Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Opstelling innovatiesubsidie MIT R&D Samenwerkingsprojecten

Geplaatst op juli 8th, 2020 by Subsidiebureau Nederland

De subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Regio & Topsectoren, module R&D Samenwerkingsprojecten (MIT-R&D), is bedoeld voor MKB-ondernemingen die samen met een andere MKB-onderneming een innovatieproject uitvoeren. Van 11 juni (09:00 uur) tot 10 september (17:00 uur) kan deze innovatiesubsidie worden aangevraagd.

Voorwaarden innovatiesubsidie MIT R&D Samenwerkingsprojecten

Subsidie wordt verstrekt aan een deelnemer in een MIT-R&D-samenwerkingsverband dat een MIT-R&D-samenwerkingsproject uitvoert. Dit is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (of een combinatie hiervan) wordt uitgevoerd door een MIT-R&D-samenwerkingsverband. Dit is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid dat bestaat uit twee of meer niet in een groep verbonden mkb-ondernemers, opgericht ten behoeve van de uitvoering van het samenwerkingsproject.

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor de innovatiesubsidie MIT R&D Samenwerkingsprojecten dienen te voldoen aan de onderstaande voorwaarden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen grote en kleine R&D-projecten.

Voor R&D-samenwerking (klein) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband.
 • Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
 • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor R&D-samenwerking (groot) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband.
 • Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
 • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Budget & hoogte subsidiebijdrage

Het budget voor het onderdeel R&D-samenwerkingsprojecten bedraagt € 8,105 miljoen.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 350.000 per MIT-R&D-samenwerkingsproject. Het subsidiebedrag per deelnemer aan het samenwerkingsverband bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000.

Combinatie MIT-Haalbaarheidsproject

Ook wanneer uw bedrijf in 2020 gebruikmaakt van de module MIT-Haalbaarheidsprojecten is het mogelijk om subsidie aan te vragen via het onderdeel MIT-R&D samenwerkingsprojecten. Het R&D Samenwerkingsproject kan een vervolg zijn op het haalbaarheidsproject, maar het is ook mogelijk om voor een ander project subsidie aan te vragen. Daarbij zal het project vanzelfsprekend getoetst moeten worden aan de hand van de doelstellingen van de desbetreffende topsector.

Subsidie MIT R&D Samenwerkingsprojecten aanvragen

U kunt deze MIT R&D innovatiesubsidie aanvragen van 11 juni (09:00 uur) tot 10 september (17:00 uur). Aanvragen worden na sluiting beoordeeld en vervolgens op punten gerangschikt. De projecten die het best scoren komen in aanmerking voor subsidie.

De vestigingslocatie van de penvoerder van het project is bepalend en de mate waarin de projectkosten worden gemaakt in de desbetreffende provincie. Wanneer er meer dan 50% van de kosten in de provincie van de penvoerder dan wordt de aanvraag ingediend bij de provincie. In andere gevallen wordt de aanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Subsidiebureau Nederland heeft uitgebreide ervaring met de MIT-regeling. Neem contact met ons op indien u de haalbaarheid van een MIT-aanvraag wilt bespreken en u de aanvraag door ons wilt laten opstellen en indienen.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten