Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

MDT subsidie

Als organisatie bent u wellicht geïnteresseerd in het verkennen van mogelijkheden om uw maatschappelijke betrokkenheid te vergroten en tegelijkertijd financiële ondersteuning te ontvangen. MDT-subsidie biedt uw organisatie de mogelijkheid om een maatschappelijke diensttijdprogramma op te zetten en jongeren de kans te geven om zich in te zetten voor de samenleving en waardevolle ervaringen op te doen. Via de MDT regeling kunt u financiële ondersteuning ontvangen om uw programma te realiseren.

Wat is MDT-subsidie

Als organisatie bent u wellicht geïnteresseerd in het verkennen van mogelijkheden om uw maatschappelijke betrokkenheid te vergroten en tegelijkertijd financiële ondersteuning te ontvangen.

Wie komt in aanmerking voor MDT-subsidie

MDT-subsidie is bedoeld voor organisaties die een maatschappelijke diensttijdprogramma willen organiseren. Dit kunnen non-profitorganisaties, stichtingen, verenigingen, gemeenten en andere maatschappelijke instellingen zijn. Het belangrijkste criterium is dat het programma gericht moet zijn op jongeren van 12 tot 30 jaar.

Voordelen van MDT-subsidie

Het ontvangen van MDT-subsidie biedt verschillende voordelen voor uw organisatie. Allereerst stelt de subsidie u in staat om uw maatschappelijke diensttijdprogramma op te zetten en uit te voeren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over financiële beperkingen. Het stelt u in staat om jongeren te betrekken en hen waardevolle ervaring en vaardigheden te bieden, waardoor ze hun persoonlijke en professionele ontwikkeling kunnen bevorderen. Bovendien kan het de zichtbaarheid en reputatie van uw organisatie vergroten, omdat MDT-subsidie wordt gezien als een teken van betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken.

Hoe kun je MDT-subsidie aanvragen

Het aanvragen van MDT-subsidie vereist enige voorbereiding en zorgvuldigheid. Hier zijn de belangrijkste stappen die u moet volgen:

 1. Onderzoek en plan: Identificeer het doel en de doelgroep van uw maatschappelijke diensttijdprogramma. Ontwikkel een gedetailleerd plan dat de duur, activiteiten en beoogde resultaten van het programma beschrijft. Subsidiebureau Nederland heeft ervaring met MDT en kan u ondersteunen tijdens de planontwikkeling.
 2. Partnerorganisaties: Werk samen met andere relevante organisaties om uw programma sterker te maken. Partnerschappen kunnen uw kansen op het verkrijgen van subsidie vergroten.
 3. Begroting: Stel een gedetailleerde begroting op voor uw maatschappelijke diensttijdprogramma. Dit omvat de geschatte kosten voor personeel, training, materiaal en andere benodigdheden. Zorg ervoor dat uw begroting realistisch en goed onderbouwd is.
 4. Aanvraag indienen: Ga naar de website van de subsidieverstrekker en zoek naar de specifieke richtlijnen en formulieren voor het aanvragen van MDT-subsidie. Vul het aanvraagformulier zorgvuldig in en voeg alle benodigde bijlagen toe, zoals uw programma- en begrotingsplan. Vanuit onze rol als intermediair subsidieadviseur zijn wij gespecialiseerd in het opstellen van subsidieaanvragen, waaronder MDT-aanvragen.
 5. Beoordeling en besluitvorming: Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, zal deze worden beoordeeld door een beoordelingscommissie. Zij zullen kijken naar de relevantie, kwaliteit en haalbaarheid van uw programma. Na de beoordeling ontvangt u binnen 22 weken een besluit over uw subsidieaanvraag.

Het aanvragen van MDT-subsidie kan complex zijn. Subsidiebureau Nederland kan u gedurende het hele traject ondersteunen. 

Tips voor een succesvolle MDT-subsidieaanvraag

Hier zijn enkele tips om uw kansen op het verkrijgen van MDT-subsidie te vergroten:

 • Zorg voor een goed onderbouwd programma: Zorg ervoor dat uw programma duidelijk en gedetailleerd is. Toon aan hoe uw programma bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en hoe het aansluit bij maatschappelijke behoeften.
 • Werk samen met partners: Het aangaan van samenwerkingen met andere organisaties kan uw programma versterken en uw subsidieaanvraag ondersteunen. Toon aan dat u een breed netwerk van partners heeft en hoe zij bijdragen aan het succes van uw programma.
 • Wees realistisch in uw begroting: Zorg ervoor dat uw begroting realistisch en goed onderbouwd is. Vermeld alle kostenposten en geef een gedetailleerd overzicht van hoe de subsidie zal worden besteed.
 • Toon de meerwaarde van uw programma: Benadruk de positieve impact die uw maatschappelijke diensttijdprogramma zal hebben op zowel de jongeren als de samenleving als geheel. Laat zien hoe uw programma vaardigheden, ervaring en betrokkenheid ontwikkelt.
 • Volg de richtlijnen en deadlines: Zorg ervoor dat u de richtlijnen en deadlines van de subsidieverstrekker nauwkeurig volgt. Een zorgvuldige en tijdige indiening van uw aanvraag is essentieel.

Ondersteuning nodig bij uw MDT subsidieaanvraag?

Subsidiebureau Nederland heeft veel ervaring met het vormgeven van MDT-projecten en het aanvragen van MDT-subsidie. Veelal kan ook gebruik worden gemaakt van andere subsidieregelingen en vermogensfondsen. Subsidiebureau Nederland is naast subsidieadviseur ook fondsenwerver. Neem contact met ons op om te bespreken wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten