Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

MIT regeling 2019

Het doel van de MIT regeling is het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over de regiogrenzen heen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse regio’s (provincies) stellen jaarlijks budget beschikbaar voor de MIT regeling. Innovatieve MKB’ers kunnen in het voorjaar van 2019 subsidie aanvragen.

Instrumenten MIT regeling

MIT regelingMKB-ondernemers kunnen via de MIT regeling subsidie ontvangen voor innovatieactiviteiten. De MIT regeling bestaat uit de volgende subsidie-instrumenten: kennisvouchers, innovatieadviesprojecten haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten.

  • Kennisvouchers: Een kennisvoucher is een ‘waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling.
  • Innovatieadviesprojecten: een innovatieadviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag door een kennisinstelling.
  • Haalbaarheidsprojecten: In kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject.
  • R&D-samenwerking: Samen met minstens een andere mkb een product, productieproces of dienst vernieuwen of ontwikkelen.

Budget & subsidiebijdrage

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten passen binnen één of meerdere van de programma’s of plannen van de Nederlandse topsectoren. Voor de MIT regeling werd in 2018 ongeveer € 61 miljoen beschikbaar gesteld. Naar verwachting zal er in 2019 een vergelijkbaar budget beschikbaar worden gesteld. De hoogte van de subsidiebijdrage per project, verschilt per onderdeel van de MIT-regeling.

Ten opzichte van de voorgaande jaren is de MIT regeling op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijziging betref een verlaging van het maximale subsidiebedrag voor haalbaarheidsprojecten. Sinds 2018 wordt voor dit instrument maximaal € 25.000 subsidie verstrekt. Daarnaast is het onderdeel Innovatieadviesprojecten in 2018 niet opengesteld.

Openstellingsdatums MIT 2019

Een aantal regio’s heeft de openstellingsdatums voor de verschillende onderdelen bekendgemaakt. Op deze pagina leest u meer over de openstellingsdatums van MIT 2019.

Combinatie met andere regelingen

Wanneer u van de MIT regeling gebruikmaakt, is de kans groot dat u ook in aanmerking komt voor andere innovatiesubsidies, zoals de WBSO. De onderlinge afstemming is daarbij van groot belang. Wij adviseren daarom om een uitgebreid subsidieonderzoek uit te laten voeren, zodat de subsidiekansen optimaal worden benut.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de MIT regeling? Neem dan direct contact met ons op, zodat wij een eventuele subsidieaanvraag tijdig voor u kunnen indienen.

 

Neem contact op

Direct regelen

Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
Maximaal 7mb


Sluiten