Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidies Provincie Zeeland

Het subsidie-instrument wordt door bestuursorganen gebruikt om bepaalde beleidsdoelstellingen te realiseren. Ook Provincie Zeeland stimuleert uiteenlopende organisatie-activiteiten die bijdragen aan de realisatie van het provinciaal beleid. Daarbij kunt u denken aan nieuwe projecten binnen de thema’s: innovatie- en kennisontwikkeling, duurzaamheid, landbouw, natuurbehoud, cultuur en maatschappelijke participatie. Ontdek de subsidiemogelijkheden in Zeeland!

Subsidieregelingen in Zeeland

Subsidies Provincie ZeelandDe Provincie Zeeland verstrekt subsidies voor onder andere projecten op het gebied van culturele verrijking, natuurbehoud, behoud van ons erfgoed en bevordering van samenwerkingsverbanden. Organisaties in provincie Zeeland kunnen van deze subsidies gebruikmaken.

Cultuur en participatie

Zo biedt Zeeland subsidies voor het organiseren van culturele activiteiten, specifiek bedoeld om jongeren aan te moedigen na de coronaperiode weer actief deel te nemen aan het culturele leven. Deze inzet ondersteunt niet alleen de jeugd maar versterkt ook de culturele sector voor de lange termijn.

Leefbaarheid en sociale samenhang

Provincie Zeeland kan subsidie verstrekken voor lokale (Zeeuwse) projecten die de brede leefbaarheid op het platteland vergroten. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan projecten die de sociale samenhang en het voorzieningenniveau verbeteren, projecten op het gebied van duurzame recreatie en maatregelen ter verbetering van de biodiversiteit.

Natuurbehoud en landbouw

Voor natuurbehoud biedt de provincie subsidies voor het versterken van onze ecologische hoofdstructuur en het transformeren van landbouwgrond naar natuurterrein, die beschikbaar zijn voor zowel individuen als groepen die landbouwactiviteiten uitoefenen. Deze financiële ondersteuning is er ook voor projecten die bijdragen aan de uitbreiding van natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland, inclusief grond aankopen die aangemerkt zijn voor natuurontwikkeling of die ecologisch geschikt zijn bevonden.

Monumenten en erfgoed

Daarnaast biedt Zeeland financiële steun voor de restauratie van belangrijke rijksmonumenten zoals kerken, molens, stadhuizen en fabrieken, wat bijdraagt aan het behoud van de rijke geschiedenis.

Kennis en innovatie

Ook ondersteunt de provincie Zeeland het versterken van netwerken met subsidies die organisaties helpen om samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke initiatieven op te bouwen. Als u deel uitmaakt van een Zeeuws kennis- en innovatienetwerk dat bijdraagt aan de lokale concurrentiekracht en actief is in sectoren zoals industrie, havens, agrofood, energie, toerisme of zorg, kunt u in aanmerking komen voor subsidie.

Het aanvragen van provinciale subsidie kost veel voorbereidingstijd en kent een lange doorlooptijd. Wij adviseren daarom uw aanvraag goed voor te bereiden en om voorafgaand aan de officiële subsidieaanvraag een oriënterend projectidee voor te leggen aan de subsidieverstrekker. Op die manier krijgt u inzicht in de slagingskans van subsidieaanvraag.

Overige subsidiemogelijkheden

Het hierboven vermelde overzicht van regelingen geeft een indicatie van de activiteiten die Provincie Zeeland kan subsidiëren. Naast deze subsidies van Provincie Zeeland bestaan er verschillende subsidieregelingen van de Europese Unie, het Rijk en de lokale overheid. Maatschappelijke organisaties kunnen bovendien in aanmerking komen voor bijdrages van vermogensfondsen.

Wilt u de subsidiekansen voor uw organisatie optimaal benutten? Dan bent u bij Subsidiebureau Nederland aan het juiste adres. Aan de hand van het uitgebreid subsidieonderzoek brengen wij alle relevante subsidieregelingen, fiscale regelingen en vermogensfondsen voor u in kaart. Op die manier kunt u vroegtijdig, tijdens de fase van de projectinitiatie, inspelen op de subsidiekansen.

Subsidieaanvraag uitbesteden – subsidie Zeeland

Subsidiebureau Nederland heeft de afgelopen jaren uiteenlopende subsidietrajecten uitgevoerd en beschikt zodoende over goede contacten bij Provincie Zeeland. Wij kunnen u tijdens het subsidietraject van A tot Z ontzorgen. Het aanvraagtraject van de subsidie Zeeland kan meestal op basis van no-cure, no-pay worden verzorgd, waarbij achteraf een percentage wordt berekend over het toegekende subsidiebedrag. Neem contact met ons op om de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Nieuwsgierig naar uw subsidiekansen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en kosteloze subsidiescan.

– subsidie Zeeland

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten