Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidies en fondsen voor stichtingen en verenigingen

Nederlandse non-profit organisaties, waaronder stichtingen en verenigingen, hebben toegang tot een breed scala aan subsidieregelingen en fondsen. Op deze pagina leest u meer over de verschillende financieringsinstrumenten. Daarnaast geven wij tips waarmee u de slagingskans van de fondsenwervende activiteiten kunt vergroten. Vanwege het grote aantal regelingen en de frequente wijzigingen, adviseren wij om contact met ons op te nemen voor een advies op maat. 

Vermogensfondsen en fondsenwerving

fondsen voor stichtingenFondsen zijn zelfstandige organisaties die een deel van hun inkomsten schenken aan activiteiten die aansluiten bij hun fondsdoelstelling. Vaak bieden fondsen een maatschappelijk vangnet voor een achtergestelde doelgroep (geen individuen), dienen zij als vliegwiel voor innovatie of verstrekken zij een bijdrage voor duurzame doeleinden. De meeste fondsen verstrekken uitsluitend bijdrages aan non-profit organisaties met aansprekende projecten.

Er zijn drie soorten fondsen te onderscheiden: vermogensfondsen, revolverende fondsen en wervende fondsen. Vermogensfondsen besteden het rendement en/of een extra deel van het vermogen aan projecten die aansluiten op de thema`s van het fonds. Revolverende fondsen stellen een lening (vaak laagrentend) beschikbaar voor doeleinden met een lange terugverdientijd. De lening wordt terugbetaald en het fonds kan het vrijgekomen bedrag opnieuw uitlenen. Wervende fondsen benaderen zelf donateurs en verwezenlijken hun doelstellingen met behulp van de donaties. Van deze fondsen zijn met name de vermogensfondsen interessant voor stichtingen en verenigingen.

Vier tips voor succesvolle fondsenwerving:

 1. Stel een helder projectplan op. Een projectplan is voor de meeste fondsen een basisvoorwaarde om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Heeft u nog geen projectplan? Wij kunnen het projectplan voor u opstellen! Het voordeel daarvan is dat wij direct rekening kunnen houden met de voorwaarden en criteria van de te benaderen fondsen.
 2. Zorg dat uw organisatie in financiële zin of in natura bijdraagt aan het project, bijvoorbeeld door vrijwilligersuren aan het project te besteden. Een eigen (financiële) bijdrage van de aanvrager versterkt het project en de fondsaanvraag.
 3. Benader wanneer dit mogelijk is meerdere niet-concurrerende fondsen en stem de aanvragen op elkaar af. Subsidiebureau Nederland heeft veel ervaring met dergelijke trajecten.
 4. Onderzoek ook de mogelijkheden met betrekking tot crowdfunding. Een fondsaanvraag en crowdfundingcampagne kunnen elkaar onderling versterken. Wij werken nauw samen met crowdfunding specialisten.

Lees meer over de verschillende fases van fondsenwerving en over de mogelijkheden om het fondsenwervingstraject uit te besteden.

Subsidieregelingen voor non-profit organisaties

Vermogensfondsen zijn een belangrijke financieringsbron voor non-profit organisaties. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op overheidssubsidie; subsidieregelingen die zijn ingesteld door de nationale of decentrale overheid. De activiteit dient bij te dragen aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de overheid. Veelal gaat het om innovatieve activiteiten, duurzame activiteiten, en/of activiteiten waarmee de positie en de participatiemogelijkheden van kwetsbare groepen (allochtonen, jongeren, ouderen of gehandicapten) worden bevorderd. Het kan gaan om zowel bestaande als nieuwe activiteiten. Lees meer over de subsidies voor non-profitorganisaties.

Enkele interessante subsidieregelingen, welke overigens ook door bedrijven kunnen worden aangevraagd, zijn:

 • LEADER: Deze regeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden in het landelijk gebied die met veel enthousiasme en op een eigen originele wijze hun eigen leef- en werkomgeving willen verbeteren.
 • Subsidieregeling Praktijkleren: Deze subsidieregeling stimuleert werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan studenten van verschillende opleidingsniveau’s.
 • ESF Duurzame Inzetbaarheid: De subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid stimuleert werkgevers om activiteiten uit te voeren die een positief effect hebben op de interne en/of externe arbeidsmobiliteit van werknemers.
 • Regionale en lokale subsidieregelingen.

De bovenstaande opsomming geeft slechts een indicatie van de mogelijkheden. Vanwege het grote aantal subsidieregelingen adviseren wij om een uitgebreid onderzoek uit te laten, gericht op zowel de subsidieregelingen als de vermogensfondsen. Lees meer over onze dienstverlening.

Gratis quickscan subsidies/fondsen

Subsidiebureau Nederland kan de mogelijkheden met betrekking tot subsidies en vermogensfondsen onderzoeken. Heeft uw non-profit organisatie een nieuw project gepland en wilt u een vrijblijvende quickscan door ons laten uitvoeren? Stuur ons dan een uitgebreide omschrijving toe van het project, of vul eerst de gratis quickscan in.

Referenties Subsidiebureau Nederland

Subsidiebureau Nederland heeft de fondsenwerving voor diverse non-profit organisaties verzorgd. Tot onze klantenkring behoren onder andere leerwerkbedrijven, buurthuizen en internationale hulporganisaties. Kijk voor meer informatie op onze referentiepagina.

Kijk ook eens bij ons nieuwsoverzicht voor interessant non-profit subsidienieuws en volg ons non-profit Twitter-account voor actuele subsidietweets.Fondsen voor stichtingen

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten