Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Frisse scholen / Subsidie verduurzaming schoolgebouwen

Geplaatst op oktober 8th, 2016 by Subsidiebureau Nederland

Wilt u als schoolbestuur primair of voortgezet onderwijs uw bestaande school verduurzamen of verfrissen? Vanaf 3 oktober 2016 kunt u subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verfrissing van scholen. De Green Deal Scholen helpt schoolbesturen en gemeenten om energiezuinige, gezonde en betaalbare scholen te realiseren. Doel is om de totstandkoming van een duurzame leer- en werkomgeving te versnellen. Zowel voor leerlingen en leraren in het primair als in het voortgezet onderwijs.

Frisse scholen subsidie

Frisse scholenDe subsidie extern advies verduurzaming scholen (frisse scholen) draagt bij aan de duurzame groei in Nederland, zoals afgesproken in het Energieakkoord. De doelen zijn verder: het vergroten van de kennis van schoolbesturen over verduurzaming en verfrissing van scholen en schoolbesturen stimuleren om maatregelen te nemen. Met verduurzaming en verfrissing wordt bedoeld: energiebesparende maatregelen treffen, duurzame energiebronnen benutten en maatregelen nemen die het binnenklimaat van scholen verbeteren.

Subsidiabele kosten

De subsidie voor het extern advies bedraagt maximaal € 3.500. Subsidiabel zijn de adviezen, waarbij de externe specialist advies geeft over:

 • het toepassen van energiebesparende maatregelen,
 • het toepassen van vormen van duurzame energie, en / of
 • het verbeteren van het binnenklimaat.

Subsidie vervolginvesteringen

Na afronding van het advies kan ook subsidie worden aangevraagd voor de vervolginvesteringen. In aanmerking voor subsidie komt onder andere een  biomassaketel, warmtepomp, pelletkachel, zonnepanelen en zonneboiler. Voor deze vervolginvesteringen bestaan andere subsidieregelingen welke gecombineerd kunnen worden met de frisse scholen subsidie.

Meer informatie?

Wilt u gebruikmaken van de Frisse Scholen regeling? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een subsidiescan. Het aanvraagtraject kan doorgaans op basis van no-cure, no-pay worden verzorgd.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten