Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Openstelling en wijzigingen ESF Duurzame Inzetbaarheid 2018

Geplaatst op mei 16th, 2018 by Subsidiebureau Nederland

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de openstelling van ESF Duurzame Inzetbaarheid 2018 (bedrijven/instellingen) aangekondigd. Het eerste aanvraagtijdvak loopt van 25 juni 2018, 09.00 uur, tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur. Het doel van de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid 2018 is om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor een adviestraject dat door een externe adviseur wordt uitgevoerd.

Wijzigingen t.o.v. voorgaande jaren

Wijzigingen ten opzichte van de openstellingen in 2015 en 2016 zijn:

 • Niet één aanvraagtijdvak, maar drie aanvraagtijdvakken: In 2018 worden drie nieuwe aanvraagtijdvakken opengesteld voor deze regeling. Aanvragers kunnen slechts in één van de drie tijdvakken een verlening ontvangen.
 • Indien in een aanvraagtijdvak het totaalbedrag van de aangevraagde subsidies hoger is dan het subsidieplafond (overschrijding van het subsidieplafond), dan zal door middel van loting de volgorde worden vastgesteld waarin de ontvangen subsidieaanvragen worden afgehandeld. De voorgaande jaren werden de ESF-subsidieaanvragen afgehandeld op basis van het “first come, first serve” principe.
 • De maximale subsidie bedraagt €12.500 per project. Dit is € 2.500 meer ten opzichte van de voorgaande jaren. Het subsidiepercentage (50%) blijft ongewijzigd.

Subsidie ESF Duurzame Inzetbaarheid aanvragen?

Wij hadden deze openstelling reeds voorzien, waardoor het voor geïnteresseerde klanten mogelijk was om in een vroegtijdig stadium voorbereidingen te treffen.

Wilt u ook subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een ESF-project (inhuur van een sociale innovatie adviseur)? Bekijk dan op deze pagina aan welke voorwaarden moet worden voldaan, of neem contact met ons op om een onderzoekstraject en subsidieaanvraagtraject in gang te zetten.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten