Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

MIT subsidieregeling 2024 – Innovatiesubsidie MKB

Het doel van de MIT regeling is het stimuleren van innovatie binnen het midden- en kleinbedrijf, waarbij zij aansluiting zoeken op de innovatiedoelstellingen van de Nederlandse topsectoren. Het Ministerie van EZK en de Nederlandse provincies stellen jaarlijks een budget beschikbaar voor de MIT regeling. Innovatieve mkb’ers kunnen vanaf 9 april 2024 subsidie aanvragen.

Werkwijze MIT subsidieregeling

Mkb’ers kunnen via de MIT regeling subsidie ontvangen voor innovatieactiviteiten die aansluiten op de doelstellingen van één of meerdere MKB plannen topsectoren. Daarnaast moet het project bijdragen aan het vigerende regionale/provinciale beleid. De topsectoren hebben zogenaamde roadmaps opgesteld waarin de missie/visie en daaruit voortvloeiende doelstellingen en actiepunten zijn geformuleerd. Subsidiebureau Nederland kan onderzoeken of uw innovatieproject past binnen het beleid van de topsector.

Verschillende MIT-instrumenten

MIT regelingDe MIT-regeling bestaat uit de volgende subsidie-instrumenten, waaronder: kennisvouchers, innovatieadviesprojecten haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten.

 • Kennisvouchers: Een kennisvoucher is een ‘waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling.
 • Innovatieadviesprojecten: een innovatieadviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag door een kennisinstelling.
 • MIT-Haalbaarheidsprojecten: een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. Het doel van een MIT-haalbaarheidsproject is het in kaart brengen van de technische en economische risico’s/haalbaarheid van een voorgenomen innovatieproject.
 • MIT R&D-samenwerking: dit is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (of een combinatie hiervan) dat wordt uitgevoerd door ten minste twee mkb’ers die voor gezamenlijke rekening en risico een product, productieproces of dienst vernieuwen of ontwikkelen.
 • MIT R&D-samenwerking Artificiële Intelligentie (AI): Hierbij gaat het om projecten dat wordt uitgevoerd door ten minste twee mkb’ers die voor gezamenlijke rekening en risico een product, productieproces of dienst vernieuwen of ontwikkelen en willen bijdragen aan de ontwikkeling van Artificiële Intelligentie (AI).
 • MIT TKI-Netwerkactiviteiten: Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) die masterclasses, workshops of conferenties geven om de kennisdeling en netwerkvorming te stimuleren.
 • MIT TKI-Innovatiemakelaars: Hierbij kan je als TKI subsidie ontvangen voor het inhuren van een innovatiemakelaar. Deze geeft advies over innovatie van producten, processen of diensten, of verleent technologische bijstand of diensten.

Budget & subsidiebijdrage

De MIT regeling wordt in 2024 opnieuw opengesteld. In 2023 is er voor tientallen miljoenen aan MIT-subsidie aangevraagd. De middelen zijn afkomstig van het rijk en de provincies.

De module Kennisvouchers kent 2 soorten; een kleine voucher, deze heeft een waarde van € 5.250 en een grote voucher, deze heeft een waarde van € 9.000. Met een kleine voucher kun je maximaal 70% van de rekening betalen en met een grote maximaal 40%. Het totale budget voor de Kennisvouchers is € 2.000.000.

Voor MIT-Haalbaarheidsprojecten geldt dat de subsidie maximaal 40% van de subsidiabele kosten bedraagt tot een maximumbedrag van € 20.000 per haalbaarheidsproject. Indien een MIT-haalbaarheidsproject ook bestaat uit experimentele ontwikkeling, dan bedraagt de subsidie 35% van de subsidiabele kosten voor dat deel van het project. Voor alle provincies samen is er ruim 16 miljoen euro beschikbaar.

Voor zowel MIT R&D-samenwerking als R&D-samenwerking Artificiële Intelligente (AI) geldt dat de subsidie maximaal 35% van de subsidiabele kosten bedraagt tot een maximumbedrag van € 350.000 per MIT-R&D-samenwerkingsproject. Het subsidiebedrag per deelnemer aan het samenwerkingsverband bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000. Voor R&D samenwerkingsprojecten AI heeft de overheid een budget vastgesteld van € 3.550.000.

MIT netwerkactiviteiten worden voor 100% vergoed als deze zijn uitbesteed aan derden. De kosten mogen niet meer dan € 1.000 per deelnemer bedragen. Voor MIT innovatiemakelaars geldt een maximum van € 10.000 per ondernemer per jaar. Voor beide regelingen samen is het budget € 2.200.000.

Openstellingsdatums MIT 2024

De subsidie voor MIT-Haalbaarheidsprojecten wordt per provincie opengesteld, waarbij uniforme indiendata/deadlines worden gehanteerd. Dit jaar is deze geopend vanaf 9 april 9:00 t/m 17 september.

Kennisvouchers kunnen worden aangevraagd van 9 april t/m 29 oktober (17:00) en de regeling voor TKI-Netwerkactiviteiten en TKI-Innovatie makelaars staat open van 9 april t/m 2 juli (17:00).

Voor de bovenstaande modules geldt het first-come, first serve principe (afhandeling op volgorde van binnenkomst). Vanwege de populariteit van de MIT-regeling is het risico op overvraging van het budget groot. Om deze reden adviseren wij om de aanvraag op de eerste dag van openstelling in te dienen.

Aanvragen voor het onderdeel R&D-Samenwerkingsprojecten AI kunnen van 19 maart t/m 7 mei worden ingediend. Voor de reguliere samenwerkingsprojecten is dit later in het jaar, namelijk van 11 juni t/m 17 september. Deze aanvragen worden na sluiting van het tijdvak beoordeeld volgens het tenderprincipe. Dit houdt in dat de correct ingediende aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van de toegekende punten. De best scorende projecten komen in aanmerking voor subsidie.

Combinatie met andere regelingen

Wanneer u van de MIT regeling gebruikmaakt, is de kans groot dat u ook in aanmerking komt voor andere innovatiesubsidies, zoals de WBSO. De onderlinge afstemming is daarbij van groot belang. Wij adviseren daarom om een uitgebreid subsidieonderzoek uit te laten voeren, zodat u zeker weet dat de subsidiekansen optimaal worden benut.

Meer informatie? MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Subsidiebureau Nederland is gespecialiseerd in het opstellen van subsidieaanvragen. Wij hebben veel ervaring met de MIT en de WBSO.

Wilt u meer informatie over de MIT regeling en de mogelijkheden tot het indienen van een aanvraag verkennen? Neem dan direct contact met ons op.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten