Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Overzicht subsidienieuws 2019 – Week 32

Geplaatst op augustus 14th, 2019 by Subsidiebureau Nederland

Periodiek publiceren wij een selectie van subsidie-updates die via onze social media kanalen zijn gedeeld. Volg ons via Twitter, LinkedIn of Facebook voor de laatste updates. Bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf of non-profit organisatie? Neem dan contact met ons op.

Nieuwe subsidieoproep ZonMw-programma ‘Voor elkaar!’

ZonMw heeft de 2e oproep van het programma ‘Voor elkaar!’ gepubliceerd. Via het programma kunnen organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoeningen en hun naasten, subsidie ontvangen voor projecten die er aan bijdragen dat mensen kunnen meedoen in de samenleving.

Meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/2e-open-subsidieoproep-voor-elkaar

Update beschikbare subsidiebudget Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties

Het doel van de subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Voor 2019 is in totaal € 87 miljoen beschikbaar. Per 2 augustus 2019 is er voor ongeveer € 55 miljoen subsidie aangevraagd.

Meer informatie: https://www.dus-i.nl/subsidies/s/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties

Europese subsidie beschikbaar voor pilotprojecten breedbandinternet via satelliet

De Europese Commissie wil via de subsidieoproep de beschikbaarheid en kwaliteit van breedbandinternet voor scholen te vergroten en daarmee het gebruik van ICT. De focus ligt met name op plattelandsgebieden en gebieden met een lage bevolkingsdichtheid. Voorstellen moeten beoordelen wat de voordelen zijn van een breedbandverbinding via satelliet in gebieden die te maken hebben met een zogenaamde digitale kloof. Aanvragen kunnen tot en met 5 november 2019 worden ingediend.

Meer informatie: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sbias-2019

€ 1,5 miljoen te verdelen uit Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten

Het doel van het Mensenrechtenfonds is het financieren van activiteiten op het gebied van mensenrechten ter ondersteuning van de doelstellingen van het Nederlands buitenlands beleid. In aanmerking voor subsidie uit het Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten komen projecten van zelfstandige maatschappelijke organisaties met rechtspersoonlijkheid, zonder winstoogmerk, die op resultaatgerichte wijze werken aan de bescherming en bevordering van mensenrechten (waaronder vrijheid van meningsuiting/religie/levensovertuiging en gelijke rechten). Activiteiten moeten in minimaal twee landen worden uitgevoerd.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mensenrechten/mensenrechtenfonds/mensenrechtenfonds-kleine-activiteiten

Marktconsultatie voor verbredingsopties van de SDE++

De SDE+ wordt met ingang van 2020 verbreed naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Nieuw hierbij is dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft recentelijk conceptadviezen gepubliceerd voor de verbredingsopties van de huidige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). De adviezen zijn gericht op de volgende verbredingsopties: grootschalige warmtepompen, industriële elektrische boilers, industriële restwarmte, grootschalige waterstofproductie via elektrolyse en CO2-afvang en opslag (CCS). Belanghebbenden kunnen tot en met 27 augustus 2019 schriftelijk reageren op de conceptadviezen en de onderliggende kostenbevindingen.

Meer informatie: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/marktconsultatie-verbredingsopties-sde

Mondriaan Fonds verdeelt € 15 miljoen extra subsidie voor 75 jaar vrijheid

Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft dit jaar € 15 miljoen extra budget ter beschikking gesteld voor het benadrukken van het belang van 75 jaar vrijheid. Dit extra budget zal door Mondriaan Fonds worden verdeeld via meerdere oproepen van het fonds. De subsidies zijn bedoeld voor musea, erfgoedinstellingen, zogeheten grassroot initiatieven en onderzoeksinstellingen. De subsidie kan worden gebruikt voor de vernieuwing van oorlogsmusea, voor onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog (WOII) en voor het vergemakkelijken van de digitale toegang tot bronnen en archieven van WOII.

Meer informatie: https://www.mondriaanfonds.nl/2019/07/30/vooraankondiging-extra-budget-voor-75-jaar-vrijheid

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten