Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

MKB Actieplan 2018-2021

Geplaatst op augustus 5th, 2018 by Subsidiebureau Nederland

Nederland is een van de meest welvarende landen in de wereld. Met een economische groei van boven de 3% en een snel afnemende werkloosheid presteert onze economie momenteel beter dan de meeste vergelijkbare Europese landen. Om deze welvaart vast te kunnen houden en uit te breiden is het belangrijk dat het MKB, ook wel de ruggengraat van onze economie genoemd, wordt ondersteunt teneinde belemmeringen weg te nemen en kansen te vergroten.

Staatssecretaris Keijzer van EZK heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij het actieplan voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) toelicht. Het MKB actieplan 2018-2021 bevat concrete maatregelen om het hele mkb in de mogelijkheid te stellen die uitdagingen succesvol aan te gaan, zodat ondernemers ook in de toekomst succesvol kunnen blijven ondernemen. Het plan behandelt zeven belangrijke thema’s: menselijk kapitaal, financiering, digitalisering, toepassing van innovatie, regelgeving, fiscaliteit en internationale handel.

Concrete maatregelen uit het MKB actieplan

Een aantal van de maatregelen uit het MKB actieplan zijn:

 • Ophoging budget innovatie-instrumenten voor mkb: MIT, SBIR en Innovatiekrediet in de periode 2018 – 2021;
 • Mogelijk maken grotere investeringsfondsen via SEED-regeling. Jaarlijkse ophoging, startend in 2019;
 • Storting in investeringsfonds ROM-Zeeland (eenmalig);
 • Realiseren regeling Thematische Technology Transfer. De regeling voor Thematische Technology Transfer wordt gefinancierd uit het Toekomstfonds en wordt momenteel uitgewerkt;
 • Start van het talentprogramma ‘verzilver je talent’. Start 2 pilots in 2018. Meer pilots in 2019-2020;
 • Start MKB !dee erop gericht dat (technisch) mkb zelf met oplossingen komt om meer te gaan investeren in scholing en ontwikkeling 2019 – 2021 (inclusief initiatieven uit branches). MKB !dee: start project najaar 2018, opschaling in 2018-2021;
 • Faciliteren uitbreiding Katapult-netwerk;
 • Intensivering kennisverspreiding van kennisinstellingen naar mkb door inzet TO2 en door versterken samenwerking kennisinstellingen (vooral hbo) met regionale mkb op basis van Eindevaluatie Valorisatieprogramma. Voorstel n.a.v. Eindevaluatie Valorisatieprogramma: najaar 2018.
 • Startups: verkenning stimulering samenwerking mkb met startups. Verkenning gereed 2018. Start nieuwe initiatieven 2019-2020.

Het MKB Actieplan is via deze link te downloaden.

Bron: MKB-Actieplan.

Subsidiekansen voor uw bedrijf?

Het MKB actieplan biedt ondersteuning voor het hele MKB. Bent u benieuwd of uw bedrijf in aanmerking komt voor subsidie? Vul dan de vrijblijvende subsidiescan in of neem contact met ons op.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten