Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidies Provincie Gelderland

Het subsidie-instrument wordt door bestuursorganen gebruikt om bepaalde beleidsdoelstellingen te realiseren. Ook Provincie Gelderland stimuleert uiteenlopende organisatie-activiteiten die bijdragen aan de realisatie van het provinciaal beleid. Daarbij kunt u denken aan nieuwe projecten binnen de thema’s: innovatie- en kennisontwikkeling, duurzaamheid, landbouw, natuurbehoud, cultuur en maatschappelijke participatie. Ontdek de subsidiemogelijkheden in Gelderland!

Subsidieregelingen in Gelderland

Subsidies Provincie GelderlandDe Provincie Gelderland verstrekt subsidies voor onder andere projecten op het gebied van cultuur en leefbaarheid, duurzaamheid en de economie. Organisaties in provincie Gelderland kunnen van deze subsidies gebruikmaken.

Wonen, Leefbaarheid en sociale samenhang

De provincie Gelderland biedt subsidies voor het ontwikkelen van regionale sporttalentenprogramma’s, inclusief programma’s gericht op paralympische sporten, en voor het organiseren van sportevenementen en bijbehorende side-events. Ook zijn er mogelijkheden voor het verbeteren van de toegankelijkheid van gemeenschapsvoorzieningen voor mensen met een handicap, het aanpassen van gebouwen voor nieuwe activiteiten, en het creëren van laagdrempelige ontmoetingsplekken met aandacht voor groen en bewegen.

Duurzaamheid en energietransitie

Ook zijn er in de provincie Gelderland subsidies beschikbaar voor projecten die lokale hernieuwbare energiebronnen zoals wind, waterkracht, zon, bodem of biomassa benutten. Er is ook ondersteuning voor het opstellen van adviesrapporten en het geven van trainingen over duurzaam goederenvervoer, het ontwikkelen van transitieplannen voor industriële productieprocessen, en innovaties die gericht zijn op het verminderen van stikstofemissies in de agrarische sector.

Cultuur, erfgoed en monumenten

De provincie stelt subsidies beschikbaar die het functioneel gebruik van erfgoed ondersteunen door restauratie, verduurzaming of herbestemming. Ook richten ze zich op onderhoud van historische molens en stoomgemalen. Op het gebied van cultuur bevordert de provincie Gelderland de samenwerking tussen musea en de vrijetijdssector om de Gelderse thematische verhaallijnen te vertellen en zijn er subsidies beschikbaar die jeugdpodiumkunsten stimuleren.

Kennis en innovatie

In Gelderland bieden diverse subsidies krachtige stimulansen voor kennis en innovatie binnen regio’s zoals Arnhem-Nijmegen, Foodvalley, en de Veluwe. Deze subsidies richten zich op het stimuleren van projecten die economische groei en ecologische duurzaamheid ondersteunen, van het ontwikkelen van proeffabrieken in de agrofood sector tot het bevorderen van recreatieve en ecologische projecten op de Veluwe. Voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen zijn zowel procesondersteuning als financiële middelen voor fysieke verbeteringen beschikbaar, gericht op samenwerking en duurzame ontwikkeling. Daarnaast biedt de provincie Gelderland ondersteuning bij de herbestemming en transformatie van gebouwen en stedelijke gebieden, wat essentieel is voor stedelijke herstructurering en het verhogen van de organisatiegraad in centrumgebieden.

Natuurbehoud en landbouw

In de provincie Gelderland stimuleren diverse subsidies de transitie naar duurzame landbouw en het behoud van natuur. Subsidies zijn beschikbaar voor het omzetten van landbouwgrond naar natuur binnen het Gelders Natuurnetwerk, inclusief compensatie voor waardeverlies en kosten voor natuurinrichting. Innovatie in de agrifood sector wordt bevorderd, met nadruk op kringloop- en natuurinclusieve landbouwmethoden. Specifieke programma’s ondersteunen het verbeteren van natuurkwaliteit in bestaande gebieden en het revitaliseren van bossen. Daarnaast worden projecten gefinancierd die de unieke kenmerken van lokale gebieden versterken en bieden subsidies hulp bij de verplaatsing van landbouwbedrijfsgebouwen om ruimte te maken voor natuuruitbreiding

Het aanvragen van provinciale subsidie kost veel voorbereidingstijd en kent een lange doorlooptijd. Wij adviseren daarom uw aanvraag goed voor te bereiden en om voorafgaand aan de officiële subsidieaanvraag een oriënterend projectidee voor te leggen aan de subsidieverstrekker. Op die manier krijgt u inzicht in de slagingskans van de subsidieaanvraag.

Overige subsidiemogelijkheden

Het hierboven vermelde overzicht van regelingen geeft een indicatie van de activiteiten die Provincie Gelderland kan subsidiëren. Naast deze subsidies van Provincie Gelderland bestaan er verschillende subsidieregelingen van de Europese Unie, het Rijk en de lokale overheid. Maatschappelijke organisaties kunnen bovendien in aanmerking komen voor bijdrages van vermogensfondsen.

Wilt u de subsidiekansen voor uw organisatie optimaal benutten? Dan bent u bij Subsidiebureau Nederland aan het juiste adres. Aan de hand van het uitgebreid subsidieonderzoek brengen wij alle relevante subsidieregelingen, fiscale regelingen en vermogensfondsen voor u in kaart. Op die manier kunt u vroegtijdig, tijdens de fase van de projectinitiatie, inspelen op de subsidiekansen.

Subsidieaanvraag uitbesteden – subsidie Gelderland

Subsidiebureau Nederland heeft de afgelopen jaren uiteenlopende subsidietrajecten uitgevoerd en beschikt zodoende over goede contacten bij Provincie Gelderland. Wij kunnen u tijdens het subsidietraject van A tot Z ontzorgen. Het aanvraagtraject van de subsidie Gelderland kan meestal op basis van no-cure, no-pay worden verzorgd, waarbij achteraf een percentage wordt berekend over het toegekende subsidiebedrag. Neem contact met ons op om de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Nieuwsgierig naar uw subsidiekansen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en kosteloze subsidiescan.

– subsidie Gelderland

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten