Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

MIT subsidie 2024

De MIT subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemingen in heel Nederland. Het doel van de MIT subsidie is het stimuleren van innovatie binnen het mkb, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de op de mkb-plannen (innovatiedoelstellingen) van de Nederlandse topsectoren. In het voorjaar van 2024 kunnen innovatieve mkb’ers weer MIT-subsidie aanvragen. Wij adviseren om tijdig contact met ons op te nemen, teneinde de mogelijkheden te bespreken.

Werkwijze van de MIT subsidieregeling

Mkb’ers kunnen via de MIT regeling subsidie ontvangen voor innovatieactiviteiten die aansluiten op de doelstellingen van één of meerdere MKB plannen topsectoren. Daarnaast moet het project bijdragen aan het vigerende regionale/provinciale beleid. De topsectoren hebben zogenaamde roadmaps opgesteld waarin de missie/visie en daaruit voortvloeiende doelstellingen en actiepunten zijn geformuleerd. Subsidiebureau Nederland kan onderzoeken of uw innovatieproject past binnen het beleid van de topsector.

Verschillende MIT-instrumenten

MIT subsidie 2021

De MIT subsidieregeling bestaat uit de volgende subsidie-instrumenten, waaronder: kennisvouchers, innovatieadviesprojecten haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten.

 • Kennisvouchers: Een kennisvoucher is een ‘waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling.
 • Innovatieadviesprojecten: een innovatieadviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag door een kennisinstelling.
 • MIT-Haalbaarheidsprojecten: een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. Het doel van een MIT-haalbaarheidsproject is het in kaart brengen van de technische en economische risico’s/haalbaarheid van een voorgenomen innovatieproject.
 • MIT R&D-samenwerking: dit is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (of een combinatie hiervan) dat wordt uitgevoerd door ten minste twee mkb’ersdie voor gezamenlijke rekening en risico een product, productieproces of dienst vernieuwen of ontwikkelen.

Budget & subsidiebijdrage

Voor de MIT subsidie wordt in 2024 opnieuw opengesteld. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel budget er per provincie beschikbaar zal zijn. De hoogte van de subsidiebijdrage verschilt per onderdeel van de MIT-subsidie.

Voor MIT-Haalbaarheidsprojecten geldt dat de subsidie maximaal 40% van de subsidiabele kosten bedraagt tot een maximumbedrag van € 20.000 per haalbaarheidsproject. Indien een MIT-haalbaarheidsproject ook bestaat uit experimentele ontwikkeling, dan bedraagt de subsidie 35% van de subsidiabele kosten voor dat deel van het project.

Voor MIT R&D-samenwerking geldt dat de subsidie maximaal 35% van de subsidiabele kosten bedraagt tot een maximumbedrag van € 350.000 per MIT-R&D-samenwerkingsproject. Het subsidiebedrag per deelnemer aan het samenwerkingsverband bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000.

Openstelling MIT subsidie 2024

De MIT subsidie wordt per provincie opengesteld, waarbij uniforme indiendata/deadlines worden gehanteerd. De provincies zullen in het najaar 2023 en voorjaar 2024 individueel bekendmaken of er MIT-subsidie kan worden aangevraagd.

Voor het onderdeel Haalbaarheidsprojecten kan de aanvraag waarschijnlijk begin april 2024 worden ingediend. Vanwege het first-come, first serve principe (afhandeling op volgorde van binnenkomst) en de populariteit van de MIT-regeling is het risico op overvraging van het budget zeer groot. Om deze reden adviseren wij om de aanvraag op de eerste dag van openstelling in te dienen.

Aanvragen voor het onderdeel R&D-Samenwerkingsprojecten kunnen waarschijnlijk vanaf medio 2024 worden ingediend. Deze aanvragen worden na sluiting van het tijdvak beoordeeld volgens het tenderprincipe. Dit houdt in dat de correct ingediende aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van de toegekende punten. De best scorende projecten komen in aanmerking voor subsidie.

Combinatie met andere regelingen

Wanneer u van de MIT subsidie gebruikmaakt, is de kans groot dat u ook in aanmerking komt voor andere innovatiesubsidies, zoals de WBSO. De onderlinge afstemming is daarbij van groot belang. Wij adviseren daarom om een uitgebreid subsidieonderzoek uit te laten voeren, zodat u zeker weet dat de subsidiekansen optimaal worden benut.

Meer informatie? MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Subsidiebureau Nederland is gespecialiseerd in het opstellen van subsidieaanvragen. Wij hebben zeer veel ervaring met de MIT en de WBSO.

Wilt u meer informatie over deze MIT subsidie en de mogelijkheden tot het indienen van een aanvraag verkennen? Neem dan direct contact met ons op.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten