Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidies Provincie Drenthe

Het subsidie-instrument wordt door bestuursorganen gebruikt om bepaalde beleidsdoelstellingen te realiseren. Ook Provincie Drenthe stimuleert uiteenlopende organisatie-activiteiten die bijdragen aan de realisatie van het provinciaal beleid. Daarbij kunt u denken aan nieuwe projecten binnen de thema’s: innovatie- en kennisontwikkeling, duurzaamheid, landbouw, natuurbehoud, cultuur en maatschappelijke participatie. Ontdek de subsidiemogelijkheden in Drenthe!

Subsidieregelingen in Drenthe

Subsidies Provincie DrentheDe Provincie Drenthe verstrekt subsidies voor onder andere projecten voor het behoud van ons erfgoed en op het gebied van natuurbehoud, duurzame energie en kennis en innovatie. Organisaties in provincie Drenthe kunnen van deze subsidies gebruikmaken.

Wonen, Leefbaarheid en sociale samenhang

In de provincie Drenthe zijn er verschillende subsidies beschikbaar die gericht zijn op het thema wonen, leefbaarheid en sociale samenhang. Deze subsidies ondersteunen een breed scala aan activiteiten, van de initiatiefase tot de daadwerkelijke realisatie van woningbouwprojecten, met als doel de woonomgeving in Drenthe te verbeteren en te verrijken. Daarnaast is er aandacht voor de verbetering van het fietsnetwerk, wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid binnen de provincie, wat weer ten goede komt aan de leefbaarheid en sociale cohesie. De subsidies zijn ontworpen om projecten te ondersteunen die gericht zijn op het ontwikkelen van collectieve woonvormen, het in gang zetten van woningbouwprojecten, ook in gevallen waar een financieel tekort dreigt, en het versterken van de sociale structuur binnen de provincie.

Duurzaamheid en energietransitie

Net als in andere provincies stelt ook de provincie Drenthe diverse subsidies beschikbaar die gericht zijn op het bevorderen van duurzaamheid en het stimuleren van de energietransitie. Deze subsidies zijn bedoeld om bedrijven aan te moedigen energiebesparende maatregelen te nemen, door bij te dragen aan de kosten voor materialen en het inhuren van externe vakmensen. Verder wordt er geïnvesteerd in het onderzoek naar mogelijkheden voor energiebesparing binnen het beheer en de productieprocessen van bedrijven, waarmee de efficiëntie en duurzaamheid van ondernemingen worden verhoogd. Daarnaast worden ook initiatieven ondersteunt die zich richten op het verminderen van netcongestieproblemen, het plaatsen van zonnepanelen op parkeerterreinen en het stimuleren van een groene, slimme economie in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze maatregelen zijn cruciaal voor het realiseren van een duurzamere toekomst en het ondersteunen van de energietransitie in Drenthe, en benadrukken het commitment van de provincie aan milieubehoud en duurzame ontwikkeling.

Cultuur, erfgoed en monumenten

In de provincie Drenthe worden diverse subsidies aangeboden die zich richten op de bevordering en instandhouding van cultuur, erfgoed en monumenten. Deze subsidies zijn bedoeld om verschillende initiatieven te ondersteunen, waaronder het onderhouden en onderzoeken van archeologisch erfgoed en het herbestemmen en restaureren van monumentale panden die een kenmerkende rol spelen in het lokale straatbeeld. Daarnaast stimuleert de provincie met deze subsidies de integratie van cultuurhistorische elementen in ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke projecten, waardoor het culturele landschap van Drenthe verrijkt wordt. Het ondersteunen van culturele projecten, zowel incidentele als die met een langdurige impact, draagt bij aan een levendige en diverse culturele omgeving. Tevens besteedt de provincie Drenthe aandacht aan het versterken van de museale sector door de kwaliteit van het aanbod te verhogen en de sector weerbaarder te maken.

Kennis en innovatie

In Drenthe zijn er diverse subsidies beschikbaar die gericht zijn op het stimuleren van kennis en innovatie binnen diverse sectoren. Deze subsidies faciliteren de ontwikkeling van innovatieve producten en ideeën, van de conceptfase tot aan het prototype en verder, om te verzekeren dat nieuwe ontwikkelingen haalbaar en effectief zijn. Haalbaarheidsonderzoeken voor innovatieve projecten worden eveneens ondersteund. Ze bieden ondersteuning aan projecten die zich richten op het uitwerken van innovatieve software-oplossingen, het vergroten van exportmogelijkheden door deelname aan digitale beurzen of handelsmissies, en het scholen van huidige en toekomstige werknemers in duurzame banen binnen de bouw- en infrastructuursector. Bovendien stimuleren deze subsidies het MKB en de agrarische sector om kennis te ontwikkelen over innovaties, modernisatie en verduurzaming.

Natuurbehoud en landbouw

Op het gebied van natuurbehoud en landbouw biedt de provincie Drenthe verschillende subsidies aan die zich richten op het bevorderen en de ontwikkeling van een duurzame landbouwsector. Zo is er subsidie beschikbaar voor projecten die waterproblemen in agrarische gebieden aanpakken en de landbouw sterker en duurzamer maken. Er wordt geïnvesteerd in de stimulatie van vermindering van de stikstofemissie binnen agrarische ondernemingen, wat bijdraagt aan een gezondere leefomgeving en een meer duurzame agrarische productie. Daarnaast ondersteunen deze subsidies initiatieven die de waterbeschikbaarheid vergroten door zuinig gebruik en het vasthouden, verdelen of aanvoeren van zoetwater, wat essentieel is voor zowel de landbouw als het natuurbehoud. Ook zijn er bijdragen beschikbaar vanuit het Rijk voor de uitvoering van klimaatadaptatiemaatregelen, die helpen om de weerbaarheid van het landelijke gebied tegen klimaatverandering te versterken.

Het aanvragen van provinciale subsidie kost veel voorbereidingstijd en kent een lange doorlooptijd. Wij adviseren daarom uw aanvraag goed voor te bereiden en om voorafgaand aan de officiële subsidieaanvraag een oriënterend projectidee voor te leggen aan de subsidieverstrekker. Op die manier krijgt u inzicht in de slagingskans van de subsidieaanvraag.

Overige subsidiemogelijkheden

Het hierboven vermelde overzicht van regelingen geeft een indicatie van de activiteiten die Provincie Drenthe kan subsidiëren. Naast deze subsidies van Provincie Drenthe bestaan er verschillende subsidieregelingen van de Europese Unie, het Rijk en de lokale overheid. Maatschappelijke organisaties kunnen bovendien in aanmerking komen voor bijdrages van vermogensfondsen.

Wilt u de subsidiekansen voor uw organisatie optimaal benutten? Dan bent u bij Subsidiebureau Nederland aan het juiste adres. Aan de hand van het uitgebreid subsidieonderzoek brengen wij alle relevante subsidieregelingen, fiscale regelingen en vermogensfondsen voor u in kaart. Op die manier kunt u vroegtijdig, tijdens de fase van de projectinitiatie, inspelen op de subsidiekansen.

Subsidieaanvraag uitbesteden – subsidie Drenthe

Subsidiebureau Nederland heeft de afgelopen jaren uiteenlopende subsidietrajecten uitgevoerd en beschikt zodoende over goede contacten bij Provincie Drenthe. Wij kunnen u tijdens het subsidietraject van A tot Z ontzorgen. Het aanvraagtraject van de subsidie Drenthe kan meestal op basis van no-cure, no-pay worden verzorgd, waarbij achteraf een percentage wordt berekend over het toegekende subsidiebedrag. Neem contact met ons op om de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Nieuwsgierig naar uw subsidiekansen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en kosteloze subsidiescan.

– subsidie Drenthe

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten