Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

MKB subsidies in beeld

Als ondernemer in het midden- en kleinbedrijf (MKB) ben je continu bezig met het verbeteren en uitbreiden van je bedrijf. Dit kan soms gepaard gaan met flinke investeringen, waarvoor je misschien niet altijd voldoende financiële middelen hebt. Gelukkig zijn er diverse subsidies beschikbaar die het voor MKB’ers mogelijk maken om hun plannen te realiseren. In de praktijk blijkt echter dat ondernemers vaak niet op de hoogte te zijn van het bestaan van deze regelingen, waardoor veel subsidiekansen onbenut blijven. Subsidiebureau Nederland informeert ondernemers over actuele subsidiemogelijkheden en neemt het onderzoeks- en aanvraagtraject uit handen.

Het subsidie-instrument

Subsidies zijn financiële bijdragen van de overheid of andere instanties aan bedrijven of non-profit organisaties. Het doel van subsidies is om bepaalde activiteiten te stimuleren, zoals onderzoek en ontwikkeling, duurzaamheid en innovatie. Subsidies zijn er in verschillende vormen en kunnen bestaan uit geldbedragen, maar ook uit belastingvoordelen, rentekortingen of garanties. Voor MKB’ers zijn er diverse subsidies beschikbaar, die kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld investeringen in nieuwe technologieën, het ontwikkelen van duurzame producten of het creëren van nieuwe banen. Subsidieregelingen en fiscale regelingen zijn krachtige beleidsinstrumenten waarmee innovatief, duurzaam, of anderszins vooruitstrevend ondernemerschap wordt gestimuleerd.

Subsidiekansen voor het mkb in beeld

Vanwege het omvangrijke aantal subsidieregelingen is de kans groot dat ook uw onderneming in aanmerking komt voor subsidie. In de praktijk blijven subsidiekansen vaak onbenut. Dat komt doordat ondernemers niet op de hoogte zijn van het bestaan van de vele subsidieregelingen. Bovendien is het een tijdrovende klus om de subsidiekansen volledig inzichtelijk te krijgen, met name door het grote aantal regelingen op verschillende bestuursniveaus. Subsidiebureau Nederland brengt uw subsidiekansen in beeld.

Subsidies per sector en thema – mkb subsidies

Productontwikkelaars, softwareontwikkelaars, opleiders, bouwbedrijven, landbouwbedrijven, handelsbedrijven; in principe heeft iedere ondernemer toegang tot het stelsel van subsidieregelingen. Subsidies voor bedrijven zijn vaak generiek van aard en daarmee toegankelijk voor ieder bedrijf, mits het project of de investering bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen van de subsidieverstrekker. Daarnaast bestaan er subsidieregelingen die zijn bedoeld voor een specifieke sector of branche.

De meest voorkomende indeling van subsidieregelingen is de thematische indeling. Op welk subsidiethema heeft uw project of investering aansluiting?

Subsidie voor innovatie binnen de topsectoren

Nederland moet concurrerend blijven om haar internationale toppositie te kunnen behouden. Tegelijk vragen maatschappelijke vraagstukken, zoals de toenemende vergrijzing en de overgang naar schone energie en duurzaam voedsel, vragen om creatieve oplossingen. Daarvoor heeft Nederland nieuwe producten, slimme productketens en nieuwe vaardigheden nodig. In de topsectoren wordt door bedrijven, onderzoekers, overheden en maatschappelijke organisaties aan gemeenschappelijke doelstellingen gewerkt. MKB’ers met een project dat aansluit op de doelstellingen van de desbetreffende topsector kunnen subsidie ontvangen. Lees meer over subsidie voor innovatie binnen de topsectoren.

Advies en ondersteuning  – mkb subsidies

mkb subsidies

Als MKB’er kun je op verschillende manieren subsidies aanvragen. Het is belangrijk om te weten dat het aanvragen van subsidies vaak een tijdrovend proces is en dat er aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Om ervoor te zorgen dat je de juiste subsidie aanvraagt en alle benodigde documenten op de juiste manier aanlevert, kan het verstandig zijn om een subsidieadviseur in te schakelen.

Subsidiebureau Nederland kan u van A tot Z ontzorgen tijdens het subsidietraject. Allereerst brengen wij de huidige en toekomstige subsidiemogelijkheden voor uw organisatie in kaart. Dankzij deze nieuwe inzichten kunt u tijdig op de subsidiekansen inspelen. Na afloop van deze onderzoeksfase kunnen wij het subsidieaanvraagtraject meestal op basis van no-cure, no-pay verzorgen. Dankzij deze gestructureerde aanpak vergroten wij de subsidiekansen voor uw organisatie aanzienlijk. -mkb subsidies

Bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie? Aan de hand van onze kosteloze quickscan mkb subsidies maken wij een eerste inschatting van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de scan in, of neem telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Referenties Subsidiebureau Nederland

Subsidiebureau Nederland heeft onderzoeks- en aanvraagtrajecten verzorgd voor zowel start-ups als gevestigde organisaties uit verschillende branches. Kijk voor meer informatie op onze referentiepagina.

Kijk ook eens in ons nieuwsoverzicht voor interessant MKB subsidienieuws en volg ons MKB Twitter-account voor actuele subsidietweets.

Terug naar home

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten