Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL 2019

Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen via de MIA en Vamil een aantrekkelijk fiscaal voordeel behalen. Velen laten dit voordeel onbenut doordat zij niet op de hoogte zijn van de regeling of te laat zijn met het veiligstellen van het MIA en Vamil voordeel. Wist u dat Subsidiebureau Nederland het aanvraagtraject op basis van no-cure, no-pay kan verzorgen?

Fiscaal voordeel op milieu-investeringen

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen de mogelijkheid tot 36% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst. De Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) biedt een liquiditeits- en rentevoordeel. Ondernemers die Vamil voor een bedrijfsmiddel toepassen mogen dit bedrijfsmiddel voor 75% willekeurig ofwel vrij afschrijven (versneld of vertraagd). Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Per bedrijfsmiddel gelden er specifieke eisen waaraan moet worden voldaan.

Belangrijkste voorwaarden van de MIA en Vamil:

 • De investering moet voldoen aan de wettelijke bepalingen van de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Het milieuvriendelijke bedrijfsmiddel moet voldoen aan de technische normen zoals vermeld in de Milieulijst;
 • Het bedrag aan investeringen in het meldjaar moet minimaal € 2.500 bedragen;
 • De investering moet gericht zijn op de instandhouding en verbetering van het natuurlijk milieu of op de verbetering van het dierenwelzijn;
 • Het bedrijfsmiddel moet nieuw zijn; de bedrijfsmiddelen mogen niet eerder zijn gebruikt;
 • Ook de kosten van ingebruikname kunnen in aanmerking komen voor de MIA en Vamil. Daarbij kan het gaan om voorzieningen, zoals leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur, die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan het desbetreffende bedrijfsmiddel en geen zelfstandige betekenis hebben.

De MIA en Vamil zijn in feite de tegenhanger van de EIA (Energie-investeringsaftrek), welke is bedoeld voor energiebesparende en -opwekkende bedrijfsmiddelen.

Thema’s en bedrijfsmiddelen MIA en Vamil

Vanzelfsprekend komen niet alle bedrijfsmiddelen die op enerlei wijze milieuvriendelijk zijn in aanmerking voor de Milieu Investeringsaftrek of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen. In de wet zijn een aantal categorieën milieuthema’s opgenomen, namelijk:

 1. Grondstoffen en afval;
 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie;
 3. Mobiliteit;
 4. Klimaat en lucht;
 5. Ruimtegebruik;
 6. Bebouwde omgeving;
 7. Thema-overstijgende milieu-innovatie.

De bedrijfsmiddelen zijn onderverdeeld aan de hand van de thema’s. Voor ieder bedrijfsmiddel gelden aanvullende voorwaarden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende subsidiescan, zodat wij een inschatting kunnen maken van de slagingskans van een MIA/VAMIL aanvraagtraject.

Budget & bijdrage MIA en VAMIL

Het budget voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) bedraagt in 2019 € 107 miljoen. Het budget voor de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) bedraagt € 32 miljoen.

De MIA biedt u als ondernemer een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. De MIA is van toepassing op investeringen waarvan het investeringsbedrag hoger is dan € 2.500. In totaal kan voor niet meer dan € 25 miljoen aan investeringen in aanmerking worden genomen. De bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA zijn onderverdeeld in 3 categorieën. Het gedeelte van de investering dat in aanmerking komt voor de MIA is 13,5%, 27% of 36%.

De Vamil kan worden toegepast op 75% van de aanschaffings- en voortbrengingskosten, verminderd met de restwaarde. De overige 25% volgt het reguliere afschrijfregime. In totaal kan voor niet meer dan € 25 miljoen aan investeringen willekeurig worden afgeschreven.

MIA en/of VAMIL aanvragen?

Vanwege de specifieke eisen die worden gesteld aan het bedrijfsmiddel is het belangrijk om de slagingskans van een aanvraag goed te laten onderzoeken. Daarnaast dient de aanvraag op tijd te worden ingediend; binnen drie maanden gerekend vanaf de investeringsdatum (tekendatum offerte).

Subsidiebureau Nederland is gespecialiseerd in de MIA en Vamil. Neem contact met ons op voor een haalbaarheidsonderzoek en voor het in gang zetten van een no-cure, no-pay aanvraagtraject.

 

Neem contact op

Direct regelen

Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
Maximaal 7mb


Sluiten