Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidies Provincie Friesland

Het subsidie-instrument wordt door bestuursorganen gebruikt om bepaalde beleidsdoelstellingen te realiseren. Ook Provincie Friesland stimuleert uiteenlopende organisatie-activiteiten die bijdragen aan de realisatie van het provinciaal beleid. Daarbij kunt u denken aan nieuwe projecten binnen de thema’s: innovatie- en kennisontwikkeling, duurzaamheid, landbouw, natuurbehoud, cultuur en maatschappelijke participatie. Ontdek de subsidiemogelijkheden in Friesland!

Subsidieregelingen in Friesland

Subsidies Provincie FrieslandDe Provincie Friesland verstrekt subsidies voor onder andere projecten op het gebied van cultuur en het behoud van de Friese taal, duurzaamheid, leefbaarheid en natuurbehoud. Organisaties in provincie Friesland kunnen van deze subsidies gebruikmaken.

Wonen, Leefbaarheid en sociale samenhang

De provincie Friesland stelt subsidie beschikbaar voor leefbaarheidsprojecten, de organisatie van Friese sportevenementen, en de verbetering van het openbaar vervoer. Deze subsidies ondersteunen de ontwikkeling van gemeenschapsprojecten, dragen bij aan de verkeersveiligheid en stimuleren de sociale en culturele betrokkenheid binnen de provincie. Daarnaast ondersteunt de provincie de ontwikkeling van zelfstandige woonruimtes uit bestaande gebouwen.

Duurzaamheid en energietransitie

De provincie Friesland investeert tevens in de verduurzaming van gemeenschapsgebouwen en ondersteunt energiecoöperaties die lokaal duurzame energie willen opwekken of energie willen besparen. Deze subsidies faciliteren ook de inschakeling van deskundigen om juridische, financiële, fiscale of organisatorische ondersteuning te bieden, wat essentieel is voor het succes van deze initiatieven.

Cultuur, erfgoed en monumenten

In de culturele sector wordt de nadruk gelegd op de ontwikkeling en innovatie binnen lokale kunstprojecten, met subsidies die zowel de voorbereidende fasen als de uitvoering van culturele activiteiten dekken. Er is speciale aandacht voor het bevorderen van het Friestalige literaire en toneelwerk, met ondersteuning voor het schrijven, uitgeven en promoten van Friestalige werken. Bovendien zijn er kansen voor internationale culturele uitwisselingen die de Friese taal en cultuur promoten. Ook onderwijs instellingen worden ondersteund bij het versterken van de Friese taal en cultuur door scholing, aanschaf van materialen, en culturele activiteiten, en voor het ondersteunen van Friese taallessen in het voortgezet onderwijs vanaf de tweede klas tot de examenklas.

Natuurbehoud en landbouw

In de provincie Friesland zijn subsidies beschikbaar voor agrarische ondernemingen om de stikstofemissies te verminderen en om de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw te ondersteunen. Dit omvat advies over hoe natuurinclusieve praktijken kunnen worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Er zijn ook subsidies voor het verbeteren van de habitats van weidevogels en voor de bestrijding van invasieve exoten, wat bijdraagt aan het behoud van de biodiversiteit.

Het aanvragen van provinciale subsidie kost veel voorbereidingstijd en kent een lange doorlooptijd. Wij adviseren daarom uw aanvraag goed voor te bereiden en om voorafgaand aan de officiële subsidieaanvraag een oriënterend projectidee voor te leggen aan de subsidieverstrekker. Op die manier krijgt u inzicht in de slagingskans van de subsidieaanvraag.

Overige subsidiemogelijkheden

Het hierboven vermelde overzicht van regelingen geeft een indicatie van de activiteiten die Provincie Friesland kan subsidiëren. Naast deze subsidies van Provincie Friesland bestaan er verschillende subsidieregelingen van de Europese Unie, het Rijk en de lokale overheid. Maatschappelijke organisaties kunnen bovendien in aanmerking komen voor bijdrages van vermogensfondsen.

Wilt u de subsidiekansen voor uw organisatie optimaal benutten? Dan bent u bij Subsidiebureau Nederland aan het juiste adres. Aan de hand van het uitgebreid subsidieonderzoek brengen wij alle relevante subsidieregelingen, fiscale regelingen en vermogensfondsen voor u in kaart. Op die manier kunt u vroegtijdig, tijdens de fase van de projectinitiatie, inspelen op de subsidiekansen.

Subsidieaanvraag uitbesteden – subsidie Friesland

Subsidiebureau Nederland heeft de afgelopen jaren uiteenlopende subsidietrajecten uitgevoerd en beschikt zodoende over goede contacten bij Provincie Friesland. Wij kunnen u tijdens het subsidietraject van A tot Z ontzorgen. Het aanvraagtraject van de subsidie Friesland kan meestal op basis van no-cure, no-pay worden verzorgd, waarbij achteraf een percentage wordt berekend over het toegekende subsidiebedrag. Neem contact met ons op om de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Nieuwsgierig naar uw subsidiekansen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en kosteloze subsidiescan.

– subsidie Friesland

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten