Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Prinsjesdag 2017: Subsidiekansen voor ondernemers

Geplaatst op september 24th, 2017 by Subsidiebureau Nederland

Op 19 september 2017 heeft het demissionair kabinet de miljoenennota, de rijksbegroting, het Belastingplan en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen gepresenteerd. Subsidiebureau Nederland zet de belangrijkste informatie met betrekking tot het subsidiebeleid voor 2018 op rij. Lees hieronder welke subsidiekansen uw organisatie in 2018 kan benutten.

Duurzame energie en milieu

In 2018 komt er opnieuw budget beschikbaar voor de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Het subsidiebudget bedraagt in totaal €160 miljoen tot 2020. Via de ISDE kunnen particulieren en klein-zakelijke gebruikers subsidie ontvangen wanneer zij investeren in zonneboilers, warmtepompen, palletkachels en biomassaketels. Naast de ISDE worden ook vele andere energiesubsidies op dezelfde voet voortgezet.

In de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2018 zijn de budgetten en eventuele wijzigingen voor 2018 voor drie fiscale regelingen opgenomen, welke zijn bedoeld voor investeringen in energiebesparende/-opwekkende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De budgetten voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA), de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en de Vamil bedragen in 2018 respectievelijk € 147 miljoen, € 99 miljoen en € 40 miljoen. Het percentage voor de EIA wordt met 0.5% verlaagd en zal daarmee uitkomen op 54,5%.

Cyber security

Het kabinet stelt vanaf 2018 structureel € 26 miljoen beschikbaar voor cybersecurity. Hiervan is € 2,5 miljoen per jaar bestemd voor een Digital Trust Centre om bedrijven te ondersteunen bij het tegengaan van cyberdreigingen. Deze extra aandacht voor het thema cyber security zal eveneens van invloed zijn op het vigerende subsidiebeleid en waarschijnlijk extra subsidiekansen met zich meebrengen voor bedrijven in de sector.

Het nieuwe centrum moet het zogeheten niet-vitale gedeelte van het Nederlandse bedrijfsleven beschermen tegen cyberdreigingen. Voor ondernemers die actief zijn in vitale sectoren bestaat reeds een vergelijkbaar kenniscentrum.

Invest-NL

Invest-NL is een nieuwe Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling, bedoeld voor ondernemers die op zoek zijn naar financiering voor investeringen in Nederland en uitbreiding van hun activiteiten op buitenlandse markten. Het kabinet maakt hiervoor een bedrag van € 2,5 miljard vrij. Ondernemers met internationale ambitie kunnen daarnaast gebruikmaken van een aantal bestaande “exportsubsidies“.

Agri & Food

De Nederlandse groene sector behoort internationaal tot de top. Onder andere via de Topsectoren Agri & Food en de Strategische Ontwikkelagenda Groen Onderwijs geven het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de overheid samen invulling aan de transitie naar een natuurinclusieve landbouw en een duurzaam voedselsysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met belangrijke maatschappelijke opgaven, waaronder de energietransitie en dierenwelzijn.

Er is steeds meer aandacht voor gezond en veilig voedsel, natuur en een duurzame circulaire economie. Dit gaat gepaard met een toenemende vraag naar nieuwe kennis en goed opgeleide mensen. Tegelijkertijd kiezen steeds meer leerlingen voor groen onderwijs. Het kabinet trekt € 6,2 miljoen extra uit voor de bekostiging van groen onderwijs.

Subsidie voor uw project of investering?

Naast de hierboven genoemde wijzigingen worden vele bestaande subsidieregelingen in 2018 voortgezet. Bent u benieuwd welke subsidiekansen uw organisaties in 2018 kan benutten? Vul dan de gratis subsidiescan in, of het onderstaande contactformulier, en wij nemen direct contact met u op.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten