Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Meer aandacht voor sociale innovatie binnen organisaties

Geplaatst op juli 8th, 2019 by Subsidiebureau Nederland

Een ongezonde werksituatie, bijvoorbeeld als gevolg van werkstress of fysieke belasting, gaat ten koste van de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers en kan uitval als gevolg hebben. Dit is een groot maatschappelijk probleem. Beleidsmakers en ondernemers zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak om preventief te investeren in de medewerkers. De overheid stimuleert deze activiteiten door middel van een subsidiebijdrage.

Grotere investeringsbereidheid vanuit het bedrijfsleven in sociale innovatie

Recent onderzoek toont aan dat managers bereid zijn om meer te investeren in personeel dan zij op dit moment doen. Prof. Dr. Henk Volberda (UvA) geeft aan dat ondernemers steeds beter beseffen dat mensen hun voornaamste kapitaal zijn. Bedrijven zouden meer in personeel willen investeren dan in machines, echter is tijdgebrek de grootste oorzaak voor het uitstellen van dit type investeringsprojecten. Toch is het ontzettend belangrijk om te investeren in de medewerkers, te meer omdat er in de huidige kenniseconomie steeds meer van werkenden wordt verwacht; medewerkers moeten zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Voor iedere uitdaging bestaat een oplossing

Deze toenemende aandacht voor de onderliggende problematiek blijkt ook uit het groeiend aantal organisatieadviseurs dat zich bezighoudt met het thema ‘sociale innovatie’. Dit is een breed thema en dat blijkt ook uit de diversiteit aan specialismen die de afgelopen jaren zijn ontstaan. Voorbeelden van subthema’s zijn: de aanpak van werkstress, het bevorderen van de fysieke of mentale gezondheid, het verbeteren van het teamfunctioneren en vergroten van zelfsturing, etc. Daarnaast is er onderscheid te maken in de coachingsmethodiek die wordt gehanteerd. Kortom: voor iedere uitdaging bestaat een maatwerkoplossing.

Meer subsidiemogelijkheden voor sociale innovatie

De overheid is er veel aan gelegen om de gezondheid van werknemers te bevorderen, zodat zij langer en vitaal inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Een subsidieregeling die daar al enkele jaren aan bijdraagt is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid, onderdeel van het Europees Sociaal Fonds 2014-2020. De overheid zet het subsidie-instrument in om haar beleidsdoelstellingen, zoals het beperken van werkstress en uitval, te realiseren. Een nieuw verschijnsel is dat ook bepaalde provincies, enkele voorbeelden zijn Provincie Overijssel, Provincie Gelderland en Provincie Drenthe, experimenteren met subsidieregelingen binnen het domein sociale innovatie. Daarnaast zien we dat er vanuit sectorfondsen activiteiten worden ontplooid. We kunnen concluderen dat er vanuit de overheid steeds meer aandacht is voor sociale innovatie en dat het subsidie-instrument veelvuldiger wordt ingezet.

Subsidie voor uw organisatie?

Benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan direct contact met ons op voor een vrijblijvende subsidiescan.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten