Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidies Provincie Utrecht

Het subsidie-instrument wordt door bestuursorganen gebruikt om bepaalde beleidsdoelstellingen te realiseren. Ook Provincie Utrecht stimuleert uiteenlopende organisatie-activiteiten die bijdragen aan de realisatie van het provinciaal beleid. Daarbij kunt u denken aan nieuwe projecten binnen de thema’s: innovatie- en kennisontwikkeling, duurzaamheid, landbouw, natuurbehoud, cultuur en maatschappelijke participatie. Ontdek de subsidiemogelijkheden in Utrecht!

Subsidieregelingen in Utrecht

Subsidies Provincie UtrechtDe Provincie Utrecht verstrekt subsidies voor onder andere projecten op het gebied van cultuur en leefbaarheid, duurzaamheid en de economie. Organisaties in provincie Utrecht kunnen van deze subsidies gebruikmaken.

Wonen, Leefbaarheid en sociale samenhang

De provincie Utrecht stelt diverse subsidies beschikbaar die de leefbaarheid en sociale samenhang verbeteren, gericht op onderwijs, sport en maatschappelijk welzijn. Deze omvatten ondersteuning voor het verminderen van onderwijsachterstanden, het stimuleren van sportieve activiteiten, en het organiseren van sportevenementen. Verder zijn er subsidies voor het toegankelijk maken van diensten voor mensen met een beperking, het bevorderen van participatie van kwetsbare groepen, en het verbeteren van buurtcentra. Initiatieven die voedselbanken ondersteunen, vrijwilligerswerk stimuleren en gemeenschapsprojecten faciliteren, kunnen ook rekenen op steun.

Duurzaamheid en energietransitie

Op het gebied van duurzaamheid en energietransitie biedt de provincie Utrecht subsidies om bedrijven, instellingen en bedrijfsprocessen duurzamer te maken, waaronder maatregelen voor maatschappelijk vastgoed en sociale huurwoningen. Er zijn ook specifieke subsidies voor het verduurzamen van evenementen en het promoten van duurzaam goederenvervoer. Initiatieven voor het aanleggen van groene daken en het watervriendelijker maken van maatschappelijke gebouwen worden eveneens ondersteund.

Cultuur, erfgoed en monumenten

In de provincie Utrecht worden subsidies aangeboden die gericht zijn op het versterken van cultuur en erfgoed. Deze subsidies steunen initiatieven zoals het opzetten van nieuwe culturele activiteiten, het uitvoeren van culturele projecten, en het ontwikkelen van culturele broedplaatsen die creatieve samenwerking stimuleren. Ook wordt er ondersteuning geboden voor het organiseren van erfgoedactiviteiten, waarmee de rijke geschiedenis van de regio toegankelijk wordt gemaakt voor een breder publiek.

Kennis en innovatie

In de provincie Utrecht zijn diverse subsidies beschikbaar die gericht zijn op kennis en economie, met name binnen de arbeidsmarkt en ondernemerschap. Deze subsidies zijn onder meer voor werkgevers en bevorderen het aanbieden van vaste contracten en meer werkuren. Daarnaast kunnen werkgevers gebruikmaken van subsidie voor jobcoaches die nieuwe medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen. Voor ondernemers zijn er middelen om hun activiteiten in lokale winkelgebieden te versterken en het netwerk en de groei van startups te bevorderen. Subsidies zijn ook beschikbaar voor organisaties die inwoners van de provincie Utrecht helpen bij het voorkomen en oplossen van schulden, wat bijdraagt aan een sterkere, meer inclusieve economische gemeenschap.

Het aanvragen van provinciale subsidie kost veel voorbereidingstijd en kent een lange doorlooptijd. Wij adviseren daarom uw aanvraag goed voor te bereiden en om voorafgaand aan de officiële subsidieaanvraag een oriënterend projectidee voor te leggen aan de subsidieverstrekker. Op die manier krijgt u inzicht in de slagingskans van de subsidieaanvraag.

Overige subsidiemogelijkheden

Het hierboven vermelde overzicht van regelingen geeft een indicatie van de activiteiten die Provincie Utrecht kan subsidiëren. Naast deze subsidies van Provincie Utrecht bestaan er verschillende subsidieregelingen van de Europese Unie, het Rijk en de lokale overheid. Maatschappelijke organisaties kunnen bovendien in aanmerking komen voor bijdrages van vermogensfondsen.

Wilt u de subsidiekansen voor uw organisatie optimaal benutten? Dan bent u bij Subsidiebureau Nederland aan het juiste adres. Aan de hand van het uitgebreid subsidieonderzoek brengen wij alle relevante subsidieregelingen, fiscale regelingen en vermogensfondsen voor u in kaart. Op die manier kunt u vroegtijdig, tijdens de fase van de projectinitiatie, inspelen op de subsidiekansen.

Subsidieaanvraag uitbesteden – subsidie Utrecht

Subsidiebureau Nederland heeft de afgelopen jaren uiteenlopende subsidietrajecten uitgevoerd en beschikt zodoende over goede contacten bij Provincie Utrecht. Wij kunnen u tijdens het subsidietraject van A tot Z ontzorgen. Het aanvraagtraject van de subsidie Utrecht kan meestal op basis van no-cure, no-pay worden verzorgd, waarbij achteraf een percentage wordt berekend over het toegekende subsidiebedrag. Neem contact met ons op om de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Nieuwsgierig naar uw subsidiekansen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en kosteloze subsidiescan.

– subsidie Utrecht

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten