Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Invest-NL investeringsfonds innovatieve projecten

Invest-NL gaat vanaf 2019 ondernemingen ondersteunen die moeilijk aan #financiering komen. Het gaat daarbij om #innovatieve projecten met maatschappelijke impact, die aansluiten bij de thema’s van het Missiegedreven Innovatiebeleid, waaronder de energietransitie, landbouw, gezondheid en veiligheid.

Achtergrond Invest-NL

Tegenwoordig komen projecten met maatschappelijke impact moeilijk aan financiering. Dit wordt veroorzaakt door onzekerheid over de verhouding tussen de factoren risico en rendement, of doordat de terugverdientijden op de desbetreffende investering lang en onzeker zijn. Daarnaast loopt Nederland Europese financiering mis, doordat Nederland in tegenstelling tot andere landen geen nationale financieringsinstelling heeft, die projecten kan aandragen en meefinancieren. Invest-NL krijgt in Nederland de rol die de zogenaamde National Promotional Bank in onze buurlanden vervult. Op die manier ontstaan er gelijke kansen voor de Nederlandse ondernemingen.

Invest-NL investeringsfonds innovatieInvesteringsvermogen Invest-NL N.V.

Invest-NL N.V. wordt de instelling van het Rijk voor de ontwikkeling en financiering van investeringsprojecten in Nederland – vooral in de maatschappelijke transities – en voor uitbreiding van activiteiten op buitenlandse markten. Deze instelling wordt een privaatrechtelijke rechtspersoon en krijgt een eigen investeringsvermogen van 2,5 miljard euro.

Maatschappelijke transitieopgaven en betere toegang Europese gelden

Invest-NL gaat bijdragen aan het financieren van maatschappelijke transitieopgaven. Invest-NL maakt daarnaast het verbeteren van de toegang tot Europese gelden mogelijk.

Ten eerste zal de instelling een rol spelen bij risicovolle activiteiten van ondernemingen op het gebied van grote transitie-opgaven als energie, verduurzaming (waaronder de circulaire economie en van de gebouwde omgeving), mobiliteit, voedsel, digitalisering van de industrie, en in maatschappelijke domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs. Deze investeringen spelen zich af op het snijvlak van publieke belangen en private mogelijkheden. Daarnaast is het belangrijk dat start- en scale-ups doorgroeien naar grotere ondernemingen. Invest-NL heeft het risicokapitaal ter beschikking dat daarvoor ondersteuning biedt.

Ten slotte zal Invest-NL op het terrein van financiering van export en buitenlandse investeringen ondersteuning geven aan Nederlandse bedrijven voor het internationaal vermarkten van hun producten en het oplossen van wereldwijde vraagstukken, zoals duurzame energie, klimaatverandering, water en voedselvoorziening.

Samenwerking Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingssamenwerking (FMO)

Ook wordt er gewerkt aan de oprichting van een samenwerkingsverband (Joint Venture) met de Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingssamenwerking (FMO). Deze samenwerking richt zich op het bieden van financieringsoplossingen en het ondersteunen van Nederlandse ondernemingen bij het op de internationale markt brengen van hun producten. Ook kan het samenwerkingsverband deze ondernemingen ondersteunen bij het meedingen naar opdrachten van buitenlandse partijen die integrale oplossingen vragen, van planontwikkeling en financiering tot realisatie. Specifiek wordt hierbij gedacht aan oplossingen voor wereldwijde vraagstukken, zoals duurzame energie, klimaatverandering, water en voedselvoorziening

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de passendheid van Invest-NL bij uw project? Neem dan contact op met Subsidiebureau Nederland, zodat wij wij de mogelijkheden voor u in kaart kunnen brengen, of vul direct de onderstaande subsidiescan in.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten