Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Provincie Overijssel stimuleert natuur & milieu, cultuur en agro-innovatie

Geplaatst op mei 13th, 2024 by Subsidiebureau Nederland

Provincie Overijssel heeft een reeks belangrijke wijzigingen en nieuwe subsidies aangekondigd voor 2024. Deze aanpassingen zijn gericht op het bevorderen van natuur & milieu, het versterken van de culturele sector en het verbeteren van de arbeidsmarkt. De nieuwe regelingen en verhoogde budgetten bieden diverse mogelijkheden voor lokale gemeenschappen, ondernemers en landbouwers om hun projecten te realiseren.

Duurzaam Landschapsbeheer en Groene Initiatieven

Subsidies Provincie OverijsselDe nieuwe Subsidieregeling Tijdelijke Impuls Groene en Blauwe Diensten Overijssel richt zich op het behoud en de beleving van het Overijsselse landschap. Deze regeling ondersteunt particuliere grondeigenaren, pachters en landbouwondernemingen bij de aanleg en het beheer van landschapselementen. Met deze subsidie beoogt de provincie het landschap duurzaam te beheren en de betrokkenheid van lokale gemeenschappen te vergroten. Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend, of totdat het budget is uitgeput.

Daarnaast heeft de provincie Overijssel het budget verhoogd van de Subsidieregeling Natuur en Samenleving 2.0, waardoor deze weer opnieuw is opengesteld. Met deze regeling kan subsidie worden aangevraagd om de betrokkenheid met de natuur versterken, zoals activiteiten die de relatie tussen kinderen of doelgroepen met bijzondere zorg en de natuur versterken of die de natuurwaarde in de bebouwde omgeving vergoten.

Ook het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Groene Schoolpleinen is verhoogd en opnieuw opengesteld. Het doel van deze subsidie is om basisscholen te stimuleren om een groen schoolplein aan te leggen en bieden hierbij ondersteuning in het ontwerp of gedeeltelijke uitvoering.

Versterking van de Culturele Sector

De Subsidieregeling Leren Ontmoeten en Netwerken is aangepast om de culturele sector in Overijssel te versterken door kennisdeling en deskundigheidsbevordering. Organisaties kunnen nu subsidie aanvragen voor deelname aan vakinhoudelijke workshops, trainingen en congressen, mits minimaal drie personen deelnemen. Deze regeling loopt van 1 mei 2024 tot en met 31 december 2024, en is bedoeld om de deskundigheid binnen de culturele sector aanzienlijk te verhogen.

Inclusiviteit op de Arbeidsmarkt

Met de nieuwe Subsidieregeling Taalroute naar Werk wil de provincie de arbeidsmarkt toegankelijker maken voor laaggeletterden. Door het financieren van arbeidsovereenkomsten, scholing en begeleiding van laaggeletterde kandidaten, richt deze regeling zich op het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt. Ondernemingen kunnen per termijn één aanvraag indienen en de aanvraagperiode loopt van 1 mei 2024 tot en met 31 augustus 2024.

Focus op Landbouwinnovatie

Vanaf 5 juni 2024 wordt de Regeling Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 opengesteld voor projecten die bijdragen aan innovatie binnen de landbouwsector. Deze regeling ondersteunt samenwerkingsverbanden van landbouwers en kennispartners bij het ontwikkelen van duurzame concepten en technologieën. Met een budget van €3,33 miljoen kunnen projecten gericht op duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatverandering en marktgerichtheid subsidie aanvragen. Aanvragen kunnen tot 30 september 2024 worden ingediend.

Meer informatie?

Neem contact met ons op om de subsidie mogelijkheden te verkennen of kijk voor inspiratie op deze pagina over de verschillende subsidies in de provincie Overijssel.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten