Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Operationeel programma Oost (OP Oost)

Geplaatst op februari 9th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Het Operationeel Programma Oost-Nederland (OP Oost) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland, de stedelijke netwerken Zwolle, Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen. Het programma heeft betrekking op activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). OP Oost richt zich voornamelijk op innovatieve MKB-bedrijven en kennisinstellingen, die actief zijn in de sectoren High Tech Systems & Materials, Life Sciences & Health, Agro & Food, Energie en Milieutechnologie en crossovers tussen deze sectoren.

OP Oost

Nieuw subsidieplafond OP Oost

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland gepubliceerd met de bijbehorende subsidieplafonds. Het gaat om de Innovatievouchers en om de Subsidie kennispartners.

Innovatievouchers

De Innovatievouchers kunnen verstrekt worden voor het verrichten van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie, of voor de ontwikkeling van een business case ten behoeve van het resultaat van deze verrichtingen. De activiteiten moeten gericht zijn op algemene innovatie of koolstofarme innovatie. Het budget voor Gelderland is € 775.000 voor algemene innovatie, en € 335.000 voor koolstofarme innovatie. Voor de provincie Overijssel zijn deze budgetten respectievelijk € 495.000 en € 185.000. De subsidie bedraagt maximaal 50% tot een bedrag van € 50.000.

Subsidie Kennispartners

De Subsidie kennispartners wordt verstrekt aan kennispartners voor het geven van advies aan een MKB-onderneming die in aanmerking wil komen voor een Innovatievoucher. Het budget hiervoor is € 150.000. Per advies bedraagt de subsidie € 300. Per aanvraag is de maximale subsidie € 9.000.

Overige subsidieregelingen

OP Oost kan in bepaalde gevallen gecombineerd worden met andere subsidieregelingen, zoals de innovatiesubsidies WBSO en RDA. Het is belangrijk dat dergelijke aanvragen onderling goed op elkaar worden afgestemd.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de subsidiekansen voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten