Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Innovatiesubsidie

De huidige economische markt wordt voornamelijk gedreven door innovatie. Dit geldt in het bijzonder voor Nederland. Dat de overheid het voordeel hiervan inziet blijkt uit het feit dat ondernemers aanspraak kunnen maken op een breed scala aan innovatiesubsidies. De innovatiesubsidie is een sterk middel voor zowel startende als gevestigde ondernemingen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor innovatiesubsidie variëren per subsidie-regeling.

Interessante innovatiesubsidies

Nederlandse organisaties kunnen van meerdere innovatiesubsidies gebruikmaken. De onderstaande regelingen heeft Subsidiebureau Nederland veelvuldig voor haar klanten aangevraagd. Voor een uitgebreide analyse van uw subsidiekansen adviseren wij om een projectomschrijving aan ons voor te leggen.

 • innovatiesubsidieWBSO: de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk kan worden benut door ondernemers die producten, productieprocessen of programmatuur ontwikkelen. De prototype ontwikkelingsfase kan in aanmerking komen voor subsidie.
 • Innovatievoucher: via de innovatievoucher kunnen ondernemers kennis inkopen bij kennisinstellingen zoals hogescholen, universiteiten en erkende onderzoeksinstituten.
 • ESF Duurzame Inzetbaarheid: via deze subsidieregeling kunnen organisaties tot € 10.000 subsidie ontvangen voor de inhuur van een externe sociale innovatie adviseur.
 • MIT-regeling: de MIT regeling stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over de regiogrenzen heen.
 • Eurostars: Eurostars is een Europese subsidieregeling voor marktgerichte R&D projecten van internationaal samenwerkende MKB’ers.
 • Horizon 2020: Europees kaderprogramma dat volop subsidiekansen biedt voor het innoverende MKB en het grootbedrijf.

Uiteenlopende voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een innovatiesubsidie moet u aan verschillende voorwaarden en criteria voldoen. De exacte voorwaarden en criteria verschillen per regeling. In algemene zin kan gesteld worden dat hetgeen u wilt bereiken in technologische en/of sociaal opzicht vernieuwend moet zijn (voor de markt of voor uw eigen organisatie) en de activiteit moet passen bij de aard van uw onderneming en een sterk perspectief bieden voor uw onderneming. Daarnaast is het van belang dat u de projectkosten die niet vallen onder de innovatiesubsidie, zoals de kosten van commercialiseringsactiviteiten, zelf kunt financieren.

Deze wirwar aan innovatiesubsidies en de variëteit aan voorwaarden en criteria is één van de voornaamste redenen waardoor veel ondernemers subsidiekansen bewust of onbewust niet benutten. Zonde, want dankzij de innovatiesubsidie kunt u net dat ene stapje extra zetten waardoor u de concurrent voor bent. Wij helpen u graag bij het vergroten van het inzicht in de subsidiekansen en het optimaal benutten van de innovatiesubsidies.

Subsidiebureau Nederland: specialist in innovatiesubsidies

Subsidiebureau Nederland is een landelijk werkend subsidieadviesbureau met klanten in het midden- en kleinbedrijf en het grootbedrijf. Als full-service adviesbureau beschikken wij over de kennis en ervaring om u van A tot Z te begeleiden in het subsidietraject. Met behulp van onze brede generalistische kennis en ons sterke netwerk met specialisten kunnen wij ieder subsidietraject tot een goed einde brengen.

Bent u benieuwd welke innovatiesubsidies interessant zijn voor uw organisatie? Wij kunnen een vrijblijvend subsidieonderzoek voor u uitvoeren en op die manier achterhalen wat uw mogelijkheden zijn. Daarbij richten wij ons niet enkel op subsidieregelingen, maar ook op fiscale regelingen en vermogensfondsen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Volg ons ook ons Twitter-account @innosubsidie voor het laatste nieuws over innovatiesubsidies.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten