Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidies Provincie Flevoland

Het subsidie-instrument wordt door bestuursorganen gebruikt om bepaalde beleidsdoelstellingen te realiseren. Ook Provincie Flevoland stimuleert uiteenlopende organisatie-activiteiten die bijdragen aan de realisatie van het provinciaal beleid. Daarbij kunt u denken aan nieuwe projecten binnen de thema’s: innovatie- en kennisontwikkeling, duurzaamheid, landbouw, natuurbehoud, cultuur en maatschappelijke participatie. Ontdek de subsidiemogelijkheden in Flevoland!

Subsidieregelingen in Flevoland

Subsidies Provincie FlevolandDe Provincie Flevoland verstrekt subsidies voor onder andere projecten op het gebied van cultuur, circulaire economie, natuurbehoud, duurzaamheid, innovatie en leefbaarheid. Organisaties in provincie Flevoland kunnen van deze subsidies gebruikmaken.

Wonen, Leefbaarheid en sociale samenhang

Flevoland erkent het belang van een sterke samenleving en een levendige leefomgeving. Subsidies op dit gebied richten zich op het verbeteren van de mobiliteit, zoals het verbeteren van de kwaliteit van openbaar vervoer en het verminderen van geluidsoverlast, het versterken van de maatschappelijke rol van bibliotheken door bibliotheken in te zetten bij activiteiten, en het ondersteunen van lokale sportinfrastructuur. Daarnaast worden innovatieve projecten aangemoedigd die de lokale recreatie en toerisme verrijken, met een nadruk op het delen van het unieke verhaal van Flevoland met bewoners en bezoekers.

Duurzaamheid en energietransitie

In de provincie Flevoland ligt de focus voor duurzaamheid vooral op het stimuleren van een circulaire economie, en biedt de provincie ondersteuning aan bedrijven die streven naar een duurzamere bedrijfsvoering. Dit wordt mogelijk gemaakt door subsidies voor projecten die circulaire principes toepassen en door het faciliteren van scans die bedrijven helpen om circulaire kansen binnen hun operaties te identificeren. Deze inspanningen streven ernaar om zowel milieuvoordelen te realiseren als economische groei te stimuleren door duurzame innovaties.

Cultuur, erfgoed en monumenten

Cultuur is belangrijk voor de provincie Flevoland, met subsidies die gericht zijn op het versterken van de culturele infrastructuur en het toegankelijk maken van cultuur voor iedereen. Dit omvat steun voor culturele instellingen bij het opzetten van samenwerkingsprojecten, het behouden van de unieke culturele identiteit van Flevoland, en het ondersteunen van podiumkunsten die bijdragen aan een levendig en divers cultureel aanbod. Er is ook speciale aandacht voor projecten die opkomende talenten en net afgestudeerden kansen bieden voor verdere ontwikkeling op en rond het podium.

Kennis en innovatie

Kennis en innovatie zijn sleutelwoorden in Flevoland, waarbij de provincie subsidies beschikbaar stelt voor projecten die niet alleen de circulaire economie bevorderen, maar ook de samenwerking tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid versterken. Dit multidisciplinaire samenspel is essentieel voor het creëren van een robuuste economie en een dynamische arbeidsmarkt. De focus ligt op initiatieven die onderwijsinstellingen en bedrijven dichter bij elkaar brengen, zodat studenten en professionals kunnen profiteren van real-world ervaringen en innovaties.

Natuurbehoud en landbouw

Subsidies in deze sector zijn gericht op het beheren van natuur- en landschapstypen, zoals omschreven in het Natuurbeheerplan, met een bijzondere focus op agrarische leefgebieden en waterdoelen. Deze inspanningen dragen bij aan het behoud van het landschap van Flevoland en de ondersteuning van duurzame landbouw.

Het aanvragen van provinciale subsidie kost veel voorbereidingstijd en kent een lange doorlooptijd. Wij adviseren daarom uw aanvraag goed voor te bereiden en om voorafgaand aan de officiële subsidieaanvraag een oriënterend projectidee voor te leggen aan de subsidieverstrekker. Op die manier krijgt u inzicht in de slagingskans van de subsidieaanvraag.

Overige subsidiemogelijkheden

Het hierboven vermelde overzicht van regelingen geeft een indicatie van de activiteiten die Provincie Flevoland kan subsidiëren. Naast deze subsidies van Provincie Flevoland bestaan er verschillende subsidieregelingen van de Europese Unie, het Rijk en de lokale overheid. Maatschappelijke organisaties kunnen bovendien in aanmerking komen voor bijdrages van vermogensfondsen.

Wilt u de subsidiekansen voor uw organisatie optimaal benutten? Dan bent u bij Subsidiebureau Nederland aan het juiste adres. Aan de hand van het uitgebreid subsidieonderzoek brengen wij alle relevante subsidieregelingen, fiscale regelingen en vermogensfondsen voor u in kaart. Op die manier kunt u vroegtijdig, tijdens de fase van de projectinitiatie, inspelen op de subsidiekansen.

Subsidieaanvraag uitbesteden – subsidie Flevoland

Subsidiebureau Nederland heeft de afgelopen jaren uiteenlopende subsidietrajecten uitgevoerd en beschikt zodoende over goede contacten bij Provincie Flevoland. Wij kunnen u tijdens het subsidietraject van A tot Z ontzorgen. Het aanvraagtraject van de subsidie Flevoland kan meestal op basis van no-cure, no-pay worden verzorgd, waarbij achteraf een percentage wordt berekend over het toegekende subsidiebedrag. Neem contact met ons op om de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Nieuwsgierig naar uw subsidiekansen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en kosteloze subsidiescan.

– subsidie Flevoland

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten