Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Prinsjesdag 2021 – Subsidiekansen in 2022

Geplaatst op september 20th, 2021 by Subsidiebureau Nederland

Op Prinsjesdag 2021 heeft het kabinet de Miljoenennota en de Rijksbegroting voor 2022 gepresenteerd. Hierin worden de kabinetsplannen, de begroting en fiscale maatregelen voor volgend jaar bekendgemaakt. Mede door de coronacrisis ligt er een grote opgave, omdat belangrijke hervormingen zijn blijven liggen. In 2022 wordt onder andere aanvullende subsidie beschikbaar gesteld voor duurzaamheid, klimaat en energie. 

Wijzigingen diverse subsidieregelingen

Het kabinet heeft wijzigingen aangekondigd voor de volgende subsidieregelingen: Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), Milieu-Investeringsaftrek (MIA), Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie, Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA), Meerjarige investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen (MIP) en Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Subsidiebureau Nederland informeert u over de belangrijkste wijzigingen en kansen.

Verhoging MIA percentage

Het kabinet wil bedrijven extra stimuleren om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Daartoe worden de steunpercentages van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) opgehoogd. Hierdoor kunnen bedrijven een hoger investeringsbedrag van hun fiscale winst aftrekken. De MIA-percentages worden per 1 januari 2022 verhoogd naar 27%, 36% en 45% (percentage afhankelijk van het type investering. Daarnaast wordt het MIA-budget voor de periode 2022-2024 met € 30 miljoen verhoogd naar € 144 miljoen per jaar.

Verhoging subsidiebudget SDE++

Het budget voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) wordt in 20200 verhoogd met € 3 miljard. Het totaal beschikbare budget komt daarmee uit op € 8 miljard.

Meer subsidie voor Circulaire Economie

Voor het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie is voor 2022 € 15 miljoen vrijgemaakt en voor 2023 en 2024 jaarlijks € 5 miljoen. Dit is onder andere bestemd voor stimulering van sociale en productinnovaties, kennisontwikkeling en opschaling van (bijna-)marktrijpe technieken. In 2022 gaat de subsidieregeling voor mkb-ondernemers in een circulair ketensamenwerkingsverband weer open, evenals een innovatieregeling gericht op de vraagstukken vanuit de kennis- en innovatieagenda CE. Voor de Subsidieregeling circulaire economie (SCE) wordt voor ketenprojecten binnen het kabinet meerjarig (2022-2024) aanvullend € 30 miljoen gereserveerd.

Verhoging subsidiebudget Energie-efficiëntie glastuinbouw

Het subsidiebudget van de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EEHEGL) wordt verhoogd met € 25 miljoen. Hiermee kan de SONT-verlichting (de algemeen toegepaste assimilatieverlichting in kassen) worden vervangen door full spectrum LED-verlichting met een equivalente lichtopbrengst bij een lager energieverbruik.

Subsidie voor innovatie op het boerenerf

Voor het programma ‘Innovatie op het boerenerf’ is in 2022 € 13,1 miljoen beschikbaar. Het doel van het programma is om de kennis die beschikbaar is over verduurzaming van de landbouw en praktijkgerichte innovaties sneller te laten doorstromen naar boeren en tuinders. Kennis wordt ontsloten via een digitaal platform: het vernieuwde Groen Kennisnet. In 2022 stelt LNV 5000 vouchers beschikbaar waarmee agrariërs onafhankelijke en deskundige bedrijfsadviseurs kunnen inschakelen of kunnen deelnemen aan cursussen (onder andere over stikstof) van groene hogeronderwijsinstellingen.

Verlaging WBSO percentages

Voor 2021 had het kabinet als coronamaatregel het reguliere en het starterstarief in de eerste schijf van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) verhoogd. Voor verlenging van deze crisismaatregel ziet het kabinet momenteel geen aanleiding. Het WBSO-budget voor 2022 is vastgesteld op € 1336 miljoen. De WBSO-percentages kunt u terugvinden op onze WBSO-pagina.

Nieuwe subsidie duurzame inzetbaarheid/leven lang ontwikkelen

Voor de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) wordt in 2022 wederom 49 miljoen beschikbaar gesteld. Via deze regeling worden werkgevers in het mkb (en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector) gestimuleerd om te investeren in de leercultuur.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten