Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Openstelling aanvraagtijdvak SDE++ 2022

Geplaatst op juni 5th, 2022 by Subsidiebureau Nederland

Op 28 juni opent de 2022 ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Voor deze ronde is een budget van €13 miljard beschikbaar. Wilt u SDE++ aanvragen voor de productie van duurzame energie? Wacht niet langer en neem contact met ons op.

Doelstelling SDE++

De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55% ten opzichte van 1990. De SDE++ draagt hieraan bij. Via deze regeling stimuleert de overheid zowel de grootschalige productie van hernieuwbare energie als CO2-verlaging. De SDE++ subsidie moet bijdragen aan een betaalbare energietransitie voor Nederlandse organisaties.

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat gebruikers van de regeling subsidie ontvangen tijdens de periode dat zij een energie-installatie in gebruik hebben (de exploitatieperiode). De hoogte van de subsidie hangt af van de hoeveelheid werkelijk geproduceerde hernieuwbare (duurzame) energie of verminderde CO2-uitstoot.

De SDE++ 2022 heeft 5 hoofdcategorieën waaronder verschillende technieken vallen. U kunt binnen deze technieken subsidie aanvragen voor verschillende categorieën. Lees er meer over op onze SDE++ pagina.

SDE++ 2022 fases

De SDE++ ronde van 2022 is opengesteld van 28 juni 09:00 uur t/m 6 oktober 17:00 uur. De SDE++ 2022 heeft 5 hoofdcategorieën waaronder verschillende technieken vallen. Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor verschillende categorieën en technieken.

In 2022 wordt het tijdvak in 5 fases opengesteld. De fases kennen een fasegrens (een maximumbedrag in € / ton CO2 waarop ingeschreven kan worden. Per categorie/techniek kan een lager maximum fasegrens zijn ingesteld.

SDE++ 2022 fasegrenzen

Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die RVO ontvangt na 17:00 uur op werkdagen, tellen mee als ‘ontvangen op de volgende werkdag’. Wanneer het budgetplafond op een bepaalde dag wordt, dan worden de aanvragen op die dag gerangschikt op volgorde van subsidie-intensiteit. Projecten met een lagere subsidie-intensiteit, oftewel kosten efficiëntere projecten, krijgen voorrang op de dag waarop het budgetplafond wordt overschreden.

SDE++ 2022 aanvragen?

Wilt u SDE++ subsidie voor duurzame energieproductie aanvragen? Subsidiebureau Nederland heeft veel ervaring met SDE++ aanvragen. Neem direct contact met ons op voor een vrijblijvende verkenning van de mogelijkheden.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten