Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Innovatievoucher voor R&D

Start-ups en gevestigde MKB’ers met een nieuwe businesscase worstelen vaak met specifieke kennisvragen die zij zelf niet kunnen beantwoorden. Zij zijn afhankelijk van de kennis van specialistische organisaties. Via een innovatievoucher kunnen zij kennis inkopen bij kennisinstellingen zoals hogescholen, universiteiten en erkende onderzoeksinstituten. Er zijn meerdere provincies en regionale samenwerkingsverbanden die innovatievouchers verstrekken.

Besteding innovatievoucher

De vouchers mogen worden ingezet om kennis in te kopen voor bijvoorbeeld het verbeteren of realiseren van een product of proces. Het bedrijf stelt hiervoor een specifieke onderzoeksvraag op die ze graag beantwoord wil zien. De vouchers kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor onderzoek, het huren van laboratoriumfaciliteiten of het inschakelen van een innovatieadviseur en/of (in bepaalde gevallen) het inhuren van een subsidieadviseur.

innovatievoucher

Voorwaarden

De subsidieverstrekkers hanteren verschillende voorwaarden en criteria. Daarom adviseren wij u om contact met ons op te nemen om de exacte mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken. In algemene zin geldt:

 • De (onderzoeks)vraag is gericht op het realiseren of verbeteren van een (nieuw) product of proces;
 • In bepaalde gevallen wordt de voorwaarde gesteld dat de aanvrager 50% van de totale kosten zelf dient te dragen;
 • Het betreft een aanvraag voor een concreet project of initiatief waarvan de uitvoering loopt;
 • De vouchers zijn vooral bestemd voor bedrijven die geen eigen R&D afdeling hebben die toegerust is in het beantwoorden van de (onderzoeks)vraag en die weinig ervaring hebben met het innovatie­proces;

Hoogte bijdrage

De hoogte van de bijdrage verschilt per subsidieverstrekker. Doorgaans gaat het om bedragen van € 5.000 tot € 10.000. Meestal wordt er een eigen bijdrage gevraagd van de aanvrager.

Overige subsidiemogelijkheden

Nadat de kennisvraag met behulp van de innovatievoucher is beantwoord, volgt er doorgaans een concrete uitwerking in de praktijk, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een product, dienst of productieproces. Zodoende is de innovatievoucher meestal het startpunt van een ontwikkelingstraject. Tijdens het ontwikkelingstraject (de prototype fase) kunnen zich nieuwe subsidiemogelijkheden aandienen.

Innovatievoucher aanvragen?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf, of wilt u direct een innovatievoucher aanvragen? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, of vul de gratis SubsidieScan in.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten