Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2020 (MIT regeling)

Het doel van de MIT regeling is het stimuleren van innovatie binnen het midden- en kleinbedrijf, waarbij zij aansluiting zoeken op de innovatiedoelstellingen van de Nederlandse topsectoren. Het Ministerie van EZK en de Nederlandse provincies stellen jaarlijks een budget beschikbaar voor de MIT regeling. Innovatieve mkb’ers kunnen in het voorjaar van 2020 subsidie aanvragen.

Werkwijze MIT-regeling

Mkb’ers kunnen via de MIT regeling subsidie ontvangen voor innovatieactiviteiten die aansluiten op de doelstellingen van één of meerdere MKB plannen topsectoren. Daarnaast moet het project bijdragen aan het vigerende regionale/provinciale beleid. De topsectoren hebben zogenaamde roadmaps opgesteld waarin de missie/visie en daaruit voortvloeiende doelstellingen en actiepunten zijn geformuleerd. Subsidiebureau Nederland kan onderzoeken of uw innovatieproject past binnen het beleid van de topsector.

Verschillende MIT-instrumenten

MIT regelingDe MIT-regeling bestaat uit de volgende subsidie-instrumenten, waaronder: kennisvouchers, innovatieadviesprojecten haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten.

  • Kennisvouchers: Een kennisvoucher is een ‘waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling.
  • Innovatieadviesprojecten: een innovatieadviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag door een kennisinstelling.
  • MIT-Haalbaarheidsprojecten: een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. Het doel van een MIT-haalbaarheidsproject is het in kaart brengen van de technische en economische risico’s/haalbaarheid van een voorgenomen innovatieproject.
  • MIT R&D-samenwerking: dit is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (of een combinatie hiervan) dat wordt uitgevoerd door ten minste twee mkb’ersdie voor gezamenlijke rekening en risico een product, productieproces of dienst vernieuwen of ontwikkelen.

Budget & subsidiebijdrage

Voor de MIT regeling wordt in 2020 € 67,55 miljoen beschikbaar gesteld. De hoogte van de subsidiebijdrage verschilt per onderdeel van de MIT-regeling.

Voor MIT-Haalbaarheidsprojecten geldt dat de subsidie maximaal 40% van de subsidiabele kosten bedraagt tot een maximumbedrag van € 20.000 per haalbaarheidsproject. Indien een MIT-haalbaarheidsproject ook bestaat uit experimentele ontwikkeling, dan bedraagt de subsidie 35% van de subsidiabele kosten voor dat deel van het project.

Voot MIT R&D-samenwerking geldt dat de subsidie maximaal 35% van de subsidiabele kosten bedraagt tot een maximumbedrag van € 350.000 per MIT-R&D-samenwerkingsproject. Het subsidiebedrag per deelnemer aan het samenwerkingsverband bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000.

Wijzigingen MIT 2020

De MIT-regeling 2020 is op een beperkt aantal punten geactualiseerd. Zo is bepaald dat subsidie niet langer wordt verstrekt op basis van de innovatieprogramma’s topsectoren, maar in plaats daarvan op basis van de zogenaamde MKB plannen topsectoren. In deze plannen worden voor de topsectoren HTSM en ICT, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek en Life Sciences & Health de visies en thema’s uiteengezet.

Openstellingsdatums MIT 2020

De MIT-regeling wordt per provincie opengesteld, waarbij uniforme indiendata/deadlines worden gehanteerd. Een aantal provincies hebben reeds een openstelling aangekondigd.

Voor het onderdeel Haalbaarheidsprojecten kan de aanvraag van 7 april 2020 tot 10 september 2020 worden ingediend. Vanwege de afhandeling op volgorde van binnenkomst en het risico op overvraging van het budget (budgetuitputting), raden wij u aan om de aanvraag op de eerste openstellingsdag in te dienen.

Aanvragen voor het onderdeel R&D-Samenwerkingsprojecten kunnen worden ingediend van 11 juni 2020 tot en met 10 september 2020. Deze aanvragen worden na sluiting van het tijdvak beoordeeld.

Combinatie met andere regelingen

Wanneer u van de MIT regeling gebruikmaakt, is de kans groot dat u ook in aanmerking komt voor andere innovatiesubsidies, zoals de WBSO. De onderlinge afstemming is daarbij van groot belang. Wij adviseren daarom om een uitgebreid subsidieonderzoek uit te laten voeren, zodat u zeker weet dat de subsidiekansen optimaal worden benut.

Meer informatie? MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Wilt u meer informatie over de MIT regeling? Neem dan direct contact met ons op, zodat wij een eventuele subsidieaanvraag tijdig voor u kunnen indienen.

 

Neem contact op

Direct regelen

Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
Maximaal 7mb


Sluiten