Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Nieuwe TSE subsidierondes voor energie- en klimaatprojecten

Geplaatst op maart 15th, 2022 by Subsidiebureau Nederland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft diverse nieuwe openstellingen voor energie- en klimaatinnovaties aangekondigd. In april worden vier subsidieregelingen opengesteld die deel uitmaken van de kaderregeling Topsector Energieprojecten (TSE). In de zomer wordt waarschijnlijk een afzonderlijke investeringsregeling, de VEKI, opnieuw opengesteld.

Ondernemers, kennisinstellingen en wetenschappers, individueel dan wel in samenwerkingsverband, kunnen van deze regelingen gebruikmaken. Ondersteund worden energie- en milieuinnovaties in de elektriciteitssector, industrie en de gebouwde omgeving. De innovaties die hieruit voortkomen, dragen bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot in de elektriciteitssector, industrie en de gebouwde omgeving de komende jaren te verlagen. Via de subsidieregelingen die deel uitmaken van de Topsector Energieprojecten (TSE) kunnen verschillende projecttypen worden ondersteund: van haalbaarheidsstudies tot pilot- en demonstratieprojecten.

Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) ongewijzigd

Vanaf april 2022 kan weer subsidie worden aangevraagd via de regeling Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+). Deze regeling is bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten. De thema’s van DEI+ zijn ongewijzigd t.o.v. het voorgaande jaar. Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten binnen de categorieën circulaire economie, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

TSE Industrie studies nu ook voor bewezen innovaties

TSE energie subsidies 2022De regeling Topsector Energiestudies Industrie (TSE Industrie studies), eveneens aan te vragen vanaf april, helpt industriële bedrijven de haalbaarheid van innovatieve pilot- of demonstratieprojecten te onderzoeken.

Nieuw in 2022 is dat bedrijven de haalbaarheid van investeringen in uitontwikkelde energie- en klimaatinnovaties mogen onderzoeken met een terugverdientijd van meer dan vijf jaar. Daarnaast is nieuw dat de subsidiedrempel voor projecten verlaagd is naar minimaal € 25.000. Daarmee ontstaan meer mogelijkheden voor mkb-bedrijven.

TSE Industrie onderzoek en ontwikkeling tender

De TSE Industrie O&O-tender opent naar verwachting ook in april en zal in mei sluiten. De inhoud van deze regeling is gelijk gebleven. Het gaat hierbij om onderzoek en ontwikkeling van bijvoorbeeld elektrificatie van processen, CO2-vrije warmtesystemen, klimaatneutrale brandstoffen, en circulaire oplossingen in de industrie.

Hernieuwbare energietransitie (HER+) ongewijzigd

De regeling Hernieuwbare energietransitie (HER+) richt zich op vernieuwende projecten om de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen. Dit is breder dan alleen hernieuwbare energieproductie. Ook bijvoorbeeld CO2-afvang en opslag vallen daaronder. RVO verwacht dat de voorwaarden van de nieuwe ronde hetzelfde zijn als van de huidige openstelling.

Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI) opent later

De Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI) is bedoeld voor individuele ondernemingen uit de industrie die voor eigen risico een project uitvoeren bestaande uit het treffen van CO2-besparende maatregelen.

RVO geeft aan nog in afwachting te zijn van nieuw budget. In tegenstelling tot de voorgaande regelingen zal deze regeling daardoor naar verwachting niet voor de zomer open worden gesteld.

Deze subsidiekans benutten?

Subsidiebureau Nederland heeft veel ervaring met TSE subsidieaanvragen. De afgelopen jaren zijn meerdere TSE-aanvragen gehonoreerd. Wellicht kwalificeert uw project ook voor een TSE subsidie. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende subsidiescan.

Tags: , , , ,

This entry was posted on dinsdag, maart 15th, 2022 at 09:55 and is filed under MKB-algemeen. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten