Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Dienstverlening Subsidiebureau Nederland

Subsidiebureau Nederland ondersteunt organisaties bij het succesvol verwerven van subsidies en fondsen. Wij streven naar een optimale benutting van de subsidiekansen bij onze relaties; het uitgangspunt is dat er sprake moet zijn van een balans tussen de geïnvesteerde tijd (kosten) en de mogelijk te behalen financiële voordelen (baten). Het dienstenaanbod van Subsidiebureau Nederland dusdanig van opzet dat wij onze relaties optimaal kunnen ondersteunen. Vanaf het eerste oriënterende onderzoek tot en met de eindafrekening. Indien gewenst kan zowel het onderzoeks- als het aanvraagtraject op basis van ‘no cure no pay’ worden verzorgd.

subsidiebureau nederlandSubsidiescan project of investering (kosteloos)

Onze subsidiescan geeft een globaal beeld van de subsidiekansen binnen uw project of organisaties. Daarbij focussen wij niet enkel op de subsidieregelingen, maar ook op fiscale regelingen en vermogensfondsen. De afgelopen jaren heeft Subsidiebureau Nederland voor talloze organisaties subsidiescans uitgevoerd, waaronder: start-ups, gevestigde mkb’ers, agrariërs en non-profit organisaties. Lees meer over de gratis subsidiescan, of vul het formulier direct in.

Uitgebreid subsidieonderzoek (inclusief rapportage)

Met name voor dynamische, snelgroeiende organisaties bestaan er vele subsidiemogelijkheden. Ontplooit uw organisatie meerdere activiteiten op het gebied van (technische) innovatie, duurzaamheid, energie & milieu, internationaal ondernemen of personeel & opleiding? Dan is het interessant om een uitgebreid subsidieonderzoek door ons te laten uitvoeren.

Subsidieaanvraag opstellen

Na afronding van de subsidiescreening kan mogelijk een aanvraag worden opgesteld en ingediend bij de subsidieverstrekker. Subsidiebureau Nederland beschikt over ruime ervaring met het opstellen van subsidieaanvragen. Bovendien hebben wij toegang tot een netwerk van specialisten waar specifieke kennis ingewonnen wordt. Lees meer over het subsidieaanvraagtraject, of over  onze werkwijze voor informatie over de wijze van communicatie, omgang met (vertrouwelijke) gegevens en de verschillende dienstverleningsvarianten die wij aanbieden.

Projectplan opstellen of redigeren

Het projectplan kan, naast het aanvraagformulier, een vereist onderdeel zijn van een subsidieaanvraag. Dit hangt af van de subsidieregeling en de subsidieverstrekker. Het projectplan geeft onder andere inzicht in de aanleiding, doelstellingen, te verwachte resultaten/effecten en de financiële consequenties van het project voor uw organisatie en de directe omgeving. Aangezien het projectplan vaak deel uitmaakt van de totale aanvraag, is het van belang dat de nadruk wordt gelegd op de mate waarin wordt voldaan aan de criteria en voorwaarden van de regeling. Subsidiebureau Nederland kan een geheel nieuw projectplan voor u opstellen of een bestaand projectplan redigeren. Hierdoor ontstaat een subsidietechnisch goed onderbouwde aanvraag.

Administratieve ondersteuning

Het is mogelijk om administratieve ondersteuning van ons te ontvangen tijdens de uitvoerings- of verantwoordingsfase. Daarbij kunt u denken aan een preventieve controle van de verplichte subsidieadministratie, of aan het opstellen van een tussen- of eindrapportage ten behoeve van de subsidieverantwoording. Onze bestaande klanten maken vaak gebruik van deze dienstverlening, maar ook organisaties die in het verleden zelfstandig een subsidieaanvraag hebben ingediend.

Terug naar home

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten