Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidies Provincie Noord-Brabant

Het subsidie-instrument wordt door bestuursorganen gebruikt om bepaalde beleidsdoelstellingen te realiseren. Ook Provincie Noord-Brabant stimuleert uiteenlopende organisatie-activiteiten die bijdragen aan de realisatie van het provinciaal beleid. Daarbij kunt u denken aan nieuwe projecten binnen de thema’s: innovatie- en kennisontwikkeling, duurzaamheid, landbouw, natuurbehoud, cultuur en maatschappelijke participatie. Ontdek de subsidiemogelijkheden in Noord-Brabant!

Subsidieregelingen in Noord-Brabant

Subsidies Provincie Noord-BrabantDe Provincie Noord-Brabant verstrekt subsidies voor onder andere projecten op het gebied van natuurbehoud, cultuur en leefbaarheid en innovatie. Organisaties in provincie Noord-Brabant kunnen van deze subsidies gebruikmaken.

Wonen, Leefbaarheid en sociale samenhang

In de sector wonen, leefbaarheid en sociale samenhang, stimuleert de provincie Noord-Brabant projecten die de leefomgeving verbeteren. Dit omvat subsidies voor de ontwikkeling van groene, klimaatbestendige schoolpleinen en kleinschalige natuur- en waterprojecten. De provincie ondersteunt ook recreatieve routes die de toegankelijkheid en kwaliteit van lokale recreatiegebieden verbeteren. Bovendien zijn er programma’s die de versnelling van woningbouw en de integratie van woon- en zorgbehoeften faciliteren.

Duurzaamheid en energietransitie

Op het gebied van duurzaamheid en energietransitie, worden projecten gesubsidieerd voor de sanering van verontreinigde bodems op bedrijventerreinen, wat bijdraagt aan de verbetering van milieuomstandigheden en de voorbereiding van deze terreinen voor toekomstige duurzame ontwikkeling.

Cultuur, erfgoed en monumenten

Noord-Brabant biedt ondersteuning voor de bevordering van cultuur, erfgoed en monumenten door diverse subsidieprogramma’s. Subsidies zijn beschikbaar voor buurtcultuurprojecten, gericht op het versterken van lokale culturele verenigingen en individuele cultuurontwikkelaars. Verder worden amateurkunsten ondersteund met langdurige subsidies die gericht zijn op de ontwikkeling, productie of presentatie van amateurkunst. Daarnaast zet de provincie Noord-Brabant zich in voor de verbreding van publieksbereik van musea en theaters, waarmee de beleefbaarheid van cultureel erfgoed wordt verhoogd.

Kennis en innovatie

Op het gebied van kennis en innovatie biedt de provincie Noord-Brabant ondersteuning aan MKB-ondernemingen om hun datamaturiteit en innovatieve capaciteiten te vergroten. Subsidies zijn beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en productieprocessen, inclusief steun voor startups bij het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten.

Natuurbehoud en landbouw

De provincie Noord-Brabant zet zich in voor natuurbehoud en de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Subsidies ondersteunen investeringen in landbouwbedrijven, de ontwikkeling van kwaliteitslandbouwproducten en biodiversiteitsversterkende projecten binnen de melkveehouderij. Ook projecten die zich richten op de instandhouding van Natura 2000-gebieden en de ontwikkeling van natuurnetwerken ontvangen provinciale ondersteuning.

Het aanvragen van provinciale subsidie kost veel voorbereidingstijd en kent een lange doorlooptijd. Wij adviseren daarom uw aanvraag goed voor te bereiden en om voorafgaand aan de officiële subsidieaanvraag een oriënterend projectidee voor te leggen aan de subsidieverstrekker. Op die manier krijgt u inzicht in de slagingskans van de subsidieaanvraag.

Overige subsidiemogelijkheden

Het hierboven vermelde overzicht van regelingen geeft een indicatie van de activiteiten die Provincie Noord-Brabant kan subsidiëren. Naast deze subsidies van Provincie Noord-Brabant bestaan er verschillende subsidieregelingen van de Europese Unie, het Rijk en de lokale overheid. Maatschappelijke organisaties kunnen bovendien in aanmerking komen voor bijdrages van vermogensfondsen.

Wilt u de subsidiekansen voor uw organisatie optimaal benutten? Dan bent u bij Subsidiebureau Nederland aan het juiste adres. Aan de hand van het uitgebreid subsidieonderzoek brengen wij alle relevante subsidieregelingen, fiscale regelingen en vermogensfondsen voor u in kaart. Op die manier kunt u vroegtijdig, tijdens de fase van de projectinitiatie, inspelen op de subsidiekansen.

Subsidieaanvraag uitbesteden – subsidie Noord-Brabant

Subsidiebureau Nederland heeft de afgelopen jaren uiteenlopende subsidietrajecten uitgevoerd en beschikt zodoende over goede contacten bij Provincie Noord-Brabant. Wij kunnen u tijdens het subsidietraject van A tot Z ontzorgen. Het aanvraagtraject van de subsidie Noord-Brabant kan meestal op basis van no-cure, no-pay worden verzorgd, waarbij achteraf een percentage wordt berekend over het toegekende subsidiebedrag. Neem contact met ons op om de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Nieuwsgierig naar uw subsidiekansen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en kosteloze subsidiescan.

– subsidie Noord-Brabant

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten