Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Extra financieringsruimte voor groeiplannen MKB

Geplaatst op juli 9th, 2014 by Subsidiebureau Nederland

Voor veel ondernemers blijkt het nog altijd moeilijk te zijn om financiering te vinden voor groeiplannen. Het kabinet neemt daarom maatregelen door garantstellingen aan te bieden en het kennis- en vaardigheidsniveau van het kleinbedrijf te vergroten. Op basis van de voorgenomen maatregelen en het hefboomeffect zal dit naar verwachting leiden tot € 2,5 miljard aan extra financieringsruimte voor het mkb.

Garantstellingen

Het is voor een ondernemer met meer eigen vermogen gemakkelijker een lening te krijgen bij een bank of een andere financier. Het ministerie van EZ zal voor € 500 miljoen garant staan voor de financiering van een door private investeerders op te richten ‘Achtergestelde Leningenfonds’. Dit fonds moet de vermogenspositie van ondernemers versterken. Daarnaast stelt EZ € 100 miljoen extra beschikbaar voor het al bestaande Dutch Venture Initiative (DVI). Investeerders worden via dit fonds aangespoord het mkb van eigen vermogen te voorzien.

Ook is voor € 400 miljoen aan garanties beschikbaar voor de financiering van alternatieve financieringsinitiatieven. Voor financiering van ondernemersplannen die nog in de ontwikkelingsfase zitten zal € 25 miljoen extra worden uitgetrokken. Er wordt ook nog € 5 miljoen ingezet om mkb-ers te helpen bij het verkrijgen van voorfinanciering van hun klanten of bank (zogenaamde ‘ketenfinanciering’).

financieringsruimte

Kennis en vaardigheden

Verder wordt er € 5 miljoen besteed aan het verbeteren van kennis en vaardigheden van het kleinbedrijf, zodat de slagingskans van een financieringsaanvraag bij een bank of financier wordt vergroot. € 5 miljoen is er voor het verbeteren van de informatie over kredietwaardigheid. Voorlichting over bestaande instrumenten van de overheid om ondernemers te helpen met het zoeken naar financiering vormt een onderdeel hiervan. Reeds bestaande financieringsmaatregelen zullen ook nog toegankelijker worden gemaakt.

Door het beschikbaar stellen van garanties en het investeren in DVI moet het voor financiers aantrekkelijker worden om in het mkb te investeren. Zo leidt het stimuleren van het eigen vermogen in het mkb ertoe dat meer vreemd vermogen kan worden aangetrokken. Op basis van de voorgenomen maatregelen en de verwachte hefboomeffecten, wordt verwacht dat samen met private partijen uiteindelijk ongeveer € 2,5 miljard nieuwe mkb-financiering mogelijk gemaakt kan worden. De kosten voor de overheid van genoemde maatregelen bedragen € 155 miljoen in de periode van 2014 tot en met 2019.

Aanvullend subsidiekansen benutten

Naast deze nieuwe financieringsfaciliteiten kunnen ondernemers van uiteenlopende subsidieregelingen gebruikmaken binnen de thema`s: innovatie, duurzaamheid, (grensoverschrijdende) samenwerking, internationaal ondernemen en educatie.

Met name voor innovatieve en snelgroeiende bedrijven bestaan er volop regelingen op zowel Europees, nationaal, provinciaal als regionaal niveau. Door deze regelingen optimaal te benutten, vergroot men het innovatievermogen van de onderneming. Het in kaart brengen van de mogelijkheden is echter een tijdrovend proces, waardoor veel ondernemers kansen aan zich voorbij laten gaan of deze werkzaamheden uitbesteden aan een extern adviesbureau.

‘No-cure, no-pay’ subsidietraject

Subsidiebureau Nederland adviseert om alle organisatieactiviteiten, welke passen binnen één of meerdere van de bovengenoemde thema`s, standaard te laten onderzoeken op subsidiemogelijkheden. Wij kunnen zowel het onderzoeks- als het subsidieaanvraagtraject op basis van ‘no-cure, no-pay’ voor u verzorgen. Neem voor een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten