Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Innovatiebox 2022

De Innovatiebox biedt de mogelijkheid om voordelen (winsten) die geboekt worden met een innovatief project tegen een lagere winstbelasting te laten belasten. De regeling staat open voor immateriële activa waarop een octrooi of een buitenlands patent is afgegeven en activa waarvoor een WBSO-beschikking is afgegeven. Ook kwekersrechten voor nieuw ontwikkelde plantenrassen worden aangemerkt als octrooi.

Voordeel van de Innovatiebox

innovatiebox 2019Ondernemingen die gebruik maken van de Innovatiebox kunnen het aan innovatie gerelateerde deel van de omzet belasten tegen een winstbelasting van 9%.

Voor het berekenen van het deel van de winst dat is toe te schrijven aan innovatie kunnen ondernemers er vanaf 1 januari 2013 voor kiezen om de innovatieboxvoordelen te bepalen via de zogenaamde forfaitaire methode. Zij mogen ieder jaar kiezen of zij het vaste bedrag wel of niet toepassen.

Ondernemers die kiezen voor de forfaitaire methode mogen 25% van de winst aanmerken als voordeel voor de Innovatiebox, tot een maximum van € 25.000. Het forfait mag worden toegepast in het jaar waarin het immateriële activum wordt voortgebracht en in de 2 volgende jaren.

Belangrijkste voorwaarden

De Innovatiebox is een complexe regeling. Wij adviseren om na het verkrijgen van het octrooi of de WBSO-beschikking contact op te nemen met uw accountant. De belangrijkste voorwaarden van de Innovatiebox zijn:

 • U ontwikkelt het immateriële activum zelf, en u hebt voor het activum een octrooi verkregen, of er is een S&O-verklaring voor het activum afgegeven;
 • U bent Vpb-plichtig (Vennootschapsbelasting);
 • Het inkomen dat u met het activum behaalt, moet voor ten minste 30% het directe gevolg zijn van het verleende octrooi;
 • Er is winst toerekenbaar aan het immateriële activum zoals benoemd in de WBSO-beschikking;
 • De R&D kosten (voortbrengingskosten) zijn duidelijk inzichtelijk te maken;
 • De Innovatiebox geldt niet voor merken, logo’s en dergelijke;
 • Hebt u gekozen voor toepassing van de innovatiebox in het boekjaar waarin 30 juni 2016 valt? Dan blijft de oude regeling gelden voor de activa die op die datum in uw innovatiebox zaten. Tot uiterlijk 1 juli 2021.

Wilt u de WBSO aanvragen? Nee dan contact op met Subsidiebureau Nederland. Voor meer informatie over de Innovatiebox kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten