Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

ISDE subsidie 2019 / particulieren en bedrijven

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is op 1 januari 2016 opengesteld. De ISDE subsidie is bedoeld voor kleinschalige hernieuwbare warmteopties. In aanmerking voor subsidie komen investeringen van zowel particulieren als organisaties in zonneboilers, biomassaketels, pelletkachels en warmtepompen. Ook in 2019 kan de ISDE subsidie worden aangevraagd.

isde subsidie

Transitie naar duurzame energie

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse bedrijfspanden en woningen minder met gas en meer met duurzame energie worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden zakelijke gebruikers en particulieren die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. Op deze manier kan de omslag naar een duurzamere energievoorziening samen worden gerealiseerd.

De ISDE geldt voor een periode van minimaal 5 jaar, met als doel dat deze opties uiteindelijk zonder ondersteuning kunnen concurreren met fossiele alternatieven.

Budget & aanvraagtijdvak

In 2019 zal het budget voor de ISDE subsidie € 100 miljoen bedragen. De minister zal het beschikbare budget voor deze regeling jaarlijks in samenhang met de SDE+ (bedoeld voor grootschalige energie-investeringen) vaststellen.

De ISDE subsidie kan worden aangevraagd van 2 januari 2019 tot en met 31 december 2019, door bedrijven en particulieren. Daarbij geldt:

  • Bedrijven kunnen alleen subsidie aanvragen als de investering vooraf is goedgekeurd door de subsidieverstrekker;
  • Particulieren kunnen de subsidie achteraf aanvragen en hebben dus geen goedkeuring vooraf nodig;
  • Gemeenten, provincies en openbare lichamen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak kunnen per 1 juli 2017 ook subsidie aanvragen.

Voor de ISDE subsidie gelden specifieke voorwaarden en criteria. Deze informatie is te raadplegen via de website van RVO. Subsidiebureau Nederland is gespecialiseerd in het aanvragen van subsidies en kan deze aanvraag namens u of uw organisatie verzorgen.

Meer informatie over de ISDE subsidie?

Bent u voornemens om in 2019 een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel aan te schaffen? Dan is de Investeringssubsidie duurzame energie wellicht interessant voor u. Subsidiebureau Nederland kan het subsidieaanvraagtraject op basis van no-cure, no-pay verzorgen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de ISDE subsidie.

 

Neem contact op

Direct regelen

Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
Maximaal 7mb


Sluiten