Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Uitgebreid subsidieonderzoek

Subsidiebureau Nederland kan een uitgebreid subsidieonderzoek uitvoeren naar de subsidiemogelijkheden binnen uw organisatie. Dit uitgebreide onderzoek, waarbij de huidige en toekomstige organisatieactiviteiten onder de loep worden genomen, is aan te bevelen voor middelgrote tot grote organisaties met activiteiten binnen één of meerdere van de volgende thema`s: (technische) innovatie, (grensoverschrijdende) samenwerking, internationalisatie, energie & milieu en personeel & opleiding.

Integraal subsidieonderzoekWerkwijze subsidieonderzoek

De dataverzameling geschiedt op basis van interviewsessies met één of meerdere medewerkers die op de hoogte zijn van de huidige en toekomstige organisatieactiviteiten. Indien wenselijk bestuderen wij aanvullende documentatie, zoals een project- of beleidsplan. Vervolgens starten wij ons deskresearch. Tijdens de zoektocht naar relevante regelingen voor uw organisatie maken wij gebruik van professionele subsidiedatabases en vrij toegankelijke informatiebronnen van overheden en andere organisaties. Indien wij relevante regelingen aantreffen, verdiepen wij ons in de onderliggende wetteksten.

Het resultaat

Het onderzoeksresultaat wordt aangeleverd in rapportvorm. Het rapport geeft inzicht in de huidige en toekomstige subsidiemogelijkheden. Ook benoemen wij de subsidiekansen die ontstaan wanneer aan specifieke voorwaarden wordt voldaan en regelingen waarvan uw organisatie in het verleden gebruik had kunnen maken. Dit terugblik heeft een belangrijke awareness-functie, aangezien een beeld ontstaat van het potentieel aan subsidiemogelijkheden. Echter is inzicht vergroten het voornaamste doel van het onderzoek, zodat het mogelijk wordt om in een vroegtijdig stadium (tijdens de projectinitiatie) op subsidiekansen in te spelen. Onze bevindingen worden in de organisatiespecifieke context geplaatst en er wordt per regeling een inschatting gemaakt van de slagingskans van een eventuele aanvraag. Hierdoor kan het screeningsrapport uitstekend dienen als basis voor het (laten) opstellen van één of meerdere subsidieaanvragen.

Bent u benieuwd of het uitgebreide subsidieonderzoek interessant is voor uw organisatie? Neemt u dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Na afloop van dit gesprek kunnen wij een offerte op maat opstellen.

Terug

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten