Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet

Geplaatst op december 16th, 2014 by Subsidiebureau Nederland

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Hierin wordt geregeld dat het instrument loonkostensubsidie door gemeenten kan worden ingezet voor mensen van wie is vastgesteld, dat zij met voltijds arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon (WML). Deze mensen hebben een verminderde productiviteit per uur. De loonkostensubsidie bedraagt het verschil tussen de loonwaarde en het WML.

loonkostensubsidie participatiewet

Met de invoering van de Participatiewet worden gemeenten verantwoordelijk voor werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Door de Participatiewet kunnen gemeenten werkgevers aanmoedigen om banen voor die mensen te bieden. Zo kan de gemeente een werkgever dus bijvoorbeeld een gedeelte van het loon meebetalen (loonkostensubsidie participatiewet). Gemeenten bepalen de loonwaarde van een potentiële werknemer aan de hand van tempo, kwaliteit en inzetbaarheid van de werknemer. De werknemer zelf krijgt het cao-loon of anders het minimumloon. Een gemeente kan ook werkplekaanpassingen voor een werkgever betalen of met een zogenoemde no-risk polis het mogelijk risico voor de werkgever wegnemen.

De subsidie is ten hoogste 70% van het WML en een percentage voor de werkgeverslasten.Dit percentage voor werkgeverslasten is onlangs bijgesteld van 23,5% naar 23%. Op het moment van publicatie van de Regeling loonkostensubsidie Participatiewet (10 oktober 2014) waren de wettelijk verplichte werkgeverspremies nog niet definitief vastgesteld. -Loonkostensubsidie participatiewet

Gemeenten zijn al verantwoordelijk voor de arbeidsinpassing van bijstandsgerechtigden. Voor deze groep hebben nagenoeg alle gemeenten verordeningen ingesteld op basis waarvan werkgevers een loonkostensubsidie kunnen ontvangen voor het in dienst nemen van deze werkzoekenden.

Meer informatie?

Benieuwd of u gebruik kunt maken van de Loonkostensubsidie Participatiewet? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten