Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

ISDE subsidie 2020 / particulieren en bedrijven

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is op 1 januari 2016 opengesteld. De ISDE subsidie is bedoeld voor kleinschalige hernieuwbare warmteopties. In aanmerking voor subsidie komen investeringen van zowel particulieren als organisaties in zonneboilers en warmtepompen. Ook in 2020 kan de ISDE subsidie worden aangevraagd.

isde subsidie

Transitie naar duurzame energie

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse bedrijfspanden en woningen minder met gas en meer met duurzame energie worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden zakelijke gebruikers en particulieren die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. Op deze manier kan de omslag naar een duurzamere energievoorziening samen worden gerealiseerd.

De ISDE geldt voor een periode van minimaal 5 jaar, met als doel dat deze opties uiteindelijk zonder ondersteuning kunnen concurreren met fossiele alternatieven.

ISDE voor zonneboilers en warmptepomp(systemen)

De ISDE subsidie wordt verstrekt voor één of meerdere installaties voor de productie van duurzame energie. Het gaat hierbij om een installatie die bijdraagt aan de Nederlandse doelstelling voor de productie van hernieuwbare energie en die energie produceert door middel van een:

 • Ruimteverwarmingstoestel met warmtepomp, niet zijnde een lucht-luchtwarmtepomp,
 • Waterverwarmingstoestel met warmtepomp, of
 • Zonneboiler.

Budget & aanvraagtijdvak

In 2020 bedraagt het budget voor de ISDE subsidie € 100 miljoen. Het budget wordt jaarlijks door de minister vastgesteld in samenhang met de SDE+ (bedoeld voor grootschalige energie-investeringen).

De ISDE subsidie kan worden aangevraagd van 2 januari 2020 tot en met 31 december 2020, door bedrijven en particulieren, of totdat het budget is uitgeput.

Belangrijkste voorwaarden ISDE

 • Bedrijven kunnen alleen subsidie aanvragen als de investering vooraf is goedgekeurd door de subsidieverstrekker;
 • Particulieren kunnen de subsidie achteraf aanvragen en hebben dus geen goedkeuring vooraf nodig;
 • Gemeenten, provincies en openbare lichamen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak kunnen per 1 juli 2017 ook subsidie aanvragen.

Voor de ISDE subsidie gelden specifieke voorwaarden en criteria. Deze informatie is te raadplegen via de website van RVO. Subsidiebureau Nederland is gespecialiseerd in het aanvragen van subsidies en kan deze aanvraag namens u of uw organisatie verzorgen.

Meer informatie over de ISDE subsidie?

Bent u voornemens om in 2020 een zonneboiler of warmtepomp aan te schaffen? Dan is de Investeringssubsidie duurzame energie wellicht interessant voor u. Subsidiebureau Nederland kan het subsidieaanvraagtraject op basis van no-cure, no-pay verzorgen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de ISDE subsidie.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten