Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

LEADER subsidie 2014-2020

LEADER is een onderdeel van het overkoepelende Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Het Plattelandsontwikkelingsprogramma is een Europees subsidieprogramma dat op de ontwikkeling van het platteland in brede zin is gericht. De focus van het programma ligt op innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied.

leader 2015Thema’s Plattelandsontwikkelingsprogramma

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma richt zich op vijf thema’s, te weten:

 • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht;
 • Jonge boeren;
 • Natuur en landschap;
 • Verbetering van waterkwaliteit;
 • LEADER subsidie.

LEADER subsidie

LEADER is een onderdeel van POP3, dat door de Europese Unie wordt gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De regeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden tussen (overheids)organisaties, (landbouw)ondernemers of particulieren op het platteland die met veel enthousiasme en op een eigen originele wijze hun eigen leef- en werkomgeving willen verbeteren.

In het POP3 is beschreven waar LEADER zich op richt (thema’s). Deze thema’s zijn zeer divers en leidend voor de bestedingen in een LEADER-gebied. De co-financiering voor LEADER wordt door de provincies en lokale overheden verzorgd en niet door de rijksoverheid. Ieder LEADER-gebied heeft een eigen Lokale Actie Groep (LAG). Zij stellen een gebiedsprogramma op voor hun LEADER-gebieden moeten hun programma baseren op een lokale SWOT-analyse en dan ook vooral rekening houden met de lokale opgave en de bereidheid tot co-financiering.

De provincies besluiten ieder afzonderlijk of zij de  LEADER subsidieregeling openstellen voor een of meerdere plattelandsgebieden binnen de provinciegrenzen. Vervolgens stellen de LAG’s een gebiedsprogramma op dat goedgekeurd moet worden. Ondertussen zijn de meeste gebiedsprogramma’s goedgekeurd en kan binnen de vastgestelde tijdvakken LEADER subsidie worden aangevraagd.

Wij adviseren om de subsidieaanvraag klaar te zetten, voorafgaand aan de openstelling van LEADER. Subsidiebureau Nederland heeft ruime ervaring met de LEADER subsidie.

Meer informatie?

Bent u als organisatie of particulier betrokken bij een samenwerkingsinitiatief op het platteland? Neem dan direct contact met ons op om de subsidiemogelijkheden te bespreken. Een subsidieaanvraag kunnen wij op basis van no-cure, no-pay voor u verzorgen.

Terug naar ‘overzichtspagina agrarisch’

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten