Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidies Provincie Groningen

Het subsidie-instrument wordt door bestuursorganen gebruikt om bepaalde beleidsdoelstellingen te realiseren. Ook Provincie Groningen stimuleert uiteenlopende organisatie-activiteiten die bijdragen aan de realisatie van het provinciaal beleid. Daarbij kunt u denken aan nieuwe projecten binnen de thema’s: innovatie- en kennisontwikkeling, duurzaamheid, landbouw, natuurbehoud, cultuur en maatschappelijke participatie. Ontdek de subsidiemogelijkheden in Groningen!

Subsidieregelingen in Groningen

Subsidies Provincie GroningenDe Provincie Groningen verstrekt subsidies voor onder andere projecten op het gebied van natuurbehoud en landbouw, jongerenparticipatie en kennis en innovatie. Organisaties in provincie Groningen kunnen van deze subsidies gebruikmaken.

Wonen, Leefbaarheid en sociale samenhang

De provincie Groningen ondersteunt een verscheidenheid aan initiatieven die de kwaliteit van leven verbeteren, zoals jongerenparticipatieprojecten, de ontwikkeling van regiocentra en de versterking van zorgvoorzieningen. Subsidies voor het verbeteren van fietsvoorzieningen bij bushaltes en het stimuleren van groene bewonersinitiatieven benadrukken de inzet voor een duurzame en betrokken provincie.

Duurzaamheid en energietransitie

De provincie Groningen stelt ook subsidies beschikbaar voor projecten die zich richten op het verminderen van lichthinder van windturbines door middel van geavanceerde naderingsdetectie- en radartechnologieën. Deze maatregelen zijn bedoeld om de impact van windparken op de omgeving te minimaliseren en tegelijkertijd de energie-efficiëntie te verbeteren.

Cultuur, erfgoed en monumenten

Er zijn subsidies voor het versterken van cultuureducatie, het bevorderen van innovatie binnen de culturele sector, en het behoud van erfgoedpanden. Programma’s zoals ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ en subsidies voor het vernieuwen van museumcollecties of het toegankelijker maken van klassieke muziek dragen bij aan een rijke culturele omgeving binnen de provincie Groningen.

Kennis en innovatie

In de provincie Groningen zijn er diverse subsidies voor kennis en innovatie, gericht op zowel het midden- en kleinbedrijf als de industriële sector. Subsidies ondersteunen de vestiging, groei en vernieuwing van ondernemingen, met een focus op duurzame technologieën zoals groene grondstoffen, waterstof, en circulaire economie. Bovendien zijn er initiatieven die agrarische en MKB-ondernemers bijstaan, vooral diegenen die getroffen zijn door gaswinning, door het bevorderen van kennisontwikkeling en het op gang brengen van uitgestelde investeringen, wat bijdraagt aan de economische versterking van de provincie Groningen.

Natuurbehoud en landbouw

De provincie Groningen stimuleert projecten die gericht zijn op het duurzaam beheren van kwelders, het verbeteren van biodiversiteit, en het versterken van natuurvriendelijke landbouwpraktijken. Dit omvat onder andere de ondersteuning van kwelderbeheer om de biodiversiteit te herstellen, projecten voor het verminderen van stikstofemissies, en het bevorderen van natuurinclusieve landbouwmethoden. Initiatieven die bijdragen aan de verbetering van weidevogelbiotopen worden ook gefaciliteerd, net als projecten gericht op de bestrijding van invasieve exoten.

Het aanvragen van provinciale subsidie kost veel voorbereidingstijd en kent een lange doorlooptijd. Wij adviseren daarom uw aanvraag goed voor te bereiden en om voorafgaand aan de officiële subsidieaanvraag een oriënterend projectidee voor te leggen aan de subsidieverstrekker. Op die manier krijgt u inzicht in de slagingskans van de subsidieaanvraag.

Overige subsidiemogelijkheden

Het hierboven vermelde overzicht van regelingen geeft een indicatie van de activiteiten die Provincie Groningen kan subsidiëren. Naast deze subsidies van Provincie Groningen bestaan er verschillende subsidieregelingen van de Europese Unie, het Rijk en de lokale overheid. Maatschappelijke organisaties kunnen bovendien in aanmerking komen voor bijdrages van vermogensfondsen.

Wilt u de subsidiekansen voor uw organisatie optimaal benutten? Dan bent u bij Subsidiebureau Nederland aan het juiste adres. Aan de hand van het uitgebreid subsidieonderzoek brengen wij alle relevante subsidieregelingen, fiscale regelingen en vermogensfondsen voor u in kaart. Op die manier kunt u vroegtijdig, tijdens de fase van de projectinitiatie, inspelen op de subsidiekansen.

Subsidieaanvraag uitbesteden – subsidie Groningen

Subsidiebureau Nederland heeft de afgelopen jaren uiteenlopende subsidietrajecten uitgevoerd en beschikt zodoende over goede contacten bij Provincie Groningen. Wij kunnen u tijdens het subsidietraject van A tot Z ontzorgen. Het aanvraagtraject van de subsidie Groningen kan meestal op basis van no-cure, no-pay worden verzorgd, waarbij achteraf een percentage wordt berekend over het toegekende subsidiebedrag. Neem contact met ons op om de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Nieuwsgierig naar uw subsidiekansen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en kosteloze subsidiescan.

– subsidie Groningen

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten