Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

IPC Innovatie Prestatie Contracten

IPC (Innovatie Prestatie Contracten) is een subsidie-instrument om het innovatief vermogen van het MKB te stimuleren. Samenwerking en kennisoverdracht tussen een groep MKB-bedrijven staat daarbij centraal. De subsidie wordt verstrekt voor samenwerkende MKB-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren. De IPC-regeling is niet bedoeld voor projecten van individuele bedrijven; hiervoor bestaan andere innovatiesubsidies.

Een IPC-project heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Gedurende deze periode werken tien tot twintig MKB-ondernemers aan collectieve én aan eigen innovaties. De groep wordt begeleid door een IPC-penvoerder welke de coördinatie van het samenwerkingsverband regelt.

In 2017 heeft de IPC-regeling twee onderdelen:

 • De landelijke IPC-regeling;
 • De regionale IPC regeling Zuid-Holland, welke specifiek bedoeld is voor projecten die gericht zijn op de provincie Zuid-Holland.

Voorwaarden IPC Innovatie Prestatie Contracten

IPC Innovatie Prestatie ContractenDe landelijke IPC regeling en IPC Zuid Holland kennen verschillende voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden van de landelijke regeling zijn:

 • Subsidie voor een IPC-project kan slechts eenmaal per drie jaar worden aangevraagd. Dit geldt zowel voor de aanvrager die eerder subsidie heeft verkregen voor een IPC-project uit deze regeling als voor een aanvrager die eerder subsidie heeft verkregen voor een Innovatieprestatiecontract;
 • De minimale projectomvang van een projectplan bedraagt € 30.000;
 • Het IPC-project bevat minstens 10 en maximaal 20 deelnemers. Bij het bepalen van het aantal deelnemers tellen deelnemers die met elkaar in een groep verbonden zijn als één deelnemer;
 • Het IPC-project duurt maximaal 2 jaar, en de startdatum ligt op de datum van indiening van de IPC-aanvraag of tot maximaal 6 maanden na de indieningsdatum.

Voor meer informatie over de voorwaarden van de landelijke IPC regeling en de regionale variant IPC Zuid Holland kunt u contact met ons opnemen. Wij toetsen of uw project in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit IPC Innovatie Prestatie Contracten.

Budget & bijdrage IPC

De subsidie voor de deelnemer aan een IPC-project bedraagt 35% van de subsidiabele kosten voor de uitvoering van de innovatieplannen. De maximale subsidie per deelnemer bedraagt € 25.000. Dit betekent dat een samenwerkingsverband van 10 deelnemers maximaal € 250.000 subsidie kan ontvangen. De penvoerder ontvangt aanvullend € 3.000 subsidie per deelnemer voor het begeleiden en ondersteunen van de deelnemers bij het verwezenlijken van hun innovatieplannen.

Er is in 2017 € 2.874.000 aan budget beschikbaar voor de landelijke IPC regeling. Voor de regionale variant, voor projecten gericht op Zuid-Holland, is € 1.404.000 budget beschikbaar.

Indienen IPC aanvraag

U kunt tussen 21 september en 5 oktober 2017 voor beide regelingen een aanvraag indienen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij kunnen een vrijblijvende subsidiescan uitvoeren.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten