Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

ISDE subsidie 2023 / investeringen in duurzaamheid

De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) is bedoeld voor organisaties die investeringen die bijdragen aan de energietransitie. In aanmerking voor subsidie komen investeringen in zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en kleinschalig windturbines. In 2023 is er € 350 miljoen subsidie beschikbaar.

Transitie naar duurzame energie

ISDE subsidie duurzaamheidDe overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse bedrijfspanden en woningen minder met gas en meer met duurzame energie worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden zakelijke gebruikers en particulieren die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. Op deze manier kan de omslag naar een duurzamere energievoorziening samen worden gerealiseerd.

Investeringen die in aanmerking komen voor de ISDE

De ISDE subsidie wordt verstrekt voor één of meerdere systemen voor de productie van duurzame energie. Het gaat hierbij om een systemen die bijdragen aan de Nederlandse doelstelling voor de productie van hernieuwbare energie. Bedrijven en andere organisaties kunnen subsidie ontvangen voor de investering in een:

 • Zonnepanelen-systeem (pv);
 • Zonneboiler systeem (pt/pvt);
 • Warmtepomp;
 • Kleinschalige windturbine.

Voor iedere investering gelden naast de hieronder vermelde algemene voorwaarden ook een aantal specifieke criteria:

Criteria zonnepanelen

 • De installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht door fotovoltaïsche zonnepanelen zijn aangebracht op of aan een gebouw.
 • De zonnepanelen laat u aansluiten op het elektriciteitsnet door een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A (kleinverbruikersaansluiting).
 • Het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaansluiting is minimaal 50.000 kWh in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.
 • U kunt subsidie aanvragen voor een zonnepaneleninstallatie met een vermogen vanaf 15 kWp.

Criteria zonneboiler

 • De zonneboiler bestaat uit collectoren en een boilervat.
 • U laat de zonneboiler installeren in een bouwwerk waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.

Criteria warmtepomp

 • U laat de warmtepomp installeren in een gebouw/woning met een bouwjaar van voor 1 januari 2019. Of u kunt aantonen dat de omgevingsvergunning voor het bouwwerk is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.
 • Voor hybride warmtepompen geldt dat de locatie in het voorgaande jaar een jaarlijks energieverbruik moet hebben gehad lager dan 50.000 kWh stroom en 25.000 m3 aardgas. Voor een all-electric warmtepomp geldt deze voorwaarde niet, mits de locatie van het gas is of wordt afgesloten.

Criteria windturbine

 • Een windturbine moet een minimaal rotoroppervlak hebben van 50 m2. Het project mag uit meerdere windturbines bestaan, maar iedere turbine heeft een minimaal rotoroppervlak van 50m2.
 • De windturbines laat u aansluiten op het elektriciteitsnet door middel van een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A (kleinverbruikersaansluiting).
 • Voor het aanvragen van de subsidie toont u aan dat u een omgevingsvergunningsaanvraag voor het windturbineproject heeft aangevraagd.
 • Bij het vaststellen van de subsidie bent u in het bezit van deze omgevingsvergunning.

Voldoet u niet aan de ISDE criteria? Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidiebijdrage via de SDE++ of de EIA

Belangrijkste algemene voorwaarden ISDE

 • De ISDE is bedoeld voor organisaties en particulieren. Onder organisatie worden verstaan: bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, VvE’s, overheden en particuliere verhuurders.
 • Organisaties kunnen alleen subsidie aanvragen als de investering vooraf is goedgekeurd door de subsidieverstrekker. Voordat er opdracht wordt gegeven moet de subsidie zijn aangevraagd.
 • Het systeem waarin wordt geïnvesteerd moet nieuw zijn; tweedehands systemen komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • De installatie van het systeem wordt gedaan door een (bouw)installatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
 • Er is geen recht op subsidie wanneer er al eerder subsidie is verstrekt voor het systeem of wanneer er een fiscaal voordeel is verkregen via de Energie-investeringsaftrek (EIA).
 • Het systeem moet in gebruik worden genomen binnen 12 maanden nadat de beslissing over de subsidieaanvraag is afgegeven.
 • Gemeenten, provincies en openbare lichamen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak kunnen ook subsidie aanvragen.

Subsidiebureau Nederland is gespecialiseerd in het aanvragen van subsidies en kan deze aanvraag namens uw organisatie verzorgen.

Budget & aanvraagtijdvak

In 2023 bedraagt het totale budget voor de ISDE subsidie € 350 miljoen. Dit is het totaalbudget voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen, aansluitingen op een warmtenet en elektrische kookvoorzieningen.

Het budget wordt jaarlijks door de minister vastgesteld in samenhang met de SDE+ (bedoeld voor grootschalige energie-investeringen).

De ISDE subsidie kan worden aangevraagd van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023, of totdat het budget is uitgeput. Wacht daarom niet te lang met het aanvragen van de ISDE.

ISDE subsidie aanvragen?

Bent u voornemens om in 2023 te investeren in zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp en/of windturbine? Dan is de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) wellicht interessant voor u.

Subsidiebureau Nederland kan het subsidieaanvraagtraject voor de ISDE geheel op basis van no-cure, no-pay verzorgen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de ISDE subsidie.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten