Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

MDT-subsidie maatschappelijke diensttijd voor jongeren

Als organisatie bent u wellicht geïnteresseerd in het verkennen van mogelijkheden om uw maatschappelijke betrokkenheid te vergroten en tegelijkertijd financiële ondersteuning te ontvangen. MDT-subsidie biedt uw organisatie de mogelijkheid om een maatschappelijke diensttijdprogramma op te zetten en jongeren de kans te geven om zich in te zetten voor de samenleving en waardevolle ervaringen op te doen. Via de MDT regeling kunt u financiële ondersteuning ontvangen om uw programma te realiseren. In 2024 kan opnieuw MDT-subsidie worden aangevraagd. Het totale budget voor 2024 bedraagt 150 miljoen euro.

Wat is maatschappelijke diensttijd?

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een initiatief dat jongeren tussen de 12 en 30 jaar de kans biedt om zich vrijwillig in te zetten voor de maatschappij. Het is een kans voor hen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, zelfvertrouwen op te bouwen en hun netwerk te vergroten, terwijl ze tegelijkertijd een positieve impact hebben op de samenleving. Deze waardevolle ervaring kan plaatsvinden binnen uiteenlopende contexten, zoals zorg, milieu, cultuur, sport en meer. MDT stelt jongeren in staat om hun eigen talenten te ontdekken en te benutten, terwijl ze bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Wie komt in aanmerking voor MDT-subsidie?

MDT subsidieMDT-subsidie is bedoeld voor organisaties die een maatschappelijke diensttijdprogramma willen organiseren. Dit kunnen non-profitorganisaties, stichtingen, verenigingen, gemeenten en andere maatschappelijke instellingen zijn. Het belangrijkste criterium is dat het programma gericht moet zijn op jongeren van 12 tot 30 jaar.

Het ontvangen van MDT-subsidie biedt verschillende voordelen voor uw organisatie. Allereerst stelt de subsidie u in staat om uw maatschappelijke diensttijdprogramma op te zetten en uit te voeren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over financiële beperkingen. Het stelt u in staat om jongeren te betrekken en hen waardevolle ervaring en vaardigheden te bieden, waardoor ze hun persoonlijke en professionele ontwikkeling kunnen bevorderen. Bovendien kan het de zichtbaarheid en reputatie van uw organisatie vergroten, omdat MDT-subsidie wordt gezien als een teken van betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken.

MDT-projecttypen

MDT kent verschillende subsidierondes, namelijk voor grote projecten en voor kleinschalige projecten.

MDT voor Grote Projecten

Bij de reguliere MDT-subsidieregeling draait het om MDT-trajecten die minimaal 80 uur in maximaal 6 maanden beslaan, per traject. Meer over de verschillende trajecten lees je op deze pagina. Als u van plan bent om een tweejarig project op te zetten, moet de aangevraagde subsidie niet lager zijn dan €240.000 en niet hoger dan €3 miljoen. Voor een driejarig project moet de aangevraagde subsidie niet lager zijn dan €360.000 en niet hoger dan €4,5 miljoen. Het interessante aan MDT is dat de subsidie maximaal 75% van de totale projectkosten kan bedragen. De overige 25% dient te worden gefinancierd via cofinanciering. Dit biedt deelnemers ruimte voor creativiteit en partnerschappen om hun MDT-projecten te realiseren.

Kleinschalige MDT-projecten

Voor degenen die nog niet volledig vertrouwd zijn met MDT, of voor wie kleinere projecten aantrekkelijker lijken, heeft ZonMw iets speciaals in petto. Op maandag 13 november opent ZonMw maar liefst 3 subsidieoproepen voor MDT-kort projecten. Dit biedt kansen voor maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of gemeenten die hun eerste stappen willen zetten in de wereld van MDT.

In dit geval kunt u een subsidieaanvraag indienen voor een MDT-kort project met een maximale waarde van €50.000. Hierbij volgen jongeren een MDT-traject van minimaal 30 uur, verspreid over maximaal 12 weken. Dit biedt een laagdrempelige kans om de kracht van MDT te ervaren en de voordelen voor jongeren en de samenleving te ontdekken.

MDT-traject varianten

Binnen de MDT projecten bestaan er vier soorten trajecten die zijn afgestemd op de behoeften van de doelgroep. Elke traject vergt een andere intensiteit van begeleiding en ook het aantal uren verschilt per traject.

 • MDT-basis-traject: Minimaal 80 uur gedurende een periode van maximaal 6 maanden. Voor dit traject kan maximaal €1.385 aan subsidie worden aangevraagd.
 • MDT-extra-traject: Net als het basis-traject hebben we het hier over minimaal 80 uur gedurende maximaal 6 maanden. Hierbij is intensieve begeleiding van een jongere nodig. Maximaal kan €1.980 aan subsidie worden aangevraagd per traject.
 • MDT-plus-traject: Minimaal 200 uur gedurende een periode van minimaal 3 en maximaal 6 maanden. Er kan maximaal €2.217 aan subsidie worden aangevraagd.
 • MDT-intensief-traject: Dit traject moet minimaal 320 uur gedurende een periode van maximaal 6 maanden in beslag nemen. De subsidie bedraagt maximaal €3.722 per traject.

Inspirerende voorbeelden van MDT-projecten

Om u een idee te geven van de diversiteit van MDT-projecten, laten wij enkele voorbeelden zien van projecten die in voorgaande jaren zijn gerealiseerd, waaronder het door Subsidiebureau Nederland ingediende MDT-project Link2Work:

 • MDT Link2Work: Link2Work ondersteunt Rotterdamse jongeren bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Gedurende hun deelname kunnen de jongeren meedraaien op één of meerdere van de Link2Work uitvoeringslocaties, zoals wijkrestaurants die worden gerund op scholen in Rotterdam. De deelnemers leren gedurende het traject gestructureerd werken en verantwoordelijkheid te nemen. Ook komen zij in contact met ouderen uit de wijk, waarvoor zij maaltijden bereiden.
 • Natuurbehoud MDT: Een organisatie gericht op natuurbescherming heeft een MDT-project opgezet waarbij jongeren betrokken zijn bij het herstellen van ecosystemen. Ze leerden over biodiversiteit, bodemherstel en het belang van duurzaamheid. Dit project leverde niet alleen ecologische voordelen op, maar hielp ook jongeren bewuster te maken van milieukwesties.
 • MDT in de Zorg: Een zorginstelling werkte samen met lokale scholen om jongeren te betrekken bij MDT in de zorgsector. Jongeren brachten tijd door met ouderen en mensen met speciale behoeften, waardoor ze waardevolle ervaring opdeden en zorgzaamheid ontwikkelden. Het project versterkte de banden binnen de gemeenschap en bracht generaties samen.
 • Kunst en Cultuur MDT: Een culturele organisatie bood MDT-trajecten aan jongeren die geïnteresseerd waren in kunst en cultuur. Ze kregen de kans om betrokken te zijn bij evenementen, tentoonstellingen en culturele projecten. Het project stimuleerde creativiteit en talentontwikkeling bij de deelnemers en droeg bij aan de culturele diversiteit van de gemeenschap.

Tips voor een succesvolle MDT-subsidieaanvraag

Hier zijn enkele tips om uw kansen op het verkrijgen van MDT-subsidie te vergroten:

 • Zorg voor een goed onderbouwd programma: Zorg ervoor dat uw programma duidelijk en gedetailleerd is. Toon aan hoe uw programma bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en hoe het aansluit bij maatschappelijke behoeften.
 • Werk samen met partners: Het aangaan van samenwerkingen met andere organisaties kan uw programma versterken en uw subsidieaanvraag ondersteunen. Toon aan dat u een breed netwerk van partners heeft en hoe zij bijdragen aan het succes van uw programma.
 • Wees realistisch in uw begroting: Zorg ervoor dat uw begroting realistisch en goed onderbouwd is. Vermeld alle kostenposten en geef een gedetailleerd overzicht van hoe de subsidie zal worden besteed.
 • Toon de meerwaarde van uw programma: Benadruk de positieve impact die uw maatschappelijke diensttijdprogramma zal hebben op zowel de jongeren als de samenleving als geheel. Laat zien hoe uw programma vaardigheden, ervaring en betrokkenheid ontwikkelt.
 • Volg de richtlijnen en deadlines: Zorg ervoor dat u de richtlijnen en deadlines van de subsidieverstrekker nauwkeurig volgt. Een zorgvuldige en tijdige indiening van uw aanvraag is essentieel.

Het aanvragen van MDT-subsidie kan complex zijn. Vanuit onze rol als intermediair subsidieadviseur zijn wij gespecialiseerd in het opstellen van subsidieaanvragen, waaronder MDT-aanvragen. Subsidiebureau Nederland kan u gedurende het hele traject ondersteunen. 

Ondersteuning nodig bij uw MDT subsidieaanvraag?

Subsidiebureau Nederland heeft veel ervaring met het vormgeven van MDT-projecten en het aanvragen van MDT-subsidie. Veelal kan ook gebruik worden gemaakt van andere subsidieregelingen en vermogensfondsen. Subsidiebureau Nederland is naast subsidieadviseur ook fondsenwerver. Neem contact met ons op om te bespreken wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.









   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten