Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Nieuwe SPUK-SGCS (sport, gezondheid, cultuur en sociale basis)

Geplaatst op februari 21st, 2023 by Subsidiebureau Nederland

Er is een nieuwe Specifieke Uitkering (SPUK) voor gemeenten, de SPUK Sport en bewegen, Gezondheidsbevordering, Cultuurparticipatie en de Sociale basis 2023-2026 (SPUK-SGCS). Het doel van deze SPUK, ook wel de “brede SPUK” genoemd, is om gezonder leven, sporten en bewegen en deelnemen aan cultuur te stimuleren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil hiermee inzetten op meer samenhang in deze beleidsterreinen. Dit alles met als doel te werken aan een gezonde generatie in 2040.

Wat is een SPUK?

SPUK SGCSSPUK staat voor Specifieke uitkering. Via een SPUK kunnen gemeenten en provincies budget aanvragen voor het uitvoeren van beleid dat door het Rijk is bedacht. Vaak doet een SPUK zijn naam eer aan en is de uitkering voor heel specifieke doel in het leven geroepen. Maar deze SPUK is gericht op een breed scala aan terreinen, met dus als achterliggend idee de samenhang tussen beleidsterreinen te versterken.

Hoofdthema’s van de SPUK-SGCS

De SPUK-SGCS bestaat uit de drie hoofdthema’s (1) Sport, bewegen en cultuur, (2) Gezondheid en sociale basis, en (3) Ondersteunende onderdelen. Het Rijk heeft de regeling in het leven geroepen om u te helpen met het uitvoeren van de afspraken die in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord en het preventieakkoord zijn gemaakt.

Twee aanvraagperiodes in 2023 voor SPUK SGCS

Alle gemeenten in Nederland kunnen een SPUK-SGCS aanvraag indienen. Aanvragen verlopen via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Tussen 6 februari en 31 maart 2023 is het mogelijk aanvragen in te dienen voor de jaren 2023 tot en met 2026. Tussen 1 september en 31 oktober kan worden aangevraagd voor 2024 en later. U moet uiterlijk in de tweede aanvraagperiode een aanvraag doen voor de volledige looptijd van de regeling.

Budgetplafond en maximale bijdrage SPUK-SGCS

De SPUK heeft voor elk onderdeel een uitkeringsplafond. Als aan het eind van het jaar voor een onderdeel budget overblijft dan kan dat worden verdeeld onder gemeenten die voor dat deel een aanvraag hebben gedaan.

Verder geldt voor elk onderdeel een maximaal aan te vragen bedrag. Hoe hoog die bedragen voor uw gemeente zijn hangt af van het aantal inwoners van uw gemeente en van het percentage van hen met een lage sociaal-economische status.

Als uitgekeerd budget over blijft mag u dat voor een deel gebruiken voor een ander onderdeel binnen hetzelfde hoofdthema. Ook mag een deel van de uitkering dat voor 2023 is aangevraagd worden doorgeschoven naar 2024.

Ondersteuning vanuit Subsidiebureau Nederland

Een SPUK-aanvraag is vrij complex vanwege het vormvrije karakter. De thema’s van de SPUK liggen vast, maar als gemeente heeft u veel vrijheid in het opstellen van de aanvraag. Subsidiebureau Nederland ondersteunt provincies en gemeenten bij het aanvragen van subsidies. Kunt u ondersteuning gebruiken bij de SPUK-SGCS aanvraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze adviseurs hebben een bestuurskundige achtergrond en zijn thuis in de materie.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten