen jaren werkzaamheden uitgevoerd voor bedrijven en non-profit-organisaties, waaronder ontwikkelaars van technische producten, softwareontwikkelaars, internationale handelbedrijven, agrarische bedrijven, scholen, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties en culturele organisaties. Op deze referentiepagina vermelden wij een aantal recentelijk afgeronde projecten. Indien gewenst kunnen wij u in contact brengen met één of meerdere referenten.

Referenties innovatietrajecten– referenties subsidiebureau nederland

Superklima /Isym / Meddit / Rob Sleegers Meubelmakerij / Onlinepets / Twenspec / JK Fishfarm

Subsidiebureau Nederland heeft veel ervaring met innovatietrajecten, waarbij zowel nationale als internationale regelingen werden benut. Met name de WBSO wordt doorlopend door Subsidiebureau Nederland aangevraagd voor een groot aantal klanten, waaronder de bovenstaande bedrijven. Via deze innovatieregeling ontvangen ondernemers een bijdrage in de loon-/ en materiaalkosten welke zijn te relateren aan een prototype ontwikkelingstraject (R&D-werkzaamheden). Daarnaast hebben wij nog vele andere innovatiesubsidies succesvol aangevraagd.

Referenties duurzaamheidstrajecten

Maatschap Mensink / Maatschap Fuite-Beens / Melkveehouderij Kamphof / Sustainer Homes / JPR Advocaten / Cibap College

Voor meerdere klanten hebben wij de subsidiemogelijkheden onderzocht bij de investeringen in energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, waaronder LED-verlichting, isolatiemateriaal en technische installaties. Vervolgens zijn er no-cure, no-pay aanvraagtrajecten in gang gezet waarmee aanzienlijke fiscale voordelen werden gerealiseerd. Meer over deze regelingen lees u hier

Succesvol hebben wij een subsidieaanvraagtraject verzorgd namens een agrariër met nieuwbouwplannen voor een stal welke in hoge mate energiezuinig, milieuvriendelijk en diervriendelijk is. In totaal is er € 200.000 subsidie toegekend.

Subsidiebureau Nederland heeft voor meerdere agrarische bedrijven een subsidietraject uitgevoerd, waarbij in totaal vier aanvragen op basis van ‘no-cure, no-pay’ zijn verzorgd. Deze trajecten zijn allemaal succesvol afgerond. Meer informatie over het desbetreffende traject lees u hier.

Referenties zorg en welzijn – referenties subsidiebureau nederland

Stichting Op ‘e Timpe / Buurtcentrum Wisselaar / Buurtcentrum Oostelijk Havengebied / Stichting Lemat

Voor een gemeenschapscentrum heeft Subsidiebureau Nederland een uitgebreid projectplan opgesteld in verband met uitbreidingsplannen. Vervolgens heeft Subsidiebureau Nederland de fondsenwerving verzorgd.

Voor een Fries leerwerkbedrijf hebben wij in 2015 een tweede fondsenwervingstraject verzorgd. De stichting biedt leerwerkplekken voor jongeren met een lichamelijke of geestelijke beperking. Dankzij de fondsbijdrages kunnen de jongeren werkervaring opdoen in een veilige omgeving. Tevens hebben wij het projectplan opgesteld, teneinde een sterke basis te creëren voor de fondsenwerving.

Referenties kunst en cultuur – referenties subsidiebureau nederland

Filmatelier Twente / Nationaal Gevangenismuseum / Raen Foundation / Bie Daip Festival / Fields of Joy Festival

Subsidiebureau Nederland heeft de fondsenwerving verzorgd voor een groot multi-disciplinair festival in Overijssel. Tevens is het projectplan geoptimaliseerd.

Voor een groot Nederlands museum heeft Subsidiebureau Nederland een uitgebreid subsidieonderzoek uitgevoerd. Het resultaat van het onderzoek (ongeveer 15 subsidieregelingen) is in rapportvorm opgeleverd en in de juiste organisatiecontext geplaatst, zodat tijdens het formuleren van nieuwe projecten rekening gehouden kan worden met subsidiekansen.

Wilt u meer informatie over de referenties van Subsidiebureau Nederland? Neem dan contact met ons op.

 

Neem contact op

Direct regelen

Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
Maximaal 7mb


Sluiten